VideoUmut, fakirin değil hepimizin ekmeği
Umut, fakirin değil hepimizin ekmeği
Umut, fakirin değil hepimizin ekmeği
Umut, Türkçe “um” fiilinden türetilmiş, Dede Korkut Kitabı'nda dahi görülen bir kelimemiz. Farsçası, ümit; iki kelimenin benzerliği, aralarında güçlü bir etkileşimi akla getiriyor ama henüz ispat edilmiş değil. Günümüz Türkçesinde hem umut hem ümit yer alıyor.