|
Enerji, ticaret koridorları ve entegrasyonlar


Dünya ekonomisi içinde güçlü ekonomi olmayı ve yüksek gelirli ülkeler arasına girmeyi belirleyecek temel adımlar
enerji ve enerji koridorları, kıtalar arası ticareti belirleyecek ticaret koridorları
ve ülkelerin bir araya gelmesini ve işbirliğini sağlayacak
yeni oluşumlar veya entegrasyonlar olacaktır.
ENERJİ KORİDORLARI

Enerji ülke ekonomileri için en önemli girdi olduğu için enerji arz güvenliğinin en önemli mesele olduğu açıktır.

Enerjinin iki yönü vardır. Bir yandan, enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerin
enerji kaynakları sayesinde sahip oldukları gelir kaynakları ve bu gelirler ile ortaya çıkan GSYH ve kişi başı gelir sayesinde bu ülkelerin yüksek gelirli ülkeler olması.
Diğer yandan, enerji kaynağına sahip olan ülkeler kadar, bu kaynakların uluslararası piyasalara taşınmasına öncülük edecek ülkelerin varlığı. Bu ülkeler sayesinde oluşacak
enerji koridorları ile bir
çok ülke pazarına ulaşımın kolaylaşması
ve enerjiye bağımlı birçok ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanması nedeniyle enerji koridorları stratejik koridorlar haline geldi.
Bu yüzden yeni enerji koridorları,
hem yeni enerji denklemlerinin kurulması hem de enerji arz güvenliği için önemli bir hamle anlamına gelmektedir.
TİCARET KORİDORLARI
Ticaret koridorları da dünyada meydana gelen ticarette büyük pay almak için önemlidir.
Bu amaçla, Çin’in öncülüğünde başlatılan modern İpek Yolu
Projesi
ve ABD’nin içinde olduğu ve yeni gündeme gelen
Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru
ticarette rekabet üstünlüğü için önemli bir adımı olacaktır.

Bununla beraber, dünya ticaretinde daha fazla pay alma ve eklenecek farklı koridorlar sayesinde ekonomik ve siyasi kazanımlar için ticaret koridorları önemli bir adım olacaktır.

EKONOMİK VE SİYASİ ENTEGRASYONLAR
Serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birliği, ekonomik ve siyasi birlikler ve entegrasyonlar ile hem söz konusu yapı içinde yer alan ülkelerin kendi aralarında oluşturacakları pazar
sayesinde ticareti büyütmek hem de ileri entegrasyonlar ile bir çok alanda politikaların uyumlaştırılması ve adeta tek bir ülke gibi hareket etmeleri için önemli bir imkan sağlamaktadır.
Ekonomik ve siyasi entegrasyonun en iyi örneği Avrupa Birliği’dir.
Bu nedenle, enerji koridorlarında yer almak, önemli bir aktör olmak, oluşacak yeni ticaret koridorlarının bir parçası haline gelmek ve ülkeler arasında oluşacak
entegrasyonlarda yer almak ekonomi açısından olduğu
gibi siyasi açıdan da önemli
avantajdır
.
#Ekonomi
#Ticaret
#Erdal Tanas Karagöl
2 ay önce
default-profile-img
Enerji, ticaret koridorları ve entegrasyonlar
MOSSAD, Kissinger, Tel Aviv’deki Nur Locası ve Pike’ci Sinyor!
İşgalci İsrailliler kös kös dönecek
Kim bu ihracatçılar?
Köpek kadar da mı değerleri yok?
Netanyahu’yu gönderip ellerini yıkayacaklar