|
Yazarlar

'Açık oturum’un kaideleri

04:00 . 15/03/2020 Pazar

Osman Akkuşak

Osman Akkuşak yıllardır Yeni Şafakın müdavimlerinden biri, gazetede çeşitli konularda köşe yazıları yazıyor.
Osman Akkuşak

Birçok kanalda açık oturumlar tertipleniyor. üzerinde münakaşa ve müzakere açılan konularda mâlûmat sahibi olup olmadığı belli olmayan birtakım kişiler, bu oturumlara konuşmacı olarak dâvet ediliyor. bunların içinde ele alınan konularda bilgisi bulunmayan kimselerin bulunması yetmiyormuş gibi bir de münakaşa ve müzakere âdâbına ve usullerine vakıf olmayanların mevcudiyeti, bu toplantıların kültür, sanat ve metodoloji bakımından ehil olmayanların işe karıştığını göstermektedir.. televizyon kanallarının açık oturum yaparken göz önünde bulundurması gereken hususları madde madde belirtmekte ve hatırlatmakta bir ihtiyaç ve isabet bulunduğuna şüphe yoktur..

1.
ele alınan konular, o günlerin gündemine uygun olmalıdır.. günün problemlerini çözmeye yaramalıdır..
2.
iştirakçi 5-6 kişi ve toplantıyı idare edecek moderatör titizlikle mutlak surette uzman ve muktedir kişilerden seçilmelidir..
3.
moderatör toplantıyı idare ederken konuşmacılara sıra ile söz hakkı vermelidir.. konuşmacılardan birisi açıklama yaparken, yani konuşurken başka bir konuşmacının lâfa karışmasına engel olmamalıdır.. konuşan sözünü bitirdikten sonra ancak diğer bir konuşmacıya söz hakkı, tasdik etme veya tenkit etme hakkı vermelidir..
4.
söz söyleyenlerin karşılıklı saygı ve edep dairesinde hareket etmesi sağlanmalıdır..
5.
söz söyleyenler, bağırmamalı, birbirlerine nezaketle muâmele etmelidir..
6.
moderatör, bir konuşmacının beyan ettiği bir fikre cevap vermek veya tasvip etmek, yahut reddetmek isteyenlere ayrı ayrı konuşma hakkı vermelidir.. seyretmeye yeni gelmiş seyirci ve dinleyiciler için, konuşmacılar sözle ve yazı ile ikide bir tanıtılmalıdır..
7.
moderatör veya onun tayin edeceği bir konuşmacı; müzakere parçalarını ve özetlerini, üzerinde mutabık kalınan noktaları arada bir tekrarlamalıdır..
8.
başka günlerde ele alınacak mevzuları daha önceden haber vermekte, duyurmakta; daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak bakımından fayda vardır..
#Kanal
#Moderatör
#Açık oturum
#Televizyon
3 yıl önce
default-profile-img
'Açık oturum’un kaideleri
Dâhili ve hârici işler
Yıkım mutabakatı, intihal vaatler
Batı’nın korkusu (3) Türkiye’nin yeniden sistem-kurucu bir aktöre dönüşmesi
6’lı masanın Batı’dan beklediği aday işareti CIA yöneticisi olan 15 Temmuz firarisi Henri Barkey’den geldi?
Dokuz ülkeye karşı on ülke üç kıta