Hayat Bağlanma hatıralarla örülü bir dünyaydı

Bağlanma hâtıralarla örülü bir dünyaydı

Nuri Pakdil’in Fethi Gemuhluoğlu ile dostluğunu anlattığı “Bağlanma”, “Attachment” adıyla İngilizce’ye tercüme edildi. Kitabın çevirmeni Nurullah Koltaş, “Hâtıralarla örülü bir dünyaya şahit oldum” diyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Nuri Pakdil’in Fethi Gemuhluoğlu ile dostluğunu anlattığı “Bağlanma”, “Attachment” adıyla İngilizce’ye tercüme edildi. Kitabın çevirmeni Nurullah Koltaş, “Hâtıralarla örülü bir dünyaya şahit oldum” diyor.
Nuri Pakdil’in Fethi Gemuhluoğlu ile dostluğunu anlattığı “Bağlanma”, “Attachment” adıyla İngilizce’ye tercüme edildi. Kitabın çevirmeni Nurullah Koltaş, “Hâtıralarla örülü bir dünyaya şahit oldum” diyor.

Nuri Pakdil’in bir neslin yetişmesinde büyük emeği olan Fethi Gemuhluoğlu’yla aralarındaki dostluğu, kalbi samimiyeti kelimelere döktüğü kitabı “Bağlanma”, Nurullah Koltaş tarafından İngilizce’ye tercüme edildi. Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla hazırlanan çalışmanın detaylarını tercüman Koltaş ile konuştuk.

Kitabın çeviri sürecinden bahseder misiniz?

Nuri Pakdil’in Fethi Gemuhluoğlu Ağabey’e ithâfen kaleme aldığı “Bağlanma” isimli kitabın tercüme edilmesi fikri, Fethi Ağabey’in evlâdı Selman Gemuhluoğlu ve Turan Koç Beyefendi ile bir sohbet esnasında zuhur etmişti. Bu bir “iş”ten çok fikir dünyamızın yıldızlarına olan ihtiramı ihtiva eden bir çalışma olmalıydı. Haylidir kitap tercümesi ile meşgul olmakla birlikte günden güne tercüme etmenin kolaylaşmak şöyle dursun daha girift bir mesele hâlini aldığını görmekteyim. Zira, başlangıçta salt bir aktarım gayreti söz konusuyken, kelimeler etrafınızı kuşatıyor ve harfler neredeyse hesap sormaya başlıyor. Hele tercüme edilecek olan eser Nuri Pakdil Üstad’a aitse, satır aralarının da hayli dikkat gerektirdiği malum. Takdir edersiniz ki yaşanmışlık kurguyu geçiyor. Sadece sûrete odaklanırsanız, mâhiyet de sizi terk ediyor. Tercümede esasen bu mâhiyeti öncelemeye çalıştık. Gerçi kudemâ, cemâl ve beyânda hep daha güzeli olabileceği uyarısında bulunur. Sûretteki kusurlar da bu vesileyle affola.

HÂL BEŞERİ KISTASLA ÖLÇÜLMEZ

Tasavvufi derinliği olan bir kitabı çevirirken zorlandınız mı?

REKLAM

Her bir köşesine irfânın sindiği maddeten ve mânen mümbit bir beldede bulunuyoruz. Fethi Ağabey’in rahle-i tedrisinden geçen kişilerde bu neşve ve zevk hâlinin yansımalarını müşahede etmek mümkün. Merhum Memduh Cumhur’un 2015 yılında kaleme aldığı bir rubaide işaret buyurduğu üzere,

İhlâs ile geçmekle mübârek tapıdan,

Hâl ehline bendoldu aziz bir yapıdan.

Kaç fâtiha gönderdi nesiller ardınca?

Fethi kulunun fethettiği binbir kapıdan.

Hâlden bahsetmek görüldüğü gibi bir güçlüğe de işaret ediyor. Zira, hâlin beşerî kıstaslarla ölçülmesi imkân dahilinde değil. Bu noktada kıyasta bulunmak ve sohbet halkasında bulunanların tabirine başvurmak işimizi kolaylaştırdı diyebilirim.

Nuri Pakdil - Attachment

Kimlerden destek aldınız?

Bir yandan ünsiyetin vasıtası “dil”, diğer yandan da sırrın mahzeni “dîl” birleşmeliydi. Biz de “Bağlanma”nın vücuda nasıl geldiğini anlamak için “Bağlanma”da bahsi geçen dostluğun tecessüm ettiği kişilere sorarak bir kapı aralamaya çalıştık. Turan Koç ve Selman Gemuhluoğlu Beyler hayli yardımcı oldular bu süreçte. Onlarla olan teatilerimiz, kelimelerden anlama doğru bir yolculuğu mümkün kıldı. Aslında bir sohbet vesilesiydi tercüme süreci. Hâtıralarla örülü bir dünyaya şahit oldum böylelikle.

UMARIZ UYANIŞA VESİLE OLUR

Nuri Pakdil ve Fethi Gemuhluoğlu arasındaki dostluk üzerine siz neler keşfettiniz?

REKLAM

Kitabın hem ismini hem de muhtevasını oluşturan bağlanma, Nuri Pakdil’in ifadesiyle Allah’a iman ve Peygamber’e bağlılıktan kaynaklanan evrensel ısı ve dostluğun coşkusu. Lâkin çağdaş insanın yabancılaştırıldığı ve yalnızlaştırıldığı bir dönemde, bu bağlanma da beraberinde dostların elinden tutup onları çağa çıkartan bir yürüyüşü icap ettiriyor. Turan Ağabey’in dizelerinde görüldüğü üzere, görünenin ötesinde bir çağrışım mevcut “Bağlanma”nın satır aralarında,

Ve biz toyuz, anlarız

Gözyaşını gözden gizli sileni.

Gözyaşını silen Fethi Ağabey ve bir nice gönül eri, gönül kalkınmamızın gerçekleştirilmesinde başat bir görev üstlendiler ve üstlenmekteler. Ne ki nasibi olmak gerek bu halkalarda yer almak için. Nuri Pakdil ve Fethi Gemuhluoğlu arasındaki dostluğun günümüzde örneği az bulunur bir ihtiram ve ihtimam üzerine inşa edildiğini gördüm. Sadece onların dönemiyle sınırlı olmayan bu irtibat, mirasımızın korunması ve nesilden nesile aktarılması için bir örneklik teşkil ediyor aynı zamanda.

Bu eserin İngilizce basımı nasıl karşılandı? Okuyuculardan dönüş aldınız mı ?

Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle yapılan bu çalışma henüz tazeliğini koruyor. Yunus Emre Enstitüsü Londra temsilciliği tarafından panelin yanı sıra bir tanıtım programı tertip edildi. Panelde Turan Koç, Mehmet Yalçın Yılmaz, Mahmut Bıyıklı ve bendeniz Nuri Pakdil ve Fethi Gemuhluoğlu Ağabey ile alakalı birer konuşma yaptık. Bu vesile ile Londra Büyükelçimiz Abdurrahman Bilgiç Beyefendi’nin yakın alakalarından ötürü müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Yine Yunus Emre Enstitüsü Londra Şube Müdürü Mehmet Karakuş Bey’e ve Enstitü personeline de alakalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Eserle alakalı bir miktar geri dönüş var. Nuri Pakdil’in yazılarının yanı sıra başka çalışmaların da tercüme edilmesi ihtiyacından söz eden dostlar oldu. Umarız nice çalışmalar gerçekleştirilir ve “Attachment” ya da “Bağlanma”da sözü edilen bağlanma her devirde bir uyanışa vesile olur.

REKLAM
/**/

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.