Yazarlar KURAMER ne yapar?

KURAMER ne yapar?

Ömer Lekesiz
Ömer Lekesiz Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

Dinini hakikatiyle ve hikmetiyle bilmek, öğrendiklerini kendi gününe ve sonrasına doğru aktarabilmek bakımından bir Müslüman, Kur'an, Sünnet ve İslam metafiziğini (tasavvufu) temel uğraş olarak seçmek zorundadır.
“Zorundadır” derken, farz-ı ayn'a ilave bir farz-ı kifaye'yi; ayn'ın ifasında herkesle beraber ancak, ilimle uğraşmada kifaye'yi gönüllü yüklenmeyi kastediyorum.
Söz konusu üç temel uğraşın altında aslıyla birlikte ya da aslını gösterecek şekilde şubelenen tefsir, fıkıh, kelam, hadis, siyer, dil, nazariyat, edebiyat... vd. ilimlerin, toplumsal krizlerden ziyadesiyle etkilendiklerini ve onuncu yüzyıldaki ilk büyük kriz başta gelmek üzere her krizden güçlenerek çıktıklarını görürüz.
Son iki yüz elli yıldır yine toplumsal krizden geçtiğimiz, bununla birlikte özellikle adına dil devrimi denilen travmayı devlet zoruyla yaşadığımız ve yine zorla kültürel değişime maruz bırakıldığımız malumdur.
Bugün ise, son krizde yitirdiklerimizi yeniden arıyoruz; zihniyetimizi ve kültürümüzü, bu yöndeki olumlu kazanımlarımızı da kaybetmeden, doğru esaslar üzerine yeniden yapılandırmanın gayretini güdüyoruz.
Bulduğum her fırsatta ilgili kurum ve kuruluşların yayın, sempozyum, seminer ve atölye çalışmalarını bu cümleden bir gayretin güzel örnekleri olarak zikrediyorum.
Adından ve çalışmalarından söz etmekte geç kaldığım bir yer daha var: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur'an Araştırmaları Merkezi.
Kısa adıyla KURAMER'in harika bir internet sitesi var. Sitenin harikalığı, Kur'an'ın ilk nüshalarının yayımıyla birlikte, kütüphane menüsünün bir kütüphane programını, veri tabanını ile literatür ve arşiv çalışmalarını da içeriyor olmasından. Şimdi birinci derecedeki ilgililerinin kullanımına açılan kütüphane programı, şartları oluştuğunda ilim adamlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin de hizmetine sunulacak.
KURAMER'in amacı, o sitede şu cümlelerle verilmiş: “Kur'an'ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak Müslümanların omuzunda ağır bir sorumluluk olarak hep durmaktadır. Bu sorumluluğu derinden hisseden kimselerin bir araya gelmesiyle başlayan bir arayış, yapılan ilmî çalışmaların üzerine yenilerini koyabilmek ve bu çalışmaları ilmî disipline uygun bir şekilde planlayıp gerçekleştirebilmek…”
Bu amaç gereğince KURAMER, telif, tercüme, sempozyum ve çalıştay başlıkları altına dörtlü bir kitap yayını da başlatmış. İlk bakışta dikkatimi çekenler şunlar:
Mustafa Öztürk'ten, Kur'an ve Yaratılış ile Kur'an Kıssalarının Mahiyeti.
M. Montgomery Watt'tan, Hz. Muhammed Mekke'de ile Hz. Muhammed Medine'de.
Üç adet de sempozyum ve çalıştay kitabı: Din Dili, Din Dilinde Mucize ile Din Dilinde Gayb.
İlk defa Turan Koç'un bir kitabına ad olan din dilinin hem müstakil bir çalıştaya başlık hem de bir dizi çalıştaya – sempozyuma ad olarak seçilmesi güzel olmuş.
Kısaca o kitaptan da bahsedeyim:
Din Dili çalıştay kitabı, Burhanettin Tatar'ın “Din Dilinin Ontolojik-Tarihsel Karakteri Üzerine Notlar”; Hikmet Zeyveli'nin “Din Dili Bağlamında Muteşâbihât Kavramı”; Tahsin Görgün'ün “Küreselleşen Dünyada Din Dilinin Yeri ve Dinî Metinleri Anlama Sorunu” ile Mehmet Sait Toprak'ın “ Vahiy ve Dil Antinomisi: Miqra ve Kur'an Özelinde Vahiy-Dil Antinomisi Sorunsalı” başlıklı tebliğleriyle, oyuz yedi ilim adamının bu tebliğlerle ilgili müzakerelerinden ve beş kişinin değerlendirme konuşmalarından oluşuyor.
KURAMER Başkanı Ali Bardakoğlu ile 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü İbrahim Kafi Dönmez'in açılışını yaptıkları bu çalıştayın, oturum başkanlıklarını Yusuf Şevki Yavuz, Ömer Özsoy, Recep Kılıç ve Ömer Faruk Harman yürütmüşler.
Yazımı bitiriken, KURAMER Genel Koordinatörü M. Turan Çalışkan'dan ulaşan şu bilgiyi de paylaşayım:
KURAMER, 22 Ekim'de Beklenen Kurtarıcı İnancı başlığı altında, İSAM Konferans Salonu'nda bir sempozyumu daha gerçekleştirecek.
Ben, nasip olursa aynı tarihte, Ankara Anadolu İlahiyat Akademisi'nin yapacağı Nifak Hareketleri ve Müslümanların Gafleti adlı bir panelde bulunacağımdan, bu sempozyuma katılamayacağım.
Zamanı ve imkanı olanlar, benim katılamamaktan duyduğum üzüntüyü duymak istemiyorlarsa, KURAMER'in yeni sempozyumuna mutlaka katılmalılar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.