Hayat Kızıldenizde güç mücadelesi Sudan ve Türkiye

Kızıldeniz’de güç mücadelesi: Sudan ve Türkiye

Günümüzde Afrika kıtası jeopolitiği itibariyle dünya genelinde güvenliğin sağlanabilmesi ve ticaretin sürdürülebilmesi için son derece stratejik bir konuma sahiptir. Kızıldeniz söz konusu konumda başat rol oynamaktadır. Türkiye’nin bölgedeki dengeleri değiştirebilecek Sevakin hamlesinin bölge içinden ve dışından birçok aktörü rahatsız etmesi, bu durumun en önemli göstergesidir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin bölgedeki dengeleri değiştirebilecek Sevakin hamlesinin bölge içinden ve dışından birçok aktörü rahatsız etmişti.
Türkiye’nin bölgedeki dengeleri değiştirebilecek Sevakin hamlesinin bölge içinden ve dışından birçok aktörü rahatsız etmişti.

DR. MUHAMMED TANDOĞAN/ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Kızıldeniz gerek uluslararası ticaret gerekse güvenlik konseptleri dahilinde düşünüldüğünde son derece stratejik bir öneme sahiptir. Sahip olduğu bu konum, uluslararası ilişkiler sisteminde etkili olan aktörlerin burada askeri olarak güçlenme ve üs kurma rekabetine doğrudan müdahil olma girişimleriyle sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, Sudan’ın Sevakin adası gerek bölgedeki deniz ticaretini gerekse Doğu Afrika ile Hicaz bölgeleri arasında yürütülecek stratejik hamleleri kontrol etmek ve yürütmek için önemli bir noktadır.

Dış politikadaki etkinliğini her geçen gün arttırma gayretinde olan Türkiye’nin Sudan ve Sevakin adası üzerinden Kızıldeniz’de yaptığı hamleler, bölgede nüfuz sahibi olma arayışındaki ülkeler tarafından endişeyle karşılanmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği Afrika turunun ilk durağı olan Sudan’da dönemin devlet başkanı ile imzaladığı çeşitli alanlardaki 22 anlaşma ve Sevakin adasının restore edilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli kurumlarından olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na (TİKA) bırakılması, bu yöndeki “yersiz” endişeleri arttırmıştır.

ANKARA’NIN BÖLGEDEKİ ARTAN ETKİNLİĞİ

Türkiye’nin Sevâkin’de ve dolayısıyla Sudan’da etkisini arttırması, bölgenin yerel dinamikleri olarak nitelendirilebilecek Mısır, Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri gibi devletleri son derece rahatsız etmiştir. Öyle ki, Suudi Arabistan’ın yarı resmi gazetesi olan Ukaz gazetesi Türkiye’nin Doğu Afrika’daki faaliyetlerinin Sevâkin adası ile taçlanmasını Arap ülkelerinin güvenliği için bir tehdit olarak nitelendirmiştir. Aynı şekilde Mısırlı uzmanlar da dönemin Sudan Devlet Başkanı olan el-Beşir’in dolar karşılığında ateşle oynamakta olduğunu ima etmekteydi.

Sudan ile Türkiye arasında yükselen ilişkiler neticesinde askeri açıdan güçlü bir Türkiye’nin gerek Doğu Afrika’da gerekse Körfez bölgesinde nüfuz elde etmesi, ülkenin bölgesel ve küresel rolünü arttırabileceği, Arap ülkeleri bloğunun karşısında bırakılan Katar’ı da bu yolla daha etkili bir şekilde destekleyebileceği yorumlarına neden olmaktaydı. Bölgede varlığını arttıran Türkiye, yalnızca Arap ülkelerini değil, İsrail’i de endişeye sevk etmekteydi. Türkiye’nin bölgedeki varlığını arttırmasının Arap ülkeleri ile İsrail’i ortak bir zeminde buluşturarak rahatsız etmesinin sebebi ise, Ankara’nın İran ile ilişkileri normalleştirmesinin bir sonucu olarak Tahran’ın Körfez’e daha fazla müdahil olabileceği senaryosuna dayanıyordu.

