|
Yazarlar

Üçüncü çeyrek dönemde ekonomik büyüme

04:00 . 1/12/2022 Perşembe

Erdal Tanas Karagöl

Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, 1971 yılında Erzurum’un Çat ilçesinde doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Çat Lisesi’nde, Lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde dereceyle bitirerek tamamladı. 1994 yılında devlet bursu kazanarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde Connecticut Üniversitesi’nden Ekonomi dalında Yüksek Lisans derecesini aldı. Doktora eğitimini 2002 yılında İngiltere’de York Üniversitesi'nde tamamladı. Sonrasına Türkiye’ye dönerek Balıkesir Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Bu görevinde 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör oldu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından birçok defa yayın teşvik ödülüne layık görüldü. 2012 yılından itibaren TÜBA Asosiye üyesi olan Karagöl, TÜBİTAK’da Sosyal Bilimler Araştırma Grubu’nda (SOBAG) yürütme kurulu üyesi, Yükseköğretim Kurumu’nda (YÖK) Etik Kurulu Üyesi ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nda (ÜAK) komisyon üyeliği görevlerinde bulundu. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Direktörlüğü yaptı. Çok sayıda akademik çalışmalarının yanı sıra, Sabah, Star ve Yeni Şafak gazetelerinde güncel ekonomik sorunlara ilişkin makaleler yazdı. Halen, Yeni Şafak’ta haftanın iki günü ekonomik analiz ve değerlendirmelerini kapsayan yazılar kaleme almaktadır. Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl evli ve iki kızı vardır.

Erdal Tanas Karagöl
TÜİK tarafından 2022 yılı ekonomik büyüme rakamı açıklandı. Buna göre,
Türkiye ekonomisi 2022 yılı üçüncü çeyrek dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 oranında büyüdü.

Türkiye ekonomisi daha önce açıklanan verilere göre 2022 yılın birinci çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde de yüzde 7,7 oranında büyümüştü.

EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Harcama kalemleri açısından bakıldığında
2022 yılının üçüncü çeyreğinde hane halklarının tüketim harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,9 artarken
, devletin yaptığı harcamalar da yüzde 8,5 oranında arttı. Diğer yandan stoklarda da yüzde 1,3 azalma gerçekleşmiş.
Ekonomik büyümenin itici gücü olan ihracat 2022 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 12,6 artarken, ithalat ise yüzde 12,2 artmış olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla, dünya ekonomilerindeki düşük büyüme ve daralma beklentileri ticaretin de düşmesine bu da ihracatta devam eden artış trendinin yavaşlamasına neden olmakta. Geçmişte ekonomik büyümede önemli katkısı olan ihracattaki artış trendinin dünya ekonomisindeki daralmanın etkisiyle üçüncü çeyrek dönemde ekonomik büyüme oranının, 2022 yılı birinci ve ikinci çeyrek döneme göre düşük gelmesini beraberinde getirdi.

EN HIZLI BÜYÜYEN FAALİYETLER

GSYH’yi oluşturan faaliyetlere baktığımızda üçüncü çeyrek dönemde en hızlı büyüyen sektör yüzde 21,6 oranıyla finans ve sigorta faaliyetleri oldu.
Finans ve sigorta faaliyetlerini yüzde 13,9 ile bilgi ve iletişim faaliyetleri ve yüzde 12,6, oranıyla mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri izledi.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 artarken ekonomide tüm sektörleri kapsayıcılığıyla etkileyen inşaat sektöründe dünyada artan maliyetlerin etkisiyle ise yüzde 14,1daraldı.

2022 YILI EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ

OVP’ye göre, 2022 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 5 oranında büyüyeceği öngörülmektedir.
OVP’de belirtildiği üzere ve öncü göstergeler göz önüne alındığında, ‘2022 yılının ikinci yarısında yurtiçi talepte ve ihracatta bir miktar ivme kaybı beklenmesine rağmen turizmdeki canlı görünümün de etkisiyle yılın tamamında’ beklentiler doğrultusunda’ Türkiye ekonomisinin 2022 yılında dengeli bir iç ve dış talep etkisiyle yüzde 5,0 oranında, büyüyeceği öngörülmektedir.
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporuna göre nispeten yavaşlayan dünya ekonomisinin, 2022 yılında yüzde 3,2 ve 2023 yılında yüzde 2,7 oranında büyümesi beklenmektedir. Bu yavaşlamayı tetikleyen hususlar ise;
enflasyondaki artış, bir çok ülkede sıkılaşan mali koşullar, Rusya-Ukrayna savaşının devam eden etkileri ve halen devam eden Kovid-19
salgınının ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkisidir.
Ayrıca, IMF tarafından açıklanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, dünya ekonomik büyüme oranını yukarı çeken birçok ülkenin
ekonomik büyüme rakamları da yavaşlama var.

Gelişmiş ülkelerden ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 1,6’ya gerilerken, Avrupa’nın önde gelen en büyük ekonomilerinden Almanya’nın 2022 yılı ekonomik büyüme rakamının ise yüzde 1,5 olacağı beklenmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerden Çin'in 2022 yılı ekonomik büyüme beklentisi yüzde 3,2 olacağı beklenirken, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’da ise ekonominin 2022 yılında yüzde 3,4 oranında daralacağı tahmin edilmektedir.

#Türkiye
#Ekonomi
#Büyüme
#TÜİK
2 ay önce
default-profile-img
Üçüncü çeyrek dönemde ekonomik büyüme
Sokak köpeği kaosunu bir yılda bitirecek seferberlik
Peygamber aşığı bir alim: Ali Ulvi Kurucu
Vadedilmiş topraklar
Unutulmuş güzler ormanı
Sınırsız ve kimliksiz