Bilgi KartlarıBüyümenin önündeki dev engel Kayıt dışı istihdam
Ekonomik ve sosyal açıdan birçok olumsuz sonucu bulunan kayıt dışı istihdam, kısa ve uzun vadede her bakımdan ülke ekonomisine ve kişilere zarar veriyor.

Büyümenin önündeki dev engel: Kayıt dışı istihdam

Büşra SoyalYeni Şafak
İşverenler, işçiler veya kendi hesabına çalışanlar özellikle vergi, sigorta primi vb. mali yükümlülüklerden kaçınmak, bürokratik işlemlerden kurtulmak amacıyla kayıt dışı ekonomik faaliyette bulunuyor ve elde ettikleri geliri kayıt dışında bırakıyor. Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı ortalama yüzde 34 seviyesinde ve sosyal güvencesiz çalışma ülkemize 65 milyar TL zarar veriyor.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sorunu olan ve ekonomiye büyük zararları olan kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, farkındalığı artırmak ve bilinçlenmeyi sağlamak üzere bir dizi faaliyet gerçekleştiriliyor. Kayıt dışı çalışan herkese, ‘Kayıtlı olun, sigortalı olun, hayata kayıtsız kalmayın’ uyarısı yapılıyor.

7KART
BAŞLA
FİHRİST
  1. Kayıt dışı istihdam ne anlama geliyor?
  2. Kayıt dışı istihdamın türleri
  3. Neden olan etkenler
  4. Kayıt dışı çalışmanın ve çalıştırmanın olumsuz sonuçları
  5. Kayıt dışı istihdamı önleme çalışmaları
  6. Türkiye’de kayıt dışı istihdam azalıyor
  7. Nasıl takip edeceğiz?