Hayat Safahat 7 kitap 7 hakikatli beyan

Safahat: 7 kitap 7 hakikatli beyan

Âkif’in 1911 yılında başlayan 1933 yılında 7 kitapla nihayet bulan eseri yeni baskılarıyla Beyan Yayınları etiketiyle yayınlandı. Beyan Yayınları bir süredir farklı alanlarla ilgili klasikleri Osmanlıca metinlerle birlikte yayınlama geleneğine Safahat’ın 7 kitabıyla devam ediyor.

Kamil Büyüker Yeni Şafak
Safahat: 7 kitap 7 hakikatli beyan
Mehmet Akif Ersoy

Zor zamanlarda hakikati korkusuzca haykırmak ahlakı ve karakteri sağlam insanların harcıdır. Zor zamanların söz ve şiir ustası merhum Mehmet Âkif’in eseri Safahat, zor zamanların bir metni ve beyanı olarak 7 kitapla, çağrısını sürdürüyor.

Bugün toplumun kahir ekseriyetinin ahlakı ve mücadelesi üzerinde ittifak edeceği kişilerin başında Mehmet Âkif Ersoy gelecektir. Mehmet Âkif’in bu topraklarda sarsılmaz bir paye ile anılmasına sebep sadece şairliği, edebi kişiliği değil elbette. Kurtuluş mücadelesinin sonunda yaşanarak yazılan ve dile gelen İstiklal Marşı mısraları onu yeni Cumhuriyetin temel taşlarından birisi kılmıştır. Ve Safahat… Öncelikle 7 farklı kitap olarak neşrolunan ve sonrasında tek kitap olarak kütüphanelerimizin başucu kitabı olarak sarsılmaz yerini muhafaza eden eser, içinde yaşadığımız zamanlarda da hükmünü icra ediyor ve edecektir de.

FARKLI BİR SAFAHAT BASKISI

Safahat, Mehmet Akif Ersoy, Furkan Öztürk/A.Vahap Akbaş, Beyan Yayınları, Ağustos 2021, 7 cilt (1118 sayfa)
Safahat, Mehmet Akif Ersoy, Furkan Öztürk/A.Vahap Akbaş, Beyan Yayınları, Ağustos 2021, 7 cilt (1118 sayfa)

Dün olduğu gibi bugün de Mehmet Âkif ve Safahat okunmaya ve anlaşılmaya çalışılıyor. Bu anlama ve okuma çabalarına bir yenisi daha eklendi. Merhum Âkif’in 1911 yılında başlayan 1933 yılında 7 kitapla nihayet bulan eseri yeni bir baskılarıyla Beyan Yayınları etiketiyle yayımlandı. Beyan Yayınları bir süredir farklı alanlarla ilgili klasikleri Osmanlıca metinlerle birlikte yayınlama geleneğine Safahat’ın 7 kitabıyla devam ediyor. Editörlüğünü Furkan Öztürk’ün yaptığı, günümüz Türkçesine usta şair ve yazar A. Vahap Akbaş’ın çevirdiği 7 kitap, pek çok hususiyeti de içinde barındırıyor. Safahat’ı Osmanlıca olarak okumak isteyenler için Osmanlıca metin, hemen karşısında latinize edilmiş metin ve sadeleştirme metni ile birlikte verilen eser, okura ve araştırmacıya üç farklı alternatifi de sunmuş oluyor. Kitapların her birinde yer alan açıklamalı dipnotlar, okumalar esnasında eksik kareleri tamamlamak için kolaylık sağlıyor. Yine her bir kitap birbirinden bağımsız ve ilk defa yayımlanıyor gibi düşünülerek Mehmet Âkif’in hayatı, şahsiyeti, sanatı, eserleri, hakkında yazılmış bazı eserler muhtasar olarak kitapların başında yer alıyor.

Bugüne kadar yayımlanan Safahat’lar içerisinde orijinal metin ve sadeleştirme metinlerin yer aldığı baskılar yer alırken bu yeni baskının Osmanlıca metin ile birlikte yayımlanması önemli. Bir diğer husus sadeleştirmelerde yaşanan vasatlık burada göze çarpmıyor. Zira şair A. Vahap Akbaş’ın Âkif ve dil konusundaki hassasiyeti sadeleştirmelere de yansımış gözüküyor.

