|
Reklam
Reklam
Özgün

Dezenformasyon yasasında hangi maddeler var?

Sosyal Medya Yasası çerçevesindeki 40 maddeden 18'i onaylandı. 'Dezenformasyon Yasası'nın teklifinin en kritik maddesi olan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını öngören, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu içeren 29. Maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sosyal medya yasasının içeriği merak ediliyor. Dezenformasyon yasası nedir? Sosyal medya yasası maddeleri neler, hangi paylaşımlar yasaklandı? İşte TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesinin detayları...

09:17 . 14/10/2022 Cuma
Yeni Şafak
Sosyal medya yasası maddeleri

Sosyal medya yasası maddeleri

Sosyal medya yasası maddeleri ile merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere 1 Ekim 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), üç aylık aranın ardından yeniden yasama çalışmalarına başladı. Masaya gelen ilk konu ise sosyal medya yasasını da içeren dezenformasyon kanunu oldu. Gelen son bilgiye göre; yasa kapsamındaki 40 maddeden 18'i kabul edildi.

SOSYAL MEDYA YASASI MADDELERİ NELER?

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, yasal zemine kavuşturulmaları için internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek.

Basın Kanunu'nun amaçları arasına basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek de eklenecek. Basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri, kanun kapsamına dahil edilecek.

İNTERNET HABER SİTELERİNE DÜZENLEME

İnternet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. Düzenlemede "internet haber sitesi", "İletişim Başkanı", "İletişim Başkanlığı", "Basın Kartı Komisyonu", "medya mensubu", "enformasyon görevlisi" de tanımlanıyor.

İnternet haber sitelerinde faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve "iletişim" başlığı altında bulundurulacak.

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.

Kayıt için verilen beyannamede elektronik tebligat adresi de gösterilecek.

Yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek. İstemin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla asliye ceza mahkemesine başvuracak. Mahkeme en geç 2 hafta içinde kararını verecek.

Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu kanun veya ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel olmayacak.

ÇOCUKLAR KORUNACAK

Çocuklar maruz kalmamaları gereken görüntü, ses, yazı vb. içeriklere karşı korunacak.

Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

#sosyal medya
#sosyal medya yasası
#sosyal medya düzenlemesi
#dezenformasyon yasası
6 ay önce
default-profile-img