Hayat Aşka dair bir klasik güvercin gerdanlığı

Aşka dair bir klasik: güvercin gerdanlığı

E. İbni Hazm’ın Güvercin Gerganlığı kitabı bu defa dört farklı Arapça baskısı ve üç ayrı Fransızca tercümesini dikkate alarak Cemal Aydın tarafından yeniden çevrildi. Kitap aşk ve dostluk üzerine gözlem ve araştırmalardan yola çıkarak okurun zihninde farklı bir pencere açıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşka dair bir klasik: 
güvercin gerdanlığı
Aşka dair bir klasik: güvercin gerdanlığı

FUNDA ÖZSOY

Aşk, nice insanın gönlünde taht kurmuş, nicesinin aklını başından almış, âşıkı karasevdanın pençesinde karanlık kuyulara düşürüp dünyasını karartırken dahi hastalığın dermanını yine kendi içine gizlemiştir.

Ol bu sebep, şairi söyleten aşktır:

“Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabib

Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır”

Ve dahi Kays’ı Leyla’nın uğruna cinnetlere sürükleyerek onu Mecnun yapan da aşk. Çok şeyler yazılmış, söylenmiş aşk üzerine. 11.yüzyılda Endülüs’te yaşamış olan İbn Hazm da bin yıllık bir zamanı içinde barındıran Güvercin Gerdanlığı eseri ile aşka dair, âşığa dair tarihe kayıt düşenlerden. Bu tamlama, güvercinlerin boyun kısmında doğuştan bulunan halka biçimindeki tüylerden yola çıkılarak kitaba isim olarak seçilmiş olsa da, aslında klasik İslam edebiyatında mazmun olarak kullanılan, aşkın gücüne boyun eğenlerin ölene kadar boyunlarından çıkarmadığı tasavvur edilen “aşk zinciri”ni sembolize eder. Dolayısı ile eserin ismi de içeriği kadar çarpıcı, etkileyici.

YENİDEN ÇEVİRİSİ YAPILDI

Dünya kurulduğundan bu yana insanlığa ödül mü yoksa ceza mı olduğuna hala karar verilememiş olan aşka dair bu eseri, dilimize Cemal Aydın kazandırmış. Bilenler bilir, Fransız düşünür Goger Garaudy’nin eserlerini dilimize kazandırmasıyla tanınan Cemal Aydın’ın ne kadar titiz bir mütercim olduğunu. Bu yüzden kitabın başında yer alan açıklamadan; Cemal Aydın’ın çeviri aşamasında eserin dört farklı Arapça baskısını ve üç ayrı Fransızca tercümesini dikkate alarak Güvercin Gerdanlığı’nı dilimize kazandırdığını öğrenmek şaşırtmıyor bizi. Ayrıca bununla da yetinmeyip eserin daha önceki Türkçe çevirilerini de titizlikle incelediğini yine bu açıklamadan öğrendiğimizde, bir eserin çevirisine bunca emek vermiş olan mütercime, gösterdiği bu ihtimamdan dolayı saygı duymadan edemiyorsunuz.

Güvercin Gerdanlığı, hangi dinden, milletten, kültürden olursa olsun, insanlığın ortak dili kabul edebileceğimiz aşk üzerine ve bu duygunun devamı kabul edebileceğimiz dostluk üzerine araştırmalardan, gözlemlerden, incelemelerden ve hatıralardan oluşan bir eser. Kitaba bir dosta yazılmış mektup formunda giriş yapılması, esere olan ilgiyi artırıyor. Zira mektup, samimiyettir; onu yazanla okuyanı zaman ve mekân mefhumunu ortadan kaldırarak bütünler. Böylece bin yıl evvel yaşamış olan yazarla duygudaşlık kurmak, yazılanları içselleştirmek daha kolay olmuş okur açısından. Çocukluk ve gençlik yıllarını birlikte geçiren, daha sonra nasıl olmuşsa artık farklı coğrafyalarda yaşamak zorunda kalmış iki dostun mektuplaşmasından ortaya çıkan bir metin olarak kurgulamış olan bu eserde İbn Hazm, dostunun mektubuna cevap yazan konumunda olup, dostunun isteğini kıramayıp bu eseri inşa eden kişidir:

“Benden aşkın ne olduğu ve farklı anlamları, sebep, belirti ve bitişlerini, sevginin önünü açan veya önünü kesen şeyleri bütün gerçekliğiyle anlatan, sade ve süssüz (pek uzun da çok kısa da olmayan) bir inceleme yazmamı istiyorsun.”(s.13)

Güvercin Gerdanlığınİbn HazmnÇev: Cemal Aydınn Sufi Kitapn2018n303 sayfa.

