|

T.C. AYDIN

.
00:00 - 2/12/2012 Pazar
Güncelleme: 21:38 - 1/12/2012 Cumartesi
Yeni Şafak
T.C. AYDIN
T.C. AYDIN

T.C. AYDIN

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2012/8086 E.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu:

Aydın Tapu Sicil Müdürlüğü. Kemer Malı. 1602 Ada, 16 Parselde 473.90 m2 yüzölçümü ile iki zemin iki normal kaili bahçeli betonarme apartman vasıflı ana taşınmazda kat irtifakına göre, 60/472 arsa paylı, 2 zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm tam hisseli mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz: Aydın İli, Merkez Kemer Mah. AY-KO 3 Cadde 1770 Sokak No:4-AYDIN adresinde olup; Mevcut taşınmaz, zemin+3 katlı, 25-30 yıllık, zeminde ve normal katlarda ikişer daireden oluşan çatısız, betonarme apartman zemin katında bulunan 3 nolu bağımsız bölüm olan meskendir. Binanın içi dışı sıvalı ve boyalıdır. Binada Asansör vc merkezi sistem Kalorifer bulunmamaktadır. Apartmanın merdivenleri mozaik kaplıdır. Dairenin iç ve dış kapıları ile pencereleri boyalı ahşap doğramadır. Daire 2 oda, 1 salon olup, brüt 80 m2. dir.Halihazırda kullanılmaktadır. Dairede elektrik ve su tesisatı bulunmaktadır. Taşınmazın mevkiisi tercih edilirliği normaldir. Belediyenin her türlü altyapı hizmetlerinden yararlanmakdır. Taşınmazın bulunduğu binanın önündeki yol beton parkedir. Sosyal ve ticari hayatın normal olduğu, her zaman alım-satıma uygun bir mevki İdedir. Taşınmaz İmar Planında, konut alanında kalmakta olup. kitle nizam h=9 plan şartı öngörülmüştür. Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.

Muhammen Bedeli: 50.000,00 TL

Satış Saati: 10:30 - 10:40 Arası

Satış Şartları:

1- Birinci açık artırma 04.01.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında AYDIN 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KORİDORU KAMERA ÖNÜNDE adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin %60''ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok anıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 14.01.2013 günü AYDIN 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KORİDORU KAMERA ÖNÜNDE adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40''ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artımıaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20''si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şanname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vc münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*)İlgililer tabirine inifak hakkı sahipleride dahildir.

(İİKm.126)

B:76279 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr''de

12 yıl önce