|

Kurban Bayramı ne zaman?

2021 yılı Kurban Bayramı içim heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın bu yıl tamamı hafta içine denk gelecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayrama kaç gün kaldı? Haberimizde Kurban Bayramı tarihini bulabilirsiniz.

17:31 - 6/07/2021 Salı
Güncelleme: 17:32 - 6/07/2021 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
2021
Kurban Bayramı ne zaman?
sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor, kaç gün tatil? Ayrıntılar haberimizde...
2021 Kurban Bayramı ne zaman?
  • Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurban nedir?

Sözlükte yaklaşma ve Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmayı ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Kurban ibadetinin mahiyeti

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından,
"Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?"
sorusuna cevap verildi. Başkanlığın cevabı şöyle:
  • "Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dini bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
  • Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
  • Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır."
#Kurban bayramı
3 yıl önce
default-profile-img