VideoOrta gelir tuzağına yakalanmışız
Orta gelir tuzağına yakalanmışız
Orta gelir tuzağına yakalanmışız
Birçok gelişmekte olan ülke başarılı bir büyüme sürecinden sonra azgelişmişlikten orta gelişmişlik düzeyine ulaştı. Fakat sonrasında orta gelişmişlik düzeyinden ileri gelişmişlik düzeyine yükselemedi.
Buna da orta gelir tuzağı denilmektedir (ülke milli gelirlerinin ABD milli gelirine oranının belirli düzeyin -yüzde 20-25 sınırını aşamaması orta gelir tuzağı ölçüsü olarak alınmaktadır).