|
Yazarlar
Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi- 3. Aşama

Eğitim sistemimiz, bir medeniyet perspektifi, bir aidiyet bilinci kazandıramıyor genç kuşaklarımıza, ne yazık ki.

Eğitim sistemimize damgasını vuran pozitivist, seküler ve ezberci mekanizma (sadece yetenek öğüten ruhsuz makina), çocuklarımızı zihnen sömürgeleştiriyor, bizim medeniyet dinamiklerimize, birikimimize, ideallerimize yabancılaştırıyor yalnızca.Bu durum, böyle gitmez.

Dünyada hiç bir ülke, kendi çocuklarını, kendi medeniyet ideallerini, ruhköklerini, değerlerini, anlam haritalarını yoksayarak, inkâr ederek yetiştirmez. Sadece eğitimde değil, fikir, kültür, sanat, medyada böyle bir cinayet işlemez, işleyemez. Bunun örneği yok dünyada, Türkiye’den başka!

Bir eğitim sistemi, kendi çocuklarını kendi medeniyet dinamikleri ekseninde değil de, başka bir medeniyetin gözlükleriyle, bakış açılarıyla, idealleriye, kavramlarıyla yetiştiriyorsa, bilin ki, toplumun mezarını kazmaktan, ülkenin temelini dinamitlemekten, geleceğini yok etmekten başka bir şey yapmıyor, demektir.

ÖNÜMÜZÜ AÇACAK BİR ÖNCÜ KUŞAK...

İşte bu tür temel, varoluşsal kaygılarla 100 Kitaplık Okuma Listesi’ni hazırlama ihtiyacı duydum.

Gösterdiğiniz ilgi, beklediğimden de büyük oldu: Listeyi gerek bireysel olarak gerekse gruplar hâlinde okuyan, okullarda, çeşitli kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında, medreselerde okutan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sadece bir dua etmeniz kâfî bunun için.

Bu listeyle önümüzü açacak genç, yetenekli öncü bir kuşağın tohumlarını ekmeye çalışıyorum hasbelkader: Genç kuşaklarımıza, 1-Medeniyet perspektifi kazandıracak, 2-Müslümanca düşünme melekeleri kazandıracak ve 3-Dil zevki (kavramlaştırmalar yapma, dili imajinatif şekillerde kullanma yeteneği) kazandıracak bir okuma yöntemiyle, genelden özele, medeniyetler ve düşünce tarihinden ihtisas alanlarına doğru ilerleyecek, derinleşecek bir kuşağın hazırlanması kaygısı güdüyorum.

Listeyi, geçen yıl yayımlamaya başladığımda, üstad Sezai Karakoç’un İslâm’ın Dirilişi, 18. baskı yapmıştı -yaklaşık 30 yıl içinde. İnsanı çıldırtan, çileden çıkaran bir felâket bu: Sezai Karakoç, yaşayan en büyük düşünürü bu ülkenin!

Bir kaç hafta öncesine kadar, İslâm’ın Dirilişi’nin 70. baskıya ulaştığını öğrenince, çok sevindim.

Ülkemizin, medeniyet coğrafyamızın ve insanlığın önünü açacak, çağrısı çağını kuracak, bu dünyada yaşayacak ama bu dünyayı yaşamayacak, bu dünyayı aşacak ilim, irfan ve hikmet yolculuklarına çıkacak öncü bir kuşak yetiştiremezsek, tarihin önünde de, huzur-u ilâhî’de de bunun hesabını veremeyiz, düşüncesiyle, bu listeyi hazırlama ve bu çerçevede Fikir Atölyeleri, Medeniyet Okumaları programları düzenleme ihtiyacı duydum.

Esenler’de, Gazanferağa’da, Balaban Tekkesi’nde ve Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde bu yönde yaptığımız ve planladığımız atölye çalışmalarında genç arkadaşların zehir gibi yetiştiklerini ve listenin işlevini yerine getirdiğini gördükçe, bendenizin uykuları daha fazla kaçıyor -yapılacak ne kadar fazla işimiz olduğunu daha iyi idrak ediyorum. Burada bu atölye çalışmalarına destek olan kurumlara kalbî teşekkürlerimi iletiyorum.

