|

Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti nasıl alınır diye merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz. 23 Nisan’da Miraç gecesi idrak edilecek. Kandil gecelerinde iyice temizlenmek ve tertemiz bir şekilde camilere gitmek gerekir. Peki gusül abdesti nasıl alınır?

Yeni Şafak
11:19 - 22/04/2017 Cumartesi
Güncelleme: 13:35 - 22/04/2017 Cumartesi
Diğer
Gusül abdesti nasıl alınır?
Gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti nasıl alınır? Miraç gecesinde camiye gitmeden önce gusül abdesti almak isterseniz alınışı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sizler için gusül abdestini araştırdık.


Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır.

Ameller Niyetlere Göredir
(1)
Ömer
(Radiyallahu Anh)
şöyle dedi:

Ben Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
'i işittim şöyle buyuruyordu:

“Ameller ancak niyetlere göredir..."

Buhari 143, Müslim 1907/100, Ebu Davud 2201, Nesei 75, Albânî İrva 1/59

Gusül Abdesti Almanın Şekli
(2)
Aişe
(Radiyallahu Anha)
şöyle dedi:

“Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
cünüplükten yıkanmaya şöyle başlardı.

−Önce ellerini yıkardı.

−Sonra sağ eliyle suyu sol eline boşaltır ve fercini (avret yerini) yıkardı.

−Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı.

−Sonra suyu alır ve parmaklarını saç köklerine sokar, tamamıyla suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı.

−Sonra suyu elleriyle alır ve başının üzerine üç defa bolca dökerdi.

−Sonra vücudunun kalan yerleri üzerine su akıtırdı.

−Bundan sonra da ayaklarını yıkardı."

Buhari 370, Müslim 316/35, Ebu Davud 242, Nesei 421, Abdurrezzak 999, Humeydi 163, Darimi 1/191, İbni Huzeyme 242, İbni Hibban 1196, Malik 1/44, Ahmed 6/52

(3)
Meymune
(Radiyallahu Anha)
şöyle dedi:

“Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
gusül abdesti aldı.

−Fercini (avret yerini) yıkadı.

−Sonra elini yere veya duvara sürtüp ovaladı.

−Sonra namaz abdesti gibi abdest aldı.

−Sonra başına ve vücudunun tamamına suyu akıttı.

−Sonra oradan kenara çekilerek ayaklarını yıkadı.

−Kurulanması için kendisine bez parçası verdim. O bunu almaktan imtina etti. Eliyle şöyle ret işareti yaptı."

İbnu'l-Carud 100, Buhari 376, Müslim 317/37, 38, Ebu Avane 1/290, Ebu Davud 245, Nesei 1/137, 200, Tirmizi 103, İbni Huzeyme 1/120, İbni Hibban 1190

(4)
Cübeyr bin Mutim
(Radiyallahu Anh)
şöyle dedi:

“Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
'in yanında yıkanma hususunda münakaşa ettiler.

Cemaatten biri:

−Bana gelince ben başımı şöyle şöyle yıkarım dedi.

Bunu üzerine Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
:

−'Bana gelince, ben başımın üzerinden üç avuç su akıtırım'
buyurdu."

Müslim 327/54

(5)
Cabir bin Abdullah
(Radiyallahu Anhuma)
şöyle dedi:

“Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
gusül abdesti aldığı zaman başının üzerine üç kere su boşaltırdı.

Haşim oğullarından bir kimse ona:

−Ama benim saçım çoktur, dedi.

Cabir bin Abdullah
(Radiyallahu Anhuma)
:

−Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
'in saçı senin saçından daha çoktu, hem de daha güzeldi dedi."

Ebu Yağla 2227, Buhari 373, Tayalisi 226, Ahmed 3/298, 370

(6)
Sefine
(Radiyallahu Anha)
şöyle dedi:

“Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
bir sa' su ile yıkanır ve bir müdd su ile de abdest alırdı."

