Yazarlar Milletvekilinin cinsel taciz sorusuna verilen cevaptaki ayrıntılar

Milletvekilinin cinsel taciz sorusuna verilen cevaptaki ayrıntılar!

Ahmet Ünlü
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

CHP milletvekili bir bakanlığa cinsel tacizle ilgili detaylı bir soru önergesi vermiş. Elbette sorması ve takip ederek mağdurlar açısından elinden gelenleri yapması en tabii hakkıdır. İşte bu minvalde cinsel tacizle ilgili olarak bir soru önergesine verilen cevaba ve sonucunda yaşananlara değineceğiz

Soru önergesinde neler yer alıyor?

TBMM İçtüzüğü’ne göre yazılı soru, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Bu çerçevede, CHP milletvekili bir bakana bakanlığında cinsel taciz yaşanıp yaşanmadığını sormuş. Yazılı soru önergesinde; Son bir yılda bakanlık ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetlerin sayısı ile bunlara yapılan işlemler ve bunlardan adalete intikal edenler sorulmuş.

Elbette milletvekilleri bu tür sorular neticesinde verilen cevaplar çerçevesinde gerekli takibi yaparak mağdurların hakkını savunabilir ve savunmalıdır da.

Soru önergesine verilen cevapta neler yer alıyor?

Soru önergesine verilen cevapta ilginç detaylara yer verildiğini görüyoruz. Soru önergesini veren milletvekili sonuçtan hem sevinmiş hem de şaşırmıştır diye düşünüyoruz. Niye şaşırmış olabileceğinin cevabını verilen cevap içerisinde hep birlikte arayalım.

Soru önergesine verilen cevapta; Bakanlıkta 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla 2 adet şikayet olduğu, birinci şikayet neticesinde aşçı olarak çalışan kişinin kurumla ilişiğinin kesildiği ve hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca açılan davanın devam ettiği belirtiliyor.

İkinci şikayette ise ön inceleme raporu sonucunda şikayet edilen kişinin Şube Müdürü olarak görev yaptığı ve 2 adet aylıktan kesme cezası verilerek görevinden alındığı ve daha sonra bu kişinin Karşıyaka Belediyesine naklen atandığı ifade ediliyor.

Milletvekili, cinsel tacizden ceza alan kişiyi belediyeden soracaktır herhalde

Bakanlıklardaki cinsel taciz olaylarını araştıran milletvekili, Bakanlıkça yapılan ön inceleme neticesinde cinsel taciz nedeniyle iki adet aylıktan kesme cezası alan eski şube müdürünün naklen atandığı kendi partisine ait belediyedeki durumunu takip edecektir diye düşünüyoruz. Muhtemelen cinsel tacizden ceza alan eski şube müdürünün milletvekilinin kendi partisine ait bir belediyeye naklen atanmasına şaşırmıştır.

Basına yansıyan CHP’deki cinsel taciz olayları düşünüldüğünde çok da şaşırmamış olabilir ama cinsel tacizden ceza aldığı için görevden alınan bir şube müdürünün kendi partisine ait bir belediyeye naklen atanması az da olsa şaşırtmış olabilir. Zira naklen atamalarda önce 657 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesi gereğince muvafakat istenir, ilgili kurum tarafından verilen muvafakatta ceza durumu olup olmadığına yer verilir ve atama buna göre yapılır veya yapılmaz.

Cinsel tacizden disiplin cezası alan eski şube müdürü için belediye tarafından istenen muvafakatta ceza durumu açıkça görülerek ataması yapılmıştır. Bundan sonra da soru önergesi veren milletvekili tarafından cinsel tacizden ceza alan eski müdürün niçin belediyeye naklen atandığının araştıracağını, gereğinin yapılmasının talep edileceğini, ilkeli davranış gereği, gerekli bilgiler öğrenildikten sonra bu konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacağını düşünüyoruz.

Aynı suçtan biri atılırken diğeri nasıl göreve devam ediyor?

Soru önergesine verilen cevabın doğru olduğunu kabul ederek cinsel suç işlediği için aşçının ilişiği kesilirken şube müdürüne aylıktan kesme cezası verilmesi muhtemelen okuyucularımızı şaşırtmıştır.

Anladığımız kadarıyla cinsel taciz fiilini işleyen aşçı işçi statüsünde görev yaptığı için iş akdi feshedilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi gereğince cinsel suç işleyen işçinin iş akdi haklı nedenle feshedilmektedir. Bu durumda işçinin kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmemektedir.

Cinsel taciz suçu işleyen şube müdürü ise 657 sayılı Kanun’un 125/C maddesi gereğince aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmiştir. Cinsel taciz fiilinin nasıl olup da 657 sayılı Kanun’un 125/C maddesine dayandırıldığını merak ediyoruz. Halbuki cinsel taciz fiili 657 sayılı Kanun’un 125/E maddesinde belirtilen; “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” kapsamında memuriyetten çıkarma cezasını gerektirmektedir.

Demek ki ön incelemeyi yapan kişi biraz insaflı davranarak aylıktan kesme cezası önermiş ve önerisi de atamaya yetkili makamlarca kabul edilmiştir.

Görüleceği üzere, fiil cinsel taciz olmasına rağmen işçi statüsünde görev yapan aşçının ilişiği kesilmiş, memur statüsünde görev yapan şube müdürü ise aylıktan kesme cezası alarak görevine devam etmiş, üstüne üstlük bir belediyeye naklen atanmıştır.

Aylıktan kesme cezası şube müdürü olmaya engel değildir

657 sayılı Kanun’a göre aylıktan kesme cezası şube müdürü olmaya engel olmadığı için belediyeye naklen atanan eski şube müdürü belki de tekrar şube müdürü yapılacaktır. Bu durumu merakla soru önergesi veren milletvekilinin de takip edeceğini düşünüyoruz.

657 sayılı Kanun’un 132’nci maddesine göre; Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamamaktadırlar. Görüleceği üzere, şube müdürleri bu kapsamda yer almamaktadırlar.

Sonuç ve öneriler

Bize göre, 657 sayılı Kanun’un 125’inci maddesi yeniden gözden geçirilerek burada yer alan cezaların ve karşılığı fiillerin güncellenmesi gerekmektedir. Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek cinsel taciz fiilinden dolayı statüye göre ceza verilmesi üzerinde düşünülmelidir. Daha da ilginç olan durum ise bu kişinin belediyede istihdam edilmek üzere naklen atanmasıdır.

Görüleceği üzere cinsel taciz fiilini işleyen kişinin statüsüne göre verilen cezaların yer aldığı kanuni düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Cinsel taciz fiilini işleyen kişilere verilen cezaların hiçbir şekilde indirilmesi yoluna gidilememelidir diye düşünüyoruz. Soru önergesini veren milletvekili, şube müdürünün naklen atandığı belediyenin kendi partilerine ait bir belediye olduğunu bilmesine rağmen “kol kırılır yen içinde” mantığı ile hareket ederse bunun en hafifinden iki yüzlülük olduğunu bilmelidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.