FARKLI DEVLETLERİN ÇOK YÖNLÜ ÇIKARLARI

Türkiye’nin Kızıldeniz’de güç kazanmasını kendileri açısından tehlikeli bulan birçok devletin bu bölgede birbirinden çok farklı siyasi hamle ve çıkarları bulunuyor. Örneğin, Süveyş Kanalı’na alternatif yeni bir güzergâh açarak kanala olan bağımlılığını ortadan kaldırma arayışında olan Tel Aviv, gerek Doğu Afrika’nın en ucunda yer alan Eritre’nin kendisi için önemi gerekse Doğu Akdeniz yataklarında çıkarmayı planladığı doğalgazı Kızıldeniz üzerinden Çin ve Hindistan’a kadar arzını sağlama amacı gibi nedenlerle bu bölgeye özel bir önem atfediyor. Öte yandan, Halâyib Üçgeni meselesi ve Nil sularının paylaşımı sorunu gibi meselelerden ötürü, bölgedeki en etkili devletlerden biri Mısır da Türkiye’nin Sudan ile iyi ilişkiler geliştirmesini ve hemen yakınında yer alan Sevakin adasında nüfuz elde ederek Kızıldeniz jeopolitiğinde etkin bir güç haline gelmesini istemiyor. Bu kapsamda, hem İsrail’in hem de Mısır’ın Eritre’deki çabaları, Türkiye-Katar-Sudan karşıtı cephenin bölgedeki en önemli faaliyetlerinden biri olarak göze çarpıyor.

İsrail ve Mısır’ın yanı sıra, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme çabası içerisindeki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye’nin Sevâkin’de ve dolayısıyla Kızıldeniz’de gücünü arttırma girişimlerinden son derece rahatsız. Bu durum hem bölgenin bu ülkelere coğrafi olarak yakınlığından hem de gerek Ortadoğu’yu gerekse Afrika’nın teo-politik bölgelerini sarmalı içerisine alan Sünni-Şii rekabetinden kaynaklanıyor. Nüfusu ve zengin potansiyeli ile Afrika kıtası, Suudi Arabistan ile İran’ın başını çektiği bu rekabetten Ortadoğu’nun ardından en çok etkilenen yer olarak dikkat çekiyor. Her ne kadar, İran ve Suudi Arabistan’ın yatırımları bölge ülkeleri için olumlu anlamlar taşısa da, Ortadoğu’da istikrarsızlığın temel nedenlerinden olan mezhep çatışmasının Afrika’ya da taşınması ihtimali düşündürücü. Bu bağlamda, belirtildiği gibi İran ile ilişkilerini görece normalleştiren Türkiye’nin alandaki etkisini arttırması ise Suudi Arabistan ve BAE tarafından tehdit olarak algılanıyor.

AFRİKA’DA SÜNNİ-Şİİ REKABETİ

Suudi Arabistan ile İran’ın başını çektiği Sünni-Şii rekabetinin Afrika’daki yansımaları Doğu Afrika, Batı Afrika, Kuzey Afrika ve Sahraaltı Afrika gibi bölgelerde çeşitli yoğunluklarla kendini göstermektedir. Doğu Afrika’da yer alan Afrika Boynuzu Sünni-Şii rekabetinin odak noktası durumundadır. Her ne kadar bir dönem İran ile Sudan iyi ilişkilerde bulunmuşsa da, Afrika’daki dini nüfusun büyük bir kısmının Sünni olması Tahran’ın bu kıtadaki etkilerini zayıflatmaktadır. Sudan’ın Yemen iç savaşında Suudi Arabistan ile aynı tarafta yer alması, bunun en büyük kanıtı niteliğindedir.

Doğu Afrika’da Sünniliğin daha etkili olmasına rağmen, İran’ın Somali ve Etiyopya’daki faaliyetlerini arttırması Suudi Arabistan başta olmak üzere Sünni blok için ciddiye alınması gereken bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Suudi Arabistan ve BAE gibi Sünni ülkelerin Afrika’da askeri üs kurma çabaları, tarım alanlarını kiralaması gibi hamleleri İran’a karşı bölgede Sünni bloğun elini güçlendirmektedir. Öte yandan Sünni-Şii rekabeti Batı Afrika’da Nijerya, Kamerun, Moritanya ve Senegal üzerinden; Kuzey Afrika’da Fas ve Cezayir üzerinden, Sahraaltı Afrika’da ise çeşitli yumuşak güç unsurları üzerinden yürütülmektedir. Bütün çabalarına rağmen İran’ın bölgede arzu ettiği derecede etkinlik sağlayamadığı açıktır. Buna rağmen, İran Afrika’da sessiz ve derinden gitmektedir.