7 KİTAPTA ÖZE DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Kitabın girişinde verilen bilgiler ışığında ifade edildiği üzere Mehmet Âkif hayatta iken ilk şiir kitabını Safahat ismi ile 1911 yılında yayımlamıştır. Bu kitapta 1908-1910 yılları arasında Sırat-ı Müstakim dergisinde yayımlanmış şiirlerine yer vermiştir. İkinci kitap olarak Süleymaniye Kürsüsünde isimli eserini 1912 yılında neşretmiş. Tamamı 1502 mısradan oluşan uzun bir manzume olarak kaleme almıştır bu eserini. Üçüncü kitabı Hakkın Sesleri 1913 yılında basılmış. Balkan Savaşları ve peşi sıra yaşanan sıkıntılar şiirlerin konusunu teşkil ediyor. Dördüncü kitap Fatih Kürsüsünde 1914 yılında basılıyor. Konusu ise iki arkadaşın Fatih Camii yolundaki konuşmalarından ve cami kürsüsünde verilen vaazdan oluşan uzun bir manzumedir. Beşinci kitap Hatıralar 1917’de yayımlanır. Âkif’in Berlin, Necid ve Mısır seyahatleri eserde yer alır. Altıncı kitap Âsım 1924 yılında yayımlanmıştır. 2292 mısradan oluşan tek parçalık manzumedir. Yedinci kitap ise Gölgeler adıyla 1933’te Mısır’da yayımlanmıştır. 41 şiir de bu eserde yer alır. Âkif’in şiirleri toplu olarak Safahat adı altında ilk defa 1943 yılında basılır. Damadı Ömer Rıza Doğrul daha önce ayrı ayrı yayınlanmış yedi kitabına kitaplara girmemiş bazı şiirleri de ekleyerek yeni harflerle yayınlamıştır. Safahat o tarihten itibaren defalarca basılmış, en çok okunan kitaplar arasına da girmiştir. (s.13)

ÇAĞINI AŞAN ŞAİR

Aslında “çağrısı çağını aşan” büyük bir mütefekkir olan Âkif, yazdıkları ile o dönemde bir hastalık gibi toplumun bünyesini sarmış olan yeis, tembellik, atalet ve tefrika gibi konuları gündemine taşımış, bunlara karşı ikazını yaparak çalışmaya, say u gayrete, ittihada vurgu yapmıştır. Yayınlanan bu yedi farklı kitap aslında hakikate ve öze dönüş çağrısı olarak okunmalıdır. Kaybettiklerimizi bize bulduracak, unuttuklarımızı hatırlatacak metinler silsilesidir yedi kitap.

Örneğin Birinci Kitap Safahat’ta yer alan Durmayalım şiirinde bir kervanla yolculuğa çıkmış ancak uykuya dalarak kervanı kaçırmış bir yolcuya devecinin ağzından nasihatlerini sıralar:

 • Şedd-i rahl et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın!
 • Merd-i sâhib-azm için neymiş uzak, neymiş yakın?
 • Hangi müşkildir ki, himmet olsun, âsân olmasın?
 • Hangi dehşettir ki insandan hirâsân olmasın?
 • İbret al erbâb-ı ikdâmın bakıp âsârına:
 • Dağ dayanmaz erlerin dağlar söken ısrârına.
 • Bir münevvim ses değil yer yer hurûşan velvele:
 • Fevc fevc akmakta insanlar bütün müstakbele.
 • Nehr-i feyzâfeyz-i insâniyyetin âhengine.
 • Uymadan, kâbil değildir düşmemek bir engine.
 • Menzil-i maksûda varmazsın uyanmazsan eğer
 • Var mı bak, yollarda hiç bîdâr olanlardan eser?
 • İşte âtîdir o ser-menzil denen ârâmgâh;
 • Kârbân akvâm; çöl mâzî; atâlet sedd-i râh .
 • Durma, mâzî bir mugaylanzâr-ı dehşetnâktir;
 • Git ki, âtî korkusuzdur, hem de kudsî hâktir! (s.59)

Âkif’in bu şiiri ve başka şiirlerinde hep istikbale, çalışmaya, gayrete odaklanmış bir insan portresi görülür.

Merhum Âkif’in taç eseri ve bizlere en büyük mirası olan Safahat’ı, yine onun hayatını ve mücadelesini merkeze alarak ilk basıldığı gün gibi yedi ayrı kitapla okuyabilir, onun yaşadığı çağa, düşüncesine, tefekkür ufkuna tanıklık edebilirsiniz.

Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.