İşte Güvercin Gerdanlığı, tam da bunu hedefleyerek yazılmış bir eser. İbn Hazm’ın, dostunun mektubuna cevap vermek amacıyla yola çıkmış olduğu bu eser, dostunu kıramayan yazarın aşk ve âşıklığa dair gözlemlerini, düşüncelerini, incelemelerini içeriyor. Bunu yaparken yazar, gözlem ve incelemelerini somutlaştırmak adına, bizzat kendi tecrübelerini, şahit olduklarını ve ikinci şahıslardan dinlediği yaşanmışlıkları da kurgunun içine dâhil ederek, eserine bir roman tadı vermiş. İbn Hazm, bununla da yetinmemiş, eserin içinde anlatılanlara göndermeler yapan ve eserin estetik değerini artıran, bizzat kendi yazdığı şiirleri serpiştirmiş. Herkes bilir ki, bir şiiri başla dillere tercüme etmek en zorudur. Çünkü şiiri şiir yapan, şiire ruh veren iç ahengi, başka dile taşımak neredeyse imkânsızdır. Bunun için mütercimin o dilin ruhuna nüfuz etmesi gerekir. Güvercin Gerdanlığı’nda yer alan dilimize tercüme edilmiş şiirlerde bu iç ahengin korunduğunu görüyoruz.

AŞKA DAİR NE VARSA

Kitapta aşk, otuz başlık altında incelenmiş. Bu başlıklar altında yazar, aşkın mahiyetini(özünü, esasını), aşkın belirtilerini, aşkın farklı biçimlerini, olumlu ve olumsuz yönlerini, aşkta sadakatin ve ihanetin, ayrılığın ve kavuşmanın neticelerini, âşıklarda vefanın inceliklerini ve ayrıntılarını, aşk ve nefs ilişkisini türlü halleri ile geniş bir yelpazeden inceleyerek açıklar. Ayrıca bu sırada yazar, fikirlerini hadis ve ayetlerle, bilge insanların sözleriyle örnekleyerek zenginleştirir.

Güvercin Gerdanlığı’nı okuduğunuzda, sadece aşk üzerine değil, o dönemin Endülüs’ündeki sosyal, kültürel ve siyasi yapı üzerine da aşkla ilişkilendirilerek hayli bilgi ediniyorsunuz. Bin yılı aşkın bir süre önce yazılmış bu eser, döneminin coğrafyası üzerine bize çok şeyler öğretmekle beraber, bu bin yıl içinde çok şeyin değiştiğini göstermekle beraber, aşk duygusunun aslında hep aynı kaldığını da idrak etmemizi sağlıyor. Evet, medeniyetler kurulmuş, sonra yıkılmış, izleri silinmiş, ama aşk hep var olmuş, var olmaya devam etmektedir.

Güvercin Gerdanlığı kitabının sonuna, mütercim, on üç sayfalık küçük bir bölüm de eklemiş. Bir zamanlar medeniyetler beşiği kabul edilen, İbn Rüşd, İbn Arabi, İbn Tufeyl gibi hem Doğu’yu hem Batı’yı eserlerinin ışığında aydınlatan büyük alimlerin yetiştiği Endülüs’ün yok edilişi üzerine İbn Hazm’ın yazdığı Kurtuba’ya Ağıt, nesir olarak başlayan ve şiirle devam eden bir metindir. Yazar, bu metinde Kurtuba’da geçen çocukluk ve gençlik günlerine bir daha dönemeyeceğine olduğu kadar, bir daha eşi benzeri oluşturulamayacak bir medeniyetin hoyrat ellerde tarihe gömülüşüne de ağlıyor.

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.