Yazarlar İlahiyat Fakültesi mi İslami İlimler Fakültesi mi?

İlahiyat Fakültesi mi İslami İlimler Fakültesi mi?

Rasim Özdenören
Rasim Özdenören Gazete Yazarı

YÖK üyesi değerli bilim adamı Prof. Dr. Durmuş Günay''a İlahiyat Fakültelerinin müfredat programının belirlenmesi ve İlahiyat Fakültelerinin adlarının ''İslami İlimler Fakültesi'' şeklinde değiştirilmesi ile ilgili karar muvacehesinde neler olup bittiğini sorduğumda bana, oy çokluğu ile kabul edilen program üzerine hazırladığı karşı oy yazısını gönderdi.

Önemli bulduğum işbu karşı oy yazısını kısaltarak (ve kısmen özetleyerek) aşağıya alıyorum. Özetliyorum, çünkü yazının tamamı 13 bilgisayar sayfası tutuyor. İşte, muhalefet şerhinin özeti:

- Genel Kurulda kabul edilen müfredat değişikliğinin özü, mevcut müfredattan felsefe ve felsefi içerikli derslerin yanı sıra, adında tarih bulunan dersler ile sanat ve musiki derslerinin tasfiyesi ve Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi Temel İslam Bilimleri derslerinin saatlerinin artırılmasından ibarettir. Felsefe Tarihi (I-II), Felsefeye Giriş, Tefsir Tarihi, Hadis Tarihi, Kelam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Medeniyeti Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi gibi dersler ise müfredattan çıkarılmıştır. ''Kelâm'' dersinin ders saati ise yeni müfredatta üçte ikiye indirilmiştir.

- İslam felsefesinin klasik eserlerinde din ile felsefe arasında kurgulanan ilişkinin bir çatışmaya değil, bir uyuma işaret ettiği ve buna bağlı olarak felsefi düşüncenin gerekliliği temellendirilmiştir. İbn Rüşd, felsefi düşüncenin gerekliliğinin bizatihi dinî emirlerle de temellendirildiğini ortaya koyar.

- Küresel Dünya''da, İslam bilginleri sadece Müslümanlar ile konuşmak değil, bütün inanç sahipleriyle konuşmak, tebliğ etmek ve tartışmak durumundadırlar. Bu nedenle, söz konusu felsefi zemine dayanan İlahiyat Fakülteleri sadece İslam inanç ve ibadet öğretimi veya saf dini ilimlerin eğitimi ile kendisini sınırlandıramaz.

- Evrenin niçin yaratıldığı, varoluşumuzun anlamı gibi temel varlık sorularının cevaplarını ''Din'' ve ''Felsefe'' vermektedir. Felsefe olmaksızın bu sorulara tatmin edici cevaplar verilemez.

- Felsefe hakkında negatif yargılar taşıyanlar, İslam filozoflarının felsefe ile değil hikmet ile meşgul olduklarını ileri sürmektedirler. Oysa hikmetsiz felsefe ol(a)maz. Felsefe bir anlamda, hikmetin akılla birleşmesidir, akılla kavranmasıdır.

- Felsefenin kadim geleneğinin teistik bir temele dayandığı söylenebilir. Ülkemizdeyse felsefe yapmanın önkoşulu olarak dinî alandan izolasyonun gerekliliğini öngören bir algı sürekli körüklenmektedir. Halbuki bu iki alanın (felsefe ve din) akademik yapılanma içerisinde üniversal bütünlüğü söz konusudur.

- YÖK, yükseköğretim alanında İlahiyat Fakülteleri dışında hiç bir programın müfredatına müdahale etmemiştir. Tepeden inmeci/belirleyici/tanzim edici bu tavır, ilgili fakültenin bir ilköğretim kurumu düzeyinde görüldüğü izlenimini uyandıracaktır. Sabık dönemlerde akademik özgürlüğü ve özerkliği zedeleyen sû-i misalleri kendisine emsal kabul etmesi akla, mantığa, bilim tasavvuruna ve üniversite özerkliğine aykırıdır.

- Yeni müfredatta Sanat ve Musiki derslerinin kaldırılması da öngörülmektedir. Farabi''ye izafeten musikinin, ruhun ahlaki terbiyesi ve eğitimi açısından gerekli olduğunu ifade etmeliyiz.

- İlahiyat Fakültelerinin adlarının ''İslamî İlimler Fakültesi'' şeklinde değiştirilmesi kararı, modern zamanların, tarihsel birikimi, tecrübeyi, kurumsallığı, kadim olanı ve geleneği yok sayan, tasfiye eden aklının bir yansımasıdır. Eğer ''İslamî İlimler Fakültesi'' adı altında bir yükseköğretim kurumuna ihtiyaç söz konusu ise, bu adla ve kendine özgü ve amacı doğrultusunda bir yapılanmaya gidilebilir.

- Bu kurumda, beş yıldan beri üye olarak görev yapmaktayım. Fikren ve fiilen Türk Yükseköğretimine katkı yapmak için çabalıyoruz. Bu süre içinde, çok önemli kararlar alınmış ve yükseköğretim alanında, Türkiye''nin birçok önemli sorunu çözülmüştür. Genel Kuruldan böylesi hatalı bir karar istihsali olmamıştır.

- Bütün ilahiyat camiasının ve ilgili kesimlerin katkı ve katılımı ile ilahiyat eğitimi bütün boyutları ile tartışılıp yeniden düzenlemeler yapılabilir. Konunun tekriri müzakere edilmesi ve tashihi karar yapılması en büyük dileğimdir.

Bütün bu gerekçelerle bu kararlara katılmadığımı arz ederim.

Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.