|

Cuma namazına selamdan önce yetişen kimse, selamdan sonra kılmadığı rekatları nasıl kılmalıdır?

Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Peki cuma ve bayram namazlarına geç gelen bir kimse, imam selam verdikten sonra kılmadığı rekatları nasıl kılmalıdır? Haberimizde "Cuma namazına selamdan önce yetişen kimse, selamdan sonra kılmadığı rekatları nasıl kılmalıdır?" sorusuna cevap bulabilirsiniz.

17:40 - 27/08/2020 Perşembe
Güncelleme: 17:26 - 3/09/2020 Perşembe
Yeni Şafak
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de,
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.
(Cum'a, 62/9) buyruluyor. Peki Cuma namazına selamdan önce yetişen kimse, selamdan sonra kılmadığı rekatları nasıl kılmalıdır? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının cevabı şöyle:

Cuma ve bayram namazlarına geç gelen bir kimse, imam selam verdikten sonra kılmadığı rekatları nasıl kılmalıdır?

na imam selam vermeden önce yetişen kimse bu namaza yetişmiş olur. Bu kişi imamın selam vermesinden sonra namazını kendisi tamamlar. İmamın selamından sonra camiye gelen kimse ise namaza yetişmemiş olur
(Kâsânî, Bedâî’, I, 267).
Cuma namazına yetişemeyen kimse o günkü öğle namazını kılar.
Mâlikî ve Şâfiîlere göre ise, cumaya yetişmiş sayılabilmek için en az bir rekâtı imamla birlikte kılmak gerekir.
Buna göre, imam ikinci rekâtın rükûundan doğrulduktan sonra yetişerek ona uyan kimse, namazını öğle namazı olarak dörde tamamlar (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 419; Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 84).

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar


#Cuma namazı
#Bayram namazı
4 yıl önce