Yazarlar Genel kurulu ve yönetim kurulu olup da hizmetli dahi atayamayan kurum

Genel kurulu ve yönetim kurulu olup da hizmetli dahi atayamayan kurum

Ahmet Ünlü
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

Bazı kamu kurumları vardır ki icra ettiği misyonla teşkilat yapısı uyum göstermez. Bu yazımızda böyle garip bir yapı arzeden bir kurumu ele alacağız.
Garip ama hem tüzel kişiliği hem genel kurulu hem de yönetim kurulu olan ve dahi özel hukuk hükümlerine tabi bir kurumun genel müdürü ve yönetim kurulu hiçbir personelinin atamasını yapamıyor, yerlerini dahi değiştiremiyorsa bu kurumun garip bir yapısının olduğunu söylemek için müneccim olmaya gerek yoktur. Fazla merak uyandırmadan kurumun adını söyleyelim; “Kredi ve Yurtlar Kurumu.” Maalesef böyle devasa bir kurumun genel müdürü bakan yetkisi olmadan hizmetlisinin dahi yerini değiştiremiyor. Bu kurumun bakanlığın merkez teşkilatı olmadığını da açıkça belirtelim de yanlış anlaşılmasın. Bu kurum bakanlığın bağlı kuruluşudur.
Bu Kurumdaki bütün atamaları bakan yapıyor
Bu kurumun çok büyük bir teşkilatı olduğunu da ifade etmek isteriz. 20 bölge müdürlüğü ve bu bölge müdürlüklerine bağlı yüzlerce yurt müdürlükleri bulunmaktadır. Daha net ifadelerle Kurum, 30.06.2015 tarihi itibarıyla 81 il, 161 İlçe ve 2'si yurt dışında olmak üzere 548 yurtta 384.773 yatak kapasitesi ile hizmet veren devasa bir yapıya sahiptir.
Hal böyle iken bu kurumdaki bütün personelin atama yetkisi bakana ait. Yanlış duymadınız bakan yetki vermediği sürece genel müdür veya yönetim kurulu hizmetlinin dahi yerini değiştiremez.
351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'nun 10'uncu maddesinde; “Genel müdür ve genel müdür yardımcıları 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'a göre müşterek kararla atanır. Bunun dışındaki kadrolara bakan tarafından atama yapılır. Bakan gerektiğinde bu yetkisini alt kademelere devredebilir” hükmüne yer verilerek bu kurumdaki bütün personel atamalarının bakan tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bu maddede 2015 yılında bir değişiklik yapılmış. Daha önce genel müdür, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Milli Eğitim Bakanı'nın inhası üzerine Bakanlar Kurulu'nca, genel müdür yardımcıları; genel müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu'nun inhası ile Milli Eğitim Bakanı tarafından atanırmış. Ancak, 2451 sayılı Kanun'la birlikte genel müdür ve genel müdür yardımcıları müşterek kararname ile atanmaya başlamışlardır.
Halbuki 2015 yılında yapılan değişiklikle bu kurumun genel müdürüne veya yönetim kuruluna belli düzeydeki personelin atama yetkisi verilmesi beklenirken maalesef bu olmamış ve aynı vesayet devam ettirilmiş.

Yönetim Kurulu'nun hangi yetkileri var?
Hiçbir personel ataması yapamayan bir kurumun normal şartlar altında fazla bir yetkisi olmaması gerekir. Ancak, durum hiç de öyle değil. 351 sayılı Kanuna göre Yönetim Kurulu'nun çok büyük yetkilerinin olduğunu görüyoruz.
Yönetim Kurulu'nun görevlerine baktığımızda durum daha iyi anlaşılıyor. Bu görevleri sıralayacak olursak: a) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Genel Müdürlükçe teklif edilen yatırım projelerini incelemek ve görüş bildirmek.
b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda barınacak öğrencilerin değerlendirilmesine ilişkin kıstasları belirlemek.
c) Yönetmelik taslaklarını inceleyip, Başbakan veya kurumun bağlı olduğu Bakan onayına sunmak üzere karara bağlamak.
ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu adına taşınmaz satın alınması, satılması, yaptırılması, trampa yapılması, irtifak hakkı ve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis edilmesi, onbeş yıla kadar taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesi; binaların yurt binası, tesis, kreş ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsis edilmesi hususlarında yapılan teklifleri incelemek ve karara bağlamak,
d) Kanun ve yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
Bu kadar yetkisi olan bir kurumun bakan yetki vermediği takdirde tek bir tane memur atayamaması anlaşılabilir bir durum değildir. Muhtemelen bakan genel müdüre bazı personelin atama yetkisini vermiş olabilir. Ancak, bu durumun normal olmadığı açıkça görülüyor.
Şayet bu kurumun genel müdürüne veya yönetim kuruluna güvenilmiyorsa atama dışındaki yetkilerin de alınması gerekir. Aksi durumda normale dönülmelidir.
Bu Kurumun Yönetim Kurulu Üyeleri ne kadar ücret alıyor?
Bu kurumun 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine her ay için (20.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenmektedir. Buna göre; 2015 yılında 20.000 * 0,083084 = 1.661,68 TL brüt ücret ödenmektedir.

Bu Kurumun kaç personeli var ve yıllık bütçe gideri ne kadardır?
31.12.2014 tarihi itibarı ile merkez ve taşra teşkilatına tahsis edilmiş olan toplam 10.663 kadrodan 7.425 adedi dolu, 3.238 adedi ise boş durumdadır. Merkez, bölge müdürlükleri ve yurt müdürlüklerinde istihdam edilen 7.378 adet 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur, 1 adet sözleşmeli ve 46 adet işçi personel olmak üzere toplam 7.425 personel istihdam edilmektedir.
İşte bu kadar büyük bir personel istihdam edilen bir kurumda bütün atamalar bakan tarafından yapılmaktadır.
Bu kurumun 2015 yılı bütçe ödeneği ise 7.052.675.000 TL'dir. Bu rakamın birçok bakanlığın bütçesinden daha büyük olduğunu ifade etmek isteriz.
Bu kurumun bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ise 1.007 adet serbest kadrosu 530 adet ise dolu kadrosu bulunmaktadır. Herhalde meselenin asıl kaynağı burası olsa gerektir.
Not: Bu yazı, kurumun yapısı sadece beni rahatsız ettiği için ve tamamen merak üzerine kaleme alınmış olup, yazıdaki bilgilerin tamamı kurumların faaliyet raporlarında yer almaktadır. Kimsenin günahı alınmasın diye hatırlatma yapmak istedim.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.