Ekonomiİhracatla büyümeyedevam

İhracatla büyümeye devam

Son 15 yılda ihracatını dünya ortalamasının iki katı büyüten Türkiye, başarılı olduğu bu stratejiyle yoluna devam edecek. Yeni Orta Vadeli Program, ihracat dengesi üzerine kuruldu. Programda ihracat destekleri 17 başlıkta anlatıldı.

Cahit SaraçoğluYeni Şafak
Mal ve hizmet ihracatına ilişkin devlet yardımlarının başvuru usulleri kolaylaştırılıyor.
Mal ve hizmet ihracatına ilişkin devlet yardımlarının başvuru usulleri kolaylaştırılıyor.

Mal ve hizmet ihracatına ilişkin devlet yardımlarının başvuru usulleri kolaylaştırılıyor.Desteklerden etkin şekilde yararlanılması getiriliyor. Türk Lirası ile ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı teşvik ediliyor.  İhracatçıların kur riskini azaltmak amacıyla İhracatta Döviz Kuru Riski Sigorta Sistemi kurulması bulunuyor.  Geleneksel ürünlerin üretim ve ihracatı özel olarak desteklenmesi bulunuyor.  E-İhracat Stratejisi uygulamaya geçirilerek Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer alması getiriliyor.  Müşteri bulma, lojistik ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda tek merkezden koordine edilmesine imkân sağlayan “Tek Noktadan İhracat” sisteminin kurulması yer alıyor. Eximbank’ın ödenmiş sermayesi, ihracatı daha fazla destek için artırılacak. Yeni lojistik destekleri devreye girecek. Ekonomi Bakanlığının ihracat destekleri sürecek. Türk Ticaret Merkezlerinin kira, tanıtım ve istihdam giderleri yüzde 75 oranında, yıllık 2,6 milyon dolara kadar desteklenmeye devam edilecek. Turquality programı ile hizmet ihracına yönelik destekler sağlanıyor. Sağlık Turizminde tercümana varıncaya kadar bir çok kalemde destek var. Tedavi için getirilen hasta başına destek veriliyor.

Yeni açıklanan Orta Vadeli Program'da ihracat ile büyüme modeline büyük önem atfediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni dönemde istikrarlı, istihdam sağlayıcı ve gelir dağılımında adaleti gözeten bir büyüme anlayışının ihracata dayalı özel sektör öncülüğünde geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

TİCARET BAYRAĞIMIZ İHRACAT

Bu amaçla 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın da ihracat dengesi üzerine kurulduğunu vurgulayan Yılmaz, OVP’de 17 başlıkta ihracat konusuna özel önem verildiğine dikkat çekti. Ekonomi Başkanlığının yayımladığı “Yeryüzündeki Ticari Bayrağımız: İhracat” başlıklı çalışmaya değerlendiren Yılmaz, “2002-2016 yılları arasında küresel ihracat 2,5 kat artışla 6,5 trilyon dolardan 16 trilyon dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye’nin ihracatı 36,1 milyar dolardan 142,5 milyar dolara çıktı. Bu artış küresel ortalamanın çok üzerinde, yani dört kat aoldu” dedi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde de özel sektörün ihracatının artırılması amacıyla mal ve hizmet alımından döviz kazandırıcı ihracat desteklerine, Turquality programından e-ticaret sitelerine üyeliğe kadar bir dizi ciddi miktarda desteklere devam edileceğini anlattı.

  • 17 KALEMDE DESTEK
  • Mal ve hizmet ihracatına ilişkin devlet yardımlarının başvuru usulleri kolaylaştırılıyor.  Desteklerden etkin şekilde yararlanılması getiriliyor.  Türk Lirası ile ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı teşvik ediliyor.  İhracatçıların kur riskini azaltmak amacıyla İhracatta Döviz Kuru Riski Sigorta Sistemi kurulması bulunuyor.  Geleneksel ürünlerin üretim ve ihracatı özel olarak desteklenmesi bulunuyor.  E-İhracat Stratejisi uygulamaya geçirilerek Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer alması getiriliyor.  Müşteri bulma, lojistik ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda tek merkezden koordine edilmesine imkân sağlayan “Tek Noktadan İhracat” sisteminin kurulması yer alıyor. Eximbank’ın ödenmiş sermayesi, ihracatı daha fazla destek için artırılacak. Yeni lojistik destekleri devreye girecek. Ekonomi Bakanlığının ihracat destekleri sürecek. Türk Ticaret Merkezlerinin kira, tanıtım ve istihdam giderleri yüzde 75 oranında, yıllık 2,6 milyon dolara kadar desteklenmeye devam edilecek. Turquality programı ile hizmet ihracına yönelik destekler sağlanıyor. Sağlık Turizminde tercümana varıncaya kadar bir çok kalemde destek var. Tedavi için getirilen hasta başına destek veriliyor.