VideoFütüvvet Peygamberi
Fütüvvet Peygamberi
Fütüvvet Peygamberi
Çok çetin geçen bir savaş olduğu nakledilen Bedir savaşından dönerken, “Esas şimdi daha zor bir savaşa gidiyoruz, o da nefsâniyetimizle savaş” diyen kutlu önder Hz. Muhammed bu sözüyle bize savaş sembolizminin bâtınî (ezoterik) ve zâhirî (egzoterik) iki yönü olduğunu hatırlatır.