Özgün Türkiye Haritası En Kapsamlı Siyasi, Fiziki, Bölge, İl il Türkiye Haritası

Türkiye Haritası: En Kapsamlı Siyasi, Fiziki, Bölge, İl il Türkiye Haritası

En kapsamlı Türkiye haritası ve Türkiye'ye dair bilgiler haberimizde. Fiziki Türkiye haritası, Türkiye yer şekilleri haritası, Türkiye iklim ve bölge haritası, Türkiye karayolları ve havalimanları haritası, Türkiye yağış, yer şekilleri ve bitki örtüsü haritasına yazımızda sizlerle paylaştık. Türkiye'nin coğrafi, fiziki, il, bölge haritası, dini, dili, başkanı, başkenti, nüfusu, ülke alan kodu, alanı ve çok daha fazlasını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte Türkiye fiziki, siyasi, iklim, karayolları, havalimanı, yer şekilleri, demiryolu ve bitki örtüsü haritaları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Haritası: En Kapsamlı Siyasi, Fiziki, Bölge, İl il Türkiye Haritası
Türkiye Haritası

Türkiye haritası, 81 ilden ve 7 bölgeden oluşmaktadır. Haritada Türkiye'nin 3 tarafı da denizlerle kaplıdır. Kuzeyinde Karadeniz, batısında Ege ve güneyindeyse Akdeniz bulunur. Türkiye'nin alanı ise, 783.562 km²'dir. Peki ova, akarsu, deniz, ova, yükselti, eğim, dağ, çay, akarsuların yer aldığı fiziki haritası nasıldır? Başkenti, illerin sınırlarının yer aldığı siyasi harita nasıldır? Fiziki Türkiye haritası, Türkiye yer şekilleri haritası, Türkiye iklim ve bölge haritası, Türkiye karayolları ve havalimanları haritası, Türkiye yağış ve bitki örtüsü haritasına yazımızda sizlerle paylaştık.

SİYASİ HARİTA NEDİR?

Kuşbakışı düzlem üzerine çizilen haritalardan bir tanesi Türkiye Haritası yani siyası mercekli harita olarak bilinir. Ülke sınırlarını, sınırlar dâhilinde olan bloklaşmayı, kıta düzeylerini gösterirken öte yandan il, ilçe, köy gibi unsurlar da idari birimleri gösterdiğinden idari bölünüş haritası olarak da bilinmektedir.

Türkiye Siyasi Haritası
Türkiye Siyasi Haritası

Ova, dağ, plato gibi yeryüzü şekillerini yansıtmayan harita türünde; eğim, yükselti ve bu tür oluşumlar fiziki haritaların özelliğine girmektedir. Türkiye Haritası siyasi haritada yeryüzü şekilleri yansıtılmaz. Örnek verilecek olursa başkentin Ankara olduğunu belirten gösterge harita üzerinde kare içinde siyah yuvarlak işaretle gösterilmektedir. Ülke sınırlarındaki bütün iller, siyasi haritada farklı renk skalalarıyla eşleştirilmiş olmakla birlikte il, ilçe, siyasi sınırlar gibi yerleşim merkezleri belirlenmiştir.

TÜRKİYE İDARE HARİTASI

TÜRKİYE COĞRAFİ BÖLGE HARİTASI

TÜRKİYE FİZİKİ HARİTASI

Türkiye Fiziki Haritası
Türkiye Fiziki Haritası

TÜRKİYE'NİN YER ŞEKİLLERİ HARİTASI
Türkiye'nin Yer Şekilleri Haritası
Türkiye'nin Yer Şekilleri Haritası

TÜRKİYE'NİN İKLİM HARİTASI

TÜRKİYE'NİN YAĞIŞ HARTİASI

TÜRKİYE'NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ HARİTASI

TÜRKİYE'NİN NÜFUS YOĞUNLUK HARİTASI

TÜRKİYE'NİN KARAYOLLARI HARİTASI

TÜRKİYE DEMİR YOLLARI HARİTASI

TÜRKİYE HAVALİMANLARI HARİTASI

FİZİKİ HARİTA NEDİR?

Harita üzerinde coğrafi yer şeklinin belirlenmesine yarayan harita türlerinden biri fiziki haritadır. Yani, bir bölgede bulunan dağlar, ovalar, göller ya da buna benzer her türlü fiziki değer, fiziki harita kapsamında değerlendirilir. Belli bir düzlem üzerinde ve belirli bir ölçek doğrusunda hazırlanmış şekilde gösterilen haritalardır.

Fiziki haritalar eğimleri gösterir. Aynı zamanda eş yükselti, eş derinlik gibi kavramlar da bu harita ile ölçülür.

FİZİKİ HARİTA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fiziki haritalarda yeryüzü şekilleri belirlenir. Yeryüzü şekillerinin yükseklikleri, vadilerin ya da denizlerin derinlikleri ya da ne kadar dik oldukları da fiziki harita ile anlaşılır. Sadece yeryüzü şekiller değil, bu şekillerin yükselti ve derinlik bilgileri de fiziki harita ile ölçülür. Coğrafya alanı ile ilgili kişiler de fiziki haritaları kullanmakta olup; yol yapımı, baraj ya da köprülerin inşa edilmesi gibi hususlar da fiziki harita kapsamına girmektedir.

