VideoKaddafiden Salihe linç kültürü neyin göstergesi