Ekonomi Engelli vatandaşa MTV yok

Engelli vatandaşlar MTV'den muaf mı?

Engelli vatandaşa MTV yok

Hükümet her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlara da destek oluyor. Engelli vatandaşlara ve onların ailelerine tanınan çeşitli haklar var. Vergi muafiyetlerinden, çalışma haklarına, fatura indirimlerinden, otomobilde düşük fiyata kadar pek çok hak engelli vatandaşların hizmetine sunuluyor. Peki engelli vatandaşların tamamını kapsayan haklar neler? Engelli vatandaşlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf mı? Hangi kalemlerde indirim uygulanıyor? Engelli vatandaşlar hangi vergilerden muaflar? İşte detaylar…

Ayşe Begüm Çelikkol Yeni Şafak
Engellilerin MTV’den muaf olması içinse Vergi Dairesi’ne müracaat ediliyor.
Engellilerin MTV’den muaf olması içinse Vergi Dairesi’ne müracaat ediliyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli var. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 6,6'sını engelliler oluşturuyor. Bunun yüzde 42,8’i erkek, yüzde 57,2’si kadın. Ve engelli bireylere hükümet tarafından pek çok imkan tanınıyor. Örneğin, su faturalarında belediyeler yüzde 30 indirim yapmak zorunda. Çeşitli GSM operatörleri, telekomünikasyon şirketleri de engelli bireyler için farklı tarifeler uyguluyor. Şehir içi ulaşımlarda ve TCDD engelli bireylerle birlikte bir refakatçiye ücretsiz hizmet sunuyor. Şehirlerarası ulaşımda ise yüzde 30 indirim mevcut. Bunun yanında THY de biletlerde yüzde 25 indirim var.

2016 yılında 5 milyona yakın engelli vardı.

ENGELLİ VATANDAŞA ARAÇ ALIMLARINDA ÖTV VE MTV MUAFİYETİ VAR

Yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muafiyetli sıfır araç alma hakları var. Kendisi H sınıfı ehliyet sahibi olup ''özel donanımlı araç kullanabilir '' ibareli sağlık kurul kararı alanlar da engel oranına bakılmaksızın (engel oranı %90'ın altında olması halinde) sol ayak veya sol bacak engeli bulunanlar otomatik vitesli araç, sağ ayak veya sağ bacak engeli olanlar otomatik vitesli araçlara engellerine uygun hareket ettirici tadilatlar yaptırarak ÖTV ve MTV muafiyetli araç alabilirler. Ayrıca yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar, engelli yakını tarafından kullanılması ve engelli kişinin ortopedik engelli olması şartı ile yurt dışından özel tertibatlı araç getirtebilirler. Engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullandıklarını sağlık raporu ile belgeleyenlerden engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler beş yılda bir ÖTV siz sıfır araç (sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan) alabiliyor. MTV’den muaf olunması içinse Vergi Dairesi’ne müracaat ediliyor.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
EKONOMİ
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer alır.

Engel dereceleri yüzde% 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilir.

MUAFİYET İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Engel dereceleri yüzde 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmaz. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmıyor.

MTV MUAFİYETİ İÇİN SAĞLIK RAPORU VE ARAÇ TEKNİK BELGESİ ŞART

Engel dereceleri yüzde 90'dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabiliyor.

MTV İÇİN VERGİ DAİRESİNE GİDİLMELİ

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki http://www.gib.gov.tr/ adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir" açıklamaları yer alır.

OTOPARK SORUNU YOK

Engelli vatandaşlar ÖTV indirimi ile alınmış olması şartı ile engelli araç park yerlerine araç park edebilirler. Otobanlarda 15 dakikaya kadar araçlarını yol kenarına çekebilirler.

Hava alanlarında, belediye tarafından işletilen otoparklardan ücretsiz yararlanabilirler.ÖTV indirimli aracı olanlar yaşadıkları evlerin önüne ilgili belediyeye müracaat ederek Engelli Araç Park Yeri yaptırabilirler.

GELİR VERGİSİNDE İNDİRİM

Engelli çocuğu olan kamu ,özel sektör çalışanları ve serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanırlar. Engel oranı değişikliğinde ilgili vergi dairesine bildirim zorunluluğu vardır. Rapor süreli ise her rapor değişiminde de bildirilmelidir. Emekli olanlar emekli maaşında bu hakkı kullanamazlar. Ancak emekli olup serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanır.

ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK

Engelli çocuğa sahip olanlara erken emeklilik hakkı da var. Bu haktan Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Tarım İşçileri ve İsteğe Bağlı Sigortalı olan anneler yararlanıyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan sürenin dörtte biri oranındaki süre çalışılan süreye ilave edilir, bu süre emekliliğe kalan süreden düşürülür.

Engelli çocuğun bakıma muhtaç yani raporunda "ağır engelli" ibaresinin olması gerekir. Çocuğun bakıma muhtaçlığı devam ettiği sürece bu haktan yararlanılır. Evlatlık alınan engelli çocuklar için de bu haktan yararlanılır. Engelli çocuğu olan babalar erken emeklilik hakkına sahip değil.

Birden fazla bakıma muhtaç çocuğu olanlar için SGK,her çocuk için inceleme yapar ancak sadece biri üzerinden erken emeklilik hakkından yararlanılır.

