|
Yayıncılığımızın üç feneri

Litera Yayıncılık,
kurucusu
Muhyittin Macit
tarafından belirlenen yayın politikası ve kategorilerinde musır olarak kitap yayımını sürdürüyor.
Nitelikleri itibariyle
satış kaygısıyla
hiç bağdaşmayan İslam düşünce ve felsefesine mahsus birinci el kaynakları kültür hayatımıza kazandıran Litera, kuşkusuz en iyi çıkışını
Ekrem Demirli’
nin tercüme ettiği
Fütûhât-ı Mekkiyye
ile yapmıştı. Türkçesi on sekiz cilt olan bu eseri aşacak yeni bir proje üretmemiş olsa da Litera, klasik ve modern felsefe, tasavvuf, ahlak, kelam, fıkıh, edebiyat, mimari, psikoterapi... türlerindeki telif ve tercüme eserlerinde rakip tanımıyor.
Bu yanlarıyla
Türkiye Yazma Eserler Kurumu’
nun yayıncılığına bir
model
teşkil ettiğini söyleyebileceğimiz Litera’nın, tam da emsallerine göre üstünlük sağladığı Fütûhât-ı Mekkiyye’yi tematik bir ayrımla parçalayarak okurlara sunmakla kurşunu kendi ayağına sıktığını da belirtmek ihtiyacındayız. Şundan ki, bununla hem satış konusundaki mezkur duruşu
yaralanmış
hem de Fütûhât-ı Mekkiyye’nin asıl bağlamında bir
parçalanmaya
sebep olmuştur.

Yine de yukarıda zikrettiğimiz şekliyle yayın politikasındaki sağlamlığa ve ilk kategorilerindeki ısrarına tabi olarak Litera’nın parmak ısırtan bir yayıncılıkta devam ettiğini, dolayısıyla başta tasavvufi metinler olmak üzere el altında olması gereken temel kaynakları bugüne taşıyarak her zaman teşekkürü hak eden bir faaliyet içinde olduğunu ifade etmeliyiz.

Yayımladığı nitelikli ve rakipsiz kitapların sayısı iki yüz elliyi aşan Litera’dan, 2020 yayını olan şu kitapları zikredelim:

-
Nesefî
, Tenzîl – Tasavvufta Varlık Bilgi ve İnsan, çev.: Selami Şimşek,
-
Kuşeyrî
İbn Arabî,
İlm-i Hurûfla İlgili Üç Risale, çev.: Hülya Küçük,

Mustafa Yeşil, Kategori ve Metafor,

-
Teftâzânî
’nin bir önceki yıl Zekariya Çelik tercümesiyle Meânî’si yayımlanan, el-Mutavvel – Beyân İlimleri’nden Beyân-Bedî’,
-
İrfan Bayın
, İslâm Düşüncesinde Felsefe – Kelâm İlişkisi,
-
İbn Sînâ
, Poetika, çev.: Ferruh Özpilavcı.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları
’nı (YEK) şahsım için değerli kılan nedir diye kendime sorduğumda, şu cevaba ulaşıyorum:
Tefekkür hayatımızın vaz geçilmez olan temel metinlerini, bir
devlet güvencesi
içinde, onları kendi zamanlarının dil ve mantığıyla okuma ve alımla imkanını bizlere sunuyor olmasıdır.
Devletle olan
mesafemizi
bilenlerde bir soru işaretine sebep olmaması bakımından hemen belirtmeliyim ki,
devlet yayıncılığı
çok özel ve siyasi durumlar dışında, satış kaygısı gütmeksizin, okurlarına apriori olarak aynı zamanda
kültürel bir ufuk
sunar.
Bu manada devletin son yirmi yılda YEK ile ortaya koyduğu kitap esaslı birikim,
Recep Tayyip Erdoğan
adının sadece ve sadece buna tabi olarak kültür tarihimize
altın harflerle
yazılmasına yeterli gelecektir. Diğer bir söyleyişle terazinin bir kefesine YEK ile Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını, diğer kefesine yirmi yıldır yapılan sair düşünsel ve kültürel faaliyetlerin tamamını koysak, YEK ile Ayasofya kefesi mutlaka daha ağır basacaktır.

Hal böyle olunca, YEK’in 2020 deki kitap faaliyeti cümlesinden bir seçmeye başvurmamız, kendimizle çelişkiye düşmemiz olacaktır. Bu bakımdan okurlarımı YEK’in kitap kataloglarına ve kitap pdf’lerini de ihtiva eden internetteki ilgili sitelerine yönlendirirken, sadece şu iki bilgiyi paylaşmak isterim:

Birincisi, ilk cildi 2016 yılında yayımlanan
Zemahşerî
’ye at Keşşâf Tefsiri’nin altıncı, yani son cildinin; ikincisi ise
Necmeddin Ömer
en-Nesefî
’ye ait, kendi adıyla muruf tefsirinin ilk cildinin,
Muhammed Coşkun
tercümesiyle yayımlanmış olmasıdır. İlki 202’de tamamlanan, diğeri yayımına 2019’da başlanan bu iki tefsirin dil ve dirayet; itikat ve amel bakımından değerleri ise malumdur.
İLEM Yayınları
’na gelince:
İLKE
İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında bulunan İLEM, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ile kardeş kuruluş hüviyetindedir. Doğruya en yakın tanımlamayla o, YEK’in sivil yüzü gibidir. Ondaki niyet ve gayret, bir grup
din ve millet sevdalısının
İslam ümmetine mahsus sorumluluk anlayışına tabidir.

İLEM Yayınları’ndan da şu kitapları zikredebiliriz:

-Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
, Gazzâlî Düşüncesinde İnsanın Kemâli,
-Lütfü Sunar-Büşra Bulut
editörlüğünde, Sesler ve İzler 1-2,
-Selim Demirci,
Kriz Döneminde Hadis ve Yorum, Haçlı ve Moğol Saldırıları Gölgesinde Hadis Alimleri,
-İhsan Fazlıoğlu-İbrahim Halil Üçer
editörlüğünde, Taşköprülüzâde’de Dil, Ahlâk ve Siyaset; Taşköprülüzâde’de Bilgi, Bilim ve Varlık.
#Yayıncılık
3 yıl önce
default-profile-img
Yayıncılığımızın üç feneri
Aramızda ne çok Ahmet Nihat varmış!
Pislik her tarafa bulaştı
Fatih Terim Fonu’ndaki “Kadın Kastelli” yahut “Böyle enseye, böyle tokat!”
Küresel vicdan Batı’yı yola getirdi: İsrail yalnızlaşıyor
Sezai Karakoç’u anmak