LİSTE, BÜTÜN DÜNYADA OKUNUYOR...

100 Kitaplık Okuma Listesi’nin ilk 20’şer kitaptan oluşan ilk iki aşaması bütün dünya genelinde yoğun ilgi gördü: Sadece Türkiye’de değil, Avrupa ülkelerinden Amerika’ya, Japonya’dan Avustralya’ya kadar dünyanın her yerinde okundu. İnternet kitap yayıncıları, burada önemli bir rol oynadı.

Fakat bendeniz, kitapçıları çok önemseyen biri olarak, hiç olmazsa, Türkiye’den listeyi takip eden okuyuculardan, kitapları kitabevlerinden ya da toplu alımlar olursa yayınevlerinden edinmelerini öneririm, kitabevlerinin yaşaması için bunu özellikle öneriyorum.

Üçüncü aşama okuma listesinde, tarihe ve tarih felsefesine, medeniyetler tarihine ve felsefesine odaklanıyoruz.

Sonraki aşamalarda düşünce tarihi, İslâm düşüncesi, çağdaş düşünce, sanat, edebiyat ve estetik okumaları yapacağız. Son olarak da İslâm, Doğu ve Batı medeniyetlerinin klasik metinlerini okuyacağız.

Böylelikle 100 kitap bitince, ihtisaslaşma alanları oluşturacağız ve belki de Türkiye genelinde okullaşmak zorunda kalacağız.

Hayırlısı diyorum ve sizi üçüncü aşama kitaplarıyka başbaşa bırakıyırum.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

41-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody-İş Bankası Yayınları.

42-Şarkiyatçılık-Edward Said-Metis Yayınları.

43-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt-Küre Yayınları.

44-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson-Vadi Yayınları.

45-Dünya Tarihi-William McNeill-İmge Yayınları.

46-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel-İmge Yayınları.

47-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.

48-49-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.

50-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü-Alfa Yayınları.

51-53-İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt-Pegasus Yayınları.

54-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan-Ötüken Yayınları.

55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.

REFERANS KİTAPLAR

-Türk Tarih Deyimleri Sözlüğü-Zeki Pakalın-3 cilt.

ROMAN VE TARİH ANLATILARI

* Devlet Ana-Kemal Tahir-roman.

* Osmancık-Tarık Buğra-roman.

* Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu-roman.

* Çankaya-Falih Rıfkı Atay-Yakın Tarih Anlatısı.

* Fatih-Harbiye-Peyami Safa-roman.

* Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar-roman.

OKUMA YÖNTEMİ

Kitaplar, mutlaka 4 Kurşun Kalem’le okunacak. Bu okuma yöntemi, liste kadar önemli:

1-Yeşil Kalem’le-Kilit kavramların altı çizilecek.

2-Kırmızı Kalem’le-Önemli satırların altı çizilecek.

3-Mavi Kalem’le-Atlanmayacak yerler işaretlenecek veya gerekirse çizilecek HAFİFÇE...

4-Siyah Kurşun Kalem’le-Kitab’ın sayfalarının sağ ve sol kenarlarına notlar alınacak, ÜST BOŞLUKLARA EN ÖNEMLİ CÜMLE YAZILACAK...

Okuduğumuz kitabın Birinci Bölümü bitince, sırasıyla:

1-Önce yeşil kalemle çizilen yerler / kavramlar hızla okunacak

2-Kırmızı kalemle çizilen satırlar okunacak

3-Sayfaların üst taraflarına yazılan cümleler okunacak...

Bu üç işlemden sonra Kitabın İKİNCİ BÖLÜMÜNE GEÇİLECEK...

Her bölüm, bu şekilde okunacak...

Herkese zihin açıcı okumalar diliyorum.

#Türkiye
#Yusuf Kaplan
5 yıl önce
default-profile-img
Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi- 3. Aşama
Gücünü milletten alan
‘Perde’…
Karizma sosyolojisi
Tunus’u adımlarken…
Ekonomik büyüme, yeni dönem ve yeni dönemde öncelikli konular