|
Yazarlar
Küresel enerji krizi mi?
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile
dünya enerji dengesi ve denklemi tamamen
değişti. Rusya’nın enerji arz güvenliğindeki gücü yani dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçısı olması nedeniyle dünya enerji sisteminin bir krizden geçtiğini görüyoruz
Rusya’nın dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçısı olması ve doğalgazda Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yüksek oranda bağımlılığı ve
Rusya’nın AB ülkelerinin kendisine uyguladığı yaptırımlara karşı doğalgazı bir silah olarak kullanması
enerji krizinin artık küresel bir krize boyuta taşındığı görülmektedir.
Diğer yandan,
Rusya’nın Ukrayna işgali ile enerji fiyatlarının hızla artması
bir çok ülkenin enerji krizi ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.
Bu nedenle 1970’li yıllarda yaşanan enerji krizi, petrol fiyatlarında yaşanan şok fiyat artışları
ile anılırken, şimdi ise petrol, doğalgaz ve hatta kömür fiyatlarının artışından bahsediyoruz. Bu fiyat artış dalgası, enerji arz güvenliğinin tüm kaynaklarını etkileyecek hale de gelebilir.

OLASI ENERJİ KRİZİNİN MALİYETİ YÜKSEK

Şu bir gerçek ki,
enerjide
yüksek
oranda dışa bağımlılık, enerji arz güvenliği için tehdit olduğu gibi enerji fiyatlarındaki artışlar ekonomi için de ciddi bir yük haline gelmektedir.
Rusya’nın doğalgazı bir silah olarak kullanması, hatta Ruble ile ödeme yapmayan Polonya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya’nın doğalgazını kesmesi enerjide tehlikenin
ya da krizin boyutunu anlatması açısından önemli
Şimdi ise
Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’ya, Kuzey Akım 1 Boru Hattı’nın bakıma alınması nedeniyle Rusya tarafından geçici olarak doğalgaz kesintisi başladı.
Rusya’nın geçici olan doğalgaz kesintisini, sürekli hale getirmesi durumunda yani
Almanya’nın doğalgazının yarısını aldığı Rusya’dan doğalgaz gelmemesinin
çok ciddi olarak bir enerji krizi yaşatacağı açıktır.
Almanya’ya doğalgaz akışının sağlanmaması, daha önce doğalgaz kesintisi yaşayan ülkelere benzemeyeceği ve ekonomik olarak da başta
Avrupa olmak üzere bir çok ülkeyi de ciddi bir şekilde olumsuz etkileyeceği açıktır.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, son günlerde yaşanan bu karmaşıklık ve belirsizlik nedeniyle küresel bir enerji krizi yaşandığını açık bir şek
ilde dile getirmektedir.
Dünya
’nın derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmadığını da açık bir
şekilde
iade etmektedir.

YENİ DÖNEMDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ

Dünya’da yaşanan enerji fiyat artışları ve enerjide dışa bağımlılığın neden olduğu
ekonomik ve siyasi yük nedeniyle enerji arz güvenliği için enerjide bağımlılığın azaltılması konusunda arayışların hızlanacağı bir dönemin de ortasındayız.
Her ne kadar kısa
sürede enerjide dışa bağımlılığı azaltmak kolay olmasa da
enerji arz güvenliği için bir yandan fosil kaynakların kullanımı diğer yandan yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve son dönemlerde kullanımı tekrar gündeme gelen nükleer enerji öne çıkan önemli kaynaklar olmaktadır.
Bu arayışlar, yeni dönemin enerji denklemini de önemli ölçüde şekillendirecektir.
#Ekonomi
#Enerji Kaynakları
#Fatih Birol
#Ukrayna
#Rusya
#Polonya
1 yıl önce
default-profile-img
Küresel enerji krizi mi?
Haçlı ruhu hortladı!
Eleştiriyi bekletmek “caiz” midir?
Diyarbakır
Bu maç Bjelica’ya yazar
Hanımefendi’nin kalbi ağrıyormuş!