FİZİKİ HARİTALARDA RENKLERİN ANLAMI

Fiziki haritalarda renklendirme teknikleri kullanılır. Çizilen bölgenin yer şekillerine göre; renk değişimleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; dağların bulunduğu bölgeler kahverengi, deniz seviyesindeki yerler yeşil, denizlerdeki derinlik mavi ve mavinin tonları ile ölçülür. Platolar ise sarı ve tonları olarak ölçülür. Genel olarak; kahverengi, yeşil, sarı renk kullanılırken deniz ve derinliklerde mavi renk tonları kullanılmaktadır.

SİYASİ VE FİZİKİ HARİTA ARASINDAKİ FARKLAR

Siyasi haritalar ülke sınırlarını gösterir. Siyasi sınırlar belirlenmiştir. Bu sınırların hangi bölgede bulunduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.

TÜRKİYE COĞRAFYASI

Türkiye, iki kıtada toprağı bulunan bir Avrasya ülkesidir. Topraklarının %97'si Asya üzerinde bulunur ve bu kısım Anadolu diye adlandırılır. Kalan %3'lük kısım ise Avrupa kıtasında kalır ve Doğu Trakya diye adlandırılır. Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul Boğazı Anadolu'yu Trakya'dan, Asya'yı Avrupa'dan ayırır.

TÜRKİYE'DE KAÇ BÖLGE VARDIR?

Türkiye, yedi coğrafi bölgeye bölünmüştür. Bunlar Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgeleridir. Dar bir kemere benzeyen Karadeniz Bölgesi, Kuzey Anadolu boyunca düzensiz bir şekilde uzanır ve ülkenin toplam yüzölçümünün altıda birini oluşturur. Geleneksel bir eğilim olarak, doğuya doğru gidildikçe engebenin artmasına paralel olarak yaylacılığın arttığı görülür.

TÜRKİYE İDARI BÖLÜMLER

Türkiye, idari açıdan üniter bir yapıya sahiptir ve bu durum Türk kamu yönetimine şekil veren en önemli etkenlerdendir. Devletin temel işleyişindeki üç güç olan yasama, yürütme ve yargı dikkate alındığında, yerel yönetimlerin hemen hemen herhangi bir gücü yoktur. İllerin ve diğer birimlerin yönetimi, merkezi yönetimden sonra gelir. Yerel yönetimler yalnızca bulundukları yerde hizmet vermek amacıyla kurulmuşlardır. İllerin başında valiler, ilçelerin başında kaymakamlar yönetici olarak görevlidir. Vali ve kaymakamın yanı sıra, merkezi yönetimi ve belediye başkanları tarafından atanan diğer üst düzey yetkililer de vardır.

TÜRKİYE'DE KAÇ İL VAR?

Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ülkenin en büyük idari birimleri illerdir ve 81 il vardır. Bu iller ilçelere ayrılmıştır, toplamda 973 ilçe mevcuttur. Ayrıca ülke coğrafi, demografik ve ekonomik koşullar göz önüne alınarak 7 bölge ve 21 alt bölgeye ayrılmıştır ancak bu bölgeler herhangi bir idari yapıyı temsil etmemektedir.

TÜRKİYE YÜZÖLÇÜMÜ

• Toplam: 783.562 km2 (302.535 sq mi) (36.)

• Kara: 769.632 km2 (297.157 sq mi)

• Su: 13.930 km2 (5.380 sq mi)

• Su (%): 1,78

TÜKİYE NÜFUSU

2020 Nüfus sayımına göre: 83.614.362

TÜRKİYE BAŞKANI

Başkan: Recep Tayyip Erdoğan Trend

TÜRKİYE BAŞKENTİ

Başkenti: Ankara

En büyük şehir ise İstanbul'dur.

TÜRKİYE ÜLKE KODU

Ülke kodu: +90

TÜRKİYE TOPLAM ALANI

Alan: 783.562 km²

TÜRKİYE RESMİ DİNİ

Madde 1.- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Madde 2.- (Özgün hali) Türkiye Devletinin dini, Dini İslâmdır; resmî dili Türkçedir; makarrı Ankara şehridir.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KONUMU

Türkiye, 36° ile 42° kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Ülkemiz, Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağında ve Ekvator'a yakın bir yerde bulunmaktadır.

TÜRKİYE RESMİ DİLİ

Türkiye'nin resmi dili Türkçe'dir.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU

Türkiye, resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'da, küçük bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın güneydoğu uzantısı olan Trakya'da yer alan ülke. Kuzeybatıda Bulgaristan, batıda Yunanistan, kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan'ın ekslav toprağı Nahçıvan, güneydoğuda ise Irak ve Suriye komşusudur. Güneyini Kıbrıs adası ve Akdeniz. Batısını Ege Denizi ve kuzeyini Karadeniz çevreler. Marmara Denizi ise İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Anadolu'yu Trakya'dan yani Asya'yı Avrupa'dan ayırır. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın kavşak noktasında yer alması sayesinde önemli bir jeostratejik güce sahiptir.

Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.