|

Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir?

Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Peki Cuma namazı en az kaç kişiyle kılınabilir? Cuma namazı için kişi sayısı önemli midir? Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.

10:58 - 10/09/2020 Perşembe
Güncelleme: 13:47 - 10/09/2020 Perşembe
Yeni Şafak
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.
Cuma namazına giden vatandaşlar, cuma namazının kaç kişiyle kılındığını öğrenmek istiyor. Peki
en az kaç kişiyle kılınabilir? İşte Diyanetin yanıtı:

"Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir
(İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır
(Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203).
Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır
(Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
  • Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır
(Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan
Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir
(Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler."

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar
#Cuma
#Namaz
#Diyanet
4 yıl önce