|

Bekçilik başvurusu ne zaman, başladı mı? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım tarihi açıklandı mı?

"Bekçilik başvurusu ne zaman, başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik başvurusu için sayısız kişi nefeslerini tutmuş bekliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 1. dönem alımına dair ilan için gözler Polis Akademisi ya da EGM'de. Peki Bekçilik başvurusu ne zaman, başladı mı? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım tarihi açıklandı mı?

16:10 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 16:10 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Bekçi alımı başvuru takvimi 2024
Bekçi alımı başvuru takvimi 2024

"Bekçilik başvurusu ne zaman, başladı mı? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 yılı 1. dönem bekçi alımına yönelik henüz bir ilan yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene 1.200 bekçi alımı yapılmıştı. Kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


c) En az 167 cm boyunda olmak,


d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.


e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,


f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,


g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,


h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,


j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,


k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,


l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,


m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,


n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,


o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,


p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,


r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,


s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,


t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

#bekçilik
#bekçilik başvurusu
#çarşı ve mahalle bekçiliği
1 ay önce