EL-BEŞİR SONRASI TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİLERİ

Günümüzde Afrika kıtası jeopolitiği itibariyle dünya genelinde güvenliğin sağlanabilmesi ve ticaretin sürdürülebilmesi için son derece stratejik bir konuma sahiptir. Kızıldeniz söz konusu konumda başat rol oynamaktadır. Türkiye’nin bölgedeki dengeleri değiştirebilecek Sevakin hamlesinin bölge içinden ve dışından birçok aktörü rahatsız etmesi, bu durumun en önemli göstergelerindendir. Bu hamle, Ankara için hem tarihi kodlarına dönerek bölge ülkelerine mesaj verme, hem de Kızıldeniz’in güvenliğini sağlayarak Doğu Akdeniz’in ve Ege’nin güvenliğini etkileyebilecek bir jeopolitik hattın güvenliğinin sağlanması açısından önemlidir. Ayrıca sömürge geçmişi olmayan Türkiye’nin kıtanın zenginliklerini kıta ülkeleriyle buluşturması, Somali ve Yemen gibi meselelerde sorunların çözümü için söz sahibi olabilmesi gibi fırsatlardan ötürü de, Ankara’nın özel olarak Kızıldeniz’de genel olarak ise Afrika’da varlığını güçlendirmesi elzemdir. Bu bakımdan, Türkiye’nin bölgedeki kilit ülkelerden Sudan ile mevcut ilişkilerini sağlam bir şekilde sürdürebilmesi son derece önemlidir. Zira Türkiye’nin bölgedeki çekeceği siyasi kartlar, el-Beşir sonrası hedeflenen kontrollü istikrarsızlığın önündeki en büyük engel olacaktır.

YENİ BİR VİZYON ŞART

Türkiye’nin Ömer el-Beşir döneminde ilişkilerinin son derece iyi olduğu Sudan’da 11 Nisan’da gerçekleşen darbe, ülkenin iç dinamiklerini olduğu kadar bölgesel dinamikleri ve Türkiye’nin bu ülke ile olan ilişkilerini de etkileyebilecek niteliktedir. Belirtildiği üzere, el-Beşir döneminde ivme kazanan Türkiye-Sudan ilişkilerinin el-Beşir sonrası dönemde de devamlılığı esastır. Darbenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajlar Ankara yönetiminin de bu yönde bir tavır alacağının en önemli işareti durumundadır. Bu bağlamda Türkiye’nin el-Beşir sonrası döneme ait yeni bir vizyon ortaya koyması gerekmektedir. Zira Sudan, gerek Kızıldeniz denkleminde gerekse Türkiye’nin bu bölgedeki etkinliğinde müstesna bir yere sahiptir. Dünya güvenliğinin ve ticaretinin Kızıldeniz’den geçtiği bir ortamda, Kızıldeniz’in önemli unsurlarından Sudan’ın etkili bir şekilde varlığı, Türkiye’nin Afrika politikasında olmazsa olmazlarından biri olarak düşünülmeli ve bu yönde hareket edilmelidir. Ancak gelecekte muhtemel olaylar projeksiyonunda Sudan’ın karşısında güçlendirilmek isteyen bir Güney Sudan modellemesi de akıllardan çıkarılmamalıdır. Şayet böyle bir tablo oluşursa, Türkiye’nin bölgesel çıkarlarının zafiyete uğramaması için masa-saha ittifakıyla raftan yeni dosyalarını indirmesi büyük bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla Libya, Cezayir ve hemen akabinde Sudan’daki ardı sıra yaşananlar yeniden dönüştürülen Afrika mesajı vermektedir ki buradan hareketle küresel siyaseti dizayn eden uluslararası aktörlerin karşısından Sudan’ın gerçek sahiplerinin de masada ve sahada olması şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabul etti: ABD sözünü tutmazsa harekat sürer, YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı gazetecileri kabul etti: ABD sözünü tutmazsa harekat sürer, YPG’nin çekilmesinin sorumluluğu ABD’de

Yabancı Mensupları kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "

PYD’nin bıraktığı 750 DEAŞ’lının 195’i yakalandı. Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120'nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik" dedi. Trump'ın mektubu ile ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Sarı kız olarak bilinen örümceği cam fanusta besliyor: Her gün et veriyoruz
Gündem

Sarı kız olarak bilinen örümceği cam fanusta besliyor: Her gün et veriyoruz

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir işletmeye ait inşaat alanında, 'Sarı Ömer' ve 'Sarı kız' adlarıyla bilinen, zehirli ve et yiyen örümcek bulundu. Cam fanusa konulan örümceğe işletme sahibi İsmail Embiyaoğlu, 'Hüsamettin' adını verdi. Embiyaoğlu, "Bir kadın geldi, görünce bıraktı kaçtı, o da korktu. 'Böyle bir hayvanı ben hiç görmedim' dedi. Daha sonra bunu Facebook'tan paylaştık. 'Sarı kız' gibi isimlerle paylaşımın altına yorumlar geldi. En çok Güneydoğu'da gözüktüğü ve çok zehirli olduğu söylendi. Her gün et veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, Erdoğan'ın dün attığı bir tweeti alıntılayarak 'Terörizmi yenin' ifadesini kullandı. Trump'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından görüşmeye dair açıklama yaptı.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.