Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Değerli konut vergisinde süreç başladı

Değerli konut vergisinde süreç başladı

Fiyatı 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek değerli konut vergisinde süreç başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda verilebilmesi için gerekli sayfayı İnternet Vergi Dairesi'nde uygulamaya açtı. Mükelleflerin, beyannamelerini 22 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar vermesi ve değerli konut vergisinin ilk taksitini 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak.

Haber Merkezi AA
Fiyatı 5 milyon lirayı aşan konutlar için uygulanacak değerli konut vergisinde süreç başladı
Foto/arşiv

Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin elektronik ortamda beyanname verebilmesine ilişkin düzenleme İnternet Vergi Dairesi'nde gerçekleştirildi.

Değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek.

"Mesken nitelikli taşınmazlar" ise mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşanlarda her bir bağımsız bölümü ifade ediyor. Bu bölümler, vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecek. Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığının değerlendirilmesinde, kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacak. Bina vergi değeri, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilecek.

Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verecek.

Konutta yatırımcısını sevindiren üç ilçe: 13 yılda parasını kazandırıyor
EKONOMİ
Konutta yatırımcısını sevindiren üç ilçe: 13 yılda parasını kazandırıyor

Buna göre, bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat'a kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN VERİLEBİLECEK

Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebilecek. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, buna eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin "değerli konut vergisi beyannameleri"ni, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin "https://intvrg.gib.gov.tr/" sitesinde uygulamaya açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler veya yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecek.

Beyan edilmesi gereken birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri), bu taşınmazların tamamı için tek beyanname verecek. El birliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanlarda, her bir taşınmaz için ayrı beyanname düzenlenecek.

Değerli konut vergisi 147 bin binayı etkiliyor
EKONOMİ
Değerli konut vergisi 147 bin binayı etkiliyor

ÖDEME SÜRECİ

Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecek.

Başka vergi dairesi yetki alanında yer alan taşınmazın da beyanı durumunda, beyannamenin verildiği ve tahakkukların yapıldığı yetkili vergi dairesi, bu durumu, beyanname verme süresinin dolduğu günün ertesinden itibaren 15 gün içinde diğer taşınmazların bulunduğu yer vergi dairesine bildirecek. Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek.

  • Şubatın son gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle değerli konut vergisinin ilk taksitinin 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar, 5 milyon lirayı aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak.

Değeri 10 milyon liraya kadar olan meskenlerde vergi, 7,5 milyon lirası için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 olarak uygulanacak.

Değeri 10 milyon lirayı geçen meskenler, 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek.

Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da: Altı ay içinde konutlar tamamlanacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da: Altı ay içinde konutlar tamamlanacak
Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.