Müslim 326/52, Tirmizi 56, İbni Mace 267, Ahmed 5/22

Sa':
Dört buçuk ile beş buçuk litre hacimli bir ölçektir.

Müdd:
Yarım litre veya biraz daha fazla hacimli bir ölçektir.

Gusül abdesti almanın iki şekli vardır:

Gusül Abdestinin Birinci Şekli
1)
Önce gusül abdestine kalpten niyet etmek.

2)
Sonra büyük ve küçük avret mahallini yıkamak.

3)
Sonra bismillah demek.

4)
Sonra iki eli güzelce yıkamak.

5)
Sonra normal namaz abdesti gibi abdest almak.

6)
Sonra başının üzerine üç kez su boşaltıp onu bütün bedene hiç kuru yer kalmayacak şekilde yaymak.

Bundan sonra kişi dilediği gibi sabun şampuan vb. temizlik maddeleriyle yıkanır. Bu şekilde gusül abdesti almak hem sünnete uygundur, hem de evla olandır.

Gusül Abdestinin İkinci Şekli
1)
Önce gusül abdestine kalpten niyet etmek.

2)
Sonra büyük ve küçük avret mahallini yıkamak.

3)
Sonra bismillah demek.

4)
Sonra iki eli güzelce yıkamak.

5)
Sonra başının üzerine üç kez su boşaltıp onu bütün bedene hiç kuru yer kalmayacak şekilde yaymak.

Bundan sonra kişi dilediği gibi sabun şampuan vb. temizlik maddeleriyle yıkanır. Irmak ve denizde yıkanmak da yine bunun gibidir.

Gusul Abdestinden Sonra Abdesti Yenilemezdi

Âişe (r.anhâ) demiştir ;

"Rasulullah (s.a.v.) gusleder, 2 rekat
(sunneti)
'i ve sabah namazını
(n farzını)
kılardı. O'nun guslettikten sonra abdesti yenilediğini hatırlamıyorum."

(Ebu Davud, Taharat, 79, 98 (245); Nesai, Taharat, 159, 160; İbn Mace, Taharat, 96; Ahmed b. Hanbel, Musned, VI, 68, 192, 253,258)

Nafile ibadetlere düşkün olmasına rağmen Peygamber (s.a.v.)'in boy abdestinden sonra abdest almayı terketmeye devam etmesi son derece manidardır.

Tirmizî
(Tirmizi, Tahâret 79)
, bu hükmün Sahâbe ve Tâbiînden pek çok zâtın ortak görüşü olduğunu bildirir. Hadislerin çoğunda gusle başlarken Rasulullah (s.a.v.)'ın abdest aldığı belirtilmiştir. Bu sebeble gusulden önce abdest almak, herkesçe bilinen sünnetlerden biridir. Fakat, rivayetlerde gusülden sonra da abdest aldığına dâir açıklık gelmemiştir. Aksine Âişe (r.anha)'den, az önce kaynaklarını verdiğimiz, "Rasulullah
(aleyhissalâtu vesselâm)
gusulden sonra abdest almazdı." dediği rivayet edilmiştir. Öyleyse, gusul esnasında abdesti bozacak bir hal olmadıkça bu ilk abdest geçerli olmakta, onunla namaz kılınabilmektedir.

Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre, ister cunublukten dolayı, isterse başka bir nedenle yıkandıktan sonra namaz kılmak veya başka bir ibadet yapmak için yeniden abdest almaya gerek yoktur.
(Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ, 10/541; Sunen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 1/ 449-50)

Abdullah İbn Ömer (r.anhuma)'dan rivayet edildiğine göre,

Rasûlullah'a gusul abdesti aldıktan sonra abdest almakla alakalı bir soru sorulunca O;

Hangi abdest gusulden daha iyi olabilir?
"
buyurmuştur.

(Hâkim, Mustedrak, Taharet, hadis no: 103 (548)

#Gusül
#Gusül nasıl alınır
#Gusül abdesti
7 yıl önce