Çalışan anneye devletten 17,5 milyon lira
EKONOMİ
Çalışan anneye devletten 17,5 milyon lira

ENGELLİYE MALULEN EMEKLİLİK HAKKI

  • Engelli kadrosundan işe başlayanlar ile işe başladıktan sonra engelli olanlar engelli memur olarak aynı haklara sahip olurlar. İşe girişlerinde yüzde 60 ve üzerinde engel oranına sahip olanlar malulen emeklilik hakkına sahip değillerdir. Ancak işe girişten sonra engelli hale gelip yüzde 60 ve üzerinde çalışma gücünü kaybedenler malulen emeklilik hakkını elde ederler. Bu kişilerin en az 10 yıllık sigortalılık süresine sahip olmaları gerekir. Başkasının bakımına muhtaç hale gelen malul çalışanlar için bu süre aranmaz diğer şartların uygun olması halinde malulen emekli edilirler.

Sonradan yüzde 60'ın altında engel oranına sahip olanlar ile işe engelli kadrosundan girenler işe giriş tarihlerine göre erken emeklilik haklarını elde ederler.1 Ekim 2008 öncesi işe girmiş engelli memurların tamamı 15 yılda emekli olurken,2008 sonrası işe girenler engel oranlarına göre kademeli (15-19 sene arası) erken emeklilik hakkı elde ederler.

İŞ İMKANI VAR

Elli ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör iş yerlerinde en az yüzde 3, kamuda yüzde 4 engelli personel çalıştırılması zorunlu. Yüzde 3′lük yasal kotanın üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli personele ait sigorta primlerinin tamamı Hazinece karşılanır.

ENGELLİ VATANDAŞ İŞTEN ÇIKARILMIYOR

Engellilerin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşu özelleştirme kapsamındaysa, kapatma ve tasfiye halleri dışında engelli çalışan işten çıkartılamaz.

Kapatma veya tasfiye halinde işine son verilen engelli vatandaşlar ildeki Türkiye İş Kurumu’na başvurmalı.Bu durumda iş kaybı tazminatı,kurumun diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenir.

ON SEKİZ YAŞ ÜSTÜ ENGELLİYE MAAŞ

2022 Sayılı Yasaya göre; 18 yaşını dolduran yüzde 40 ve üzeri engelli olanlara, gerekli şartları taşıması halinde hane geliri kişi başına asgari ücretin üçte birinden az olanlara maaş bağlanır. Sahip olunan ev, arsa ve aracın (ÖTV indirimli alınan araç dahil) belirlenen raiç bedeli, kira geliri aylık gelire dahil edilir. Hane gideri gelirden fazla ise fazla olan miktar aylık gelire dahil edilir.

18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında,engeli yakını da genel sağlık sigortası kapsamında.Engelli yakını maaşı alan kişinin engelli yakını ile aynı hanede oturması şartı var.Engelli yakını maaşı bağlanması için anne/babanın sigortalı olmaması gerekir.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

  • Evin mülkiyetinin engelli bireyin üzerinde olması şartı ile 200 metrekareyi geçmeyen tek evde emlak vergisi muafiyeti var. Ayrıca bir ev için pay sahipliği olunduğunda yine 200 metrekareye kadar olan paylar için muafiyet var. Bunun için evin bulunduğu belediye birimine başvurmalısınız.

9,5 yılda emekli olmanın yolu
EKONOMİ
9,5 yılda emekli olmanın yolu
Sınır dışı edildiler

Sınır dışı edildiler

​İngiltere vatandaşı 4 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi.
Türkiyenin eli güçleniyor

Türkiye'nin eli güçleniyor

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı İHA ve SİHA merkezi olacak.
HDP yine şaşırtmadı

HDP yine şaşırtmadı

TBMM'de okunan karar metnine HDP, 'hayır' oyu verdi.
Dört partiden<br>ortak tepki

Dört partiden
ortak tepki

ABD'nin skandal 'Ermeni kararı' kınanarak reddedildi.
Karar verildi

Karar verildi

​HDP'nin Diyarbakır mitingindeki saldırıya ilişkin 3 kişiye 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet.
Trump'a kötü haber

Trump'a kötü haber

ABD ​Temsilciler Meclisi Komitesi Trump'a yönelik 2 azil maddesini onayladı.
Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Senatosu'nun skandal kararına ilişkin Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Hakkımızı koruyoruz

Hakkımızı koruyoruz

Bakan Akar'dan Libya mutabakatı açıklaması.
"Aklınızı başınıza alın"

"Aklınızı başınıza alın"

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ablasından hükümete uyarı.
Sınır kapısında <br>ağlayarak ayrıldı

Sınır kapısında
ağlayarak ayrıldı

Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi.
Ceza indirimi yok

Ceza indirimi yok

Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Büyük salgınlar kaçınılmaz

Büyük salgınlar kaçınılmaz

​Aşı karşıtlarının 10 iddiası ve bilimsel gerçekler.
İstanbul'da<br> dev operasyon

İstanbul'da
dev operasyon

ABD'ye gönderilecek kargodan 1 ton 745 kilo uyuşturucu çıktı.
Müslümanlar nerede?

Müslümanlar nerede?

​Mesut Özil, Doğu Türkistan konusunda sessiz kalınmasına tepki gösterdi.
Kabul etmiyoruz

Kabul etmiyoruz

AK Parti'den ABD'ye Ermeni kararı tepkisi.
Esed rejimi ile<br>ABD arasında kriz

Esed rejimi ile
ABD arasında kriz

​Kamışlı Havalimanı'ndan geri döndüler.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.