|
Yazarlar

MEB"e göre hiçbir hizmet içi eğitim almadan emekli olan öğretmenler var

00:00 . 7/09/2013 Cumartesi

Ahmet Ünlü

Ahmet Ünlü yıllardır Yeni Şafakın müdavimlerinden biri, gazetede çeşitli konularda köşe yazıları yazıyor.
Ahmet Ünlü

Evet yanlış okumadığınız, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi taslağında; "...Fakat yapılan araştırmalar öğretmenlerin gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarından memnun olmadığını ortaya koymaktadır. Yapılan bir araştırmada öğretmenlerin % 85"i mesleki gelişime ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir (MEB, 2005). Oysa TALIS Raporu"na göre en az hizmet içi eğitim alanlar arasında Türk öğretmenler ilk sıralarda yer almaktadır. Öğretmenlik hayatı boyunca hiçbir hizmet içi eğitim almadan emekli olan öğretmenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur." ifadesini görünce şaşırmamak mümkün değildir.

Daha önce bu köşeden kamu kesiminin personel stratejisinin olmadığını yazdık ve önerilerimizi sunduk. Bugünkü yazımızda ise öğretmenlere ilişkin nasıl bir personel stratejimizin olması gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Modern anlamda stratejinin tanımı

Strateji genelde risk ve belirsizlik halinde eksik bilgiyle karar alma yöntemi olarak, daha dar anlamda ise bir amacı gerçekleştirmek için belirlenen hareket tarzı olarak tanımlanmaktadır. İşte bu tanımdan sonra izlenmesi gereken stratejilere bakalım ve neler olması gerektiğini ve bu konuda neler yapılması gerektiğini açıklamaya çalışalım.

1- Öğretmen stratejisi oluşturulmadan önce yapılması gerekenler

Öğretmen olma süreci her şeyden önce zor bir süreçtir. Ciddi bir hazırlık yapmadan öğretmen olmak kolay bir şey değildir. Kaldı ki öğretmen adaylarının dershanelerden geçmeden öğretmen olmaları da oldukça zorlaşmış ve dershaneler bu sürecin önemli bir aktörü haline gelmiştir.

Öğretmenlerle ilgili strateji oluştururken öncelikle öğretmen alım süreci geniş katılımlı bir çalıştayla masaya yatırılmalı ve tarafların bu konudaki görüşleri alınmalıdır.

Öğretmen olma sürecinin zorlukları, öğretmen alım kaynakları, öğretmen alım süreci, öğretmen alım sürecinde dershanelerin rolü, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirmedeki artı ve eksileri, bu alandaki kaynak sorunları ve yapılabilecek iyileştirmeler,

öğretmen arz ve talep dengesindeki sıkıntılar, arz fazlalığının nasıl eritileceği, eş durumu atamaları ve bu konuda yaşanan sorunlar, öğretmen eşlerinin statüsü, yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin ne yapılacağı, öğretmenlerin yetersizlik tespit

yöntemleri, öğretmen alım yöntemlerinin sıhhati, yeni alım yöntemi geliştirip geliştirilemeyeceği, en ideal yöntemin sadece yazılı sınav yöntemi olup olmadığı, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi, öğretmenlerin yükselişinde esas alınacak yöntemler gibi birçok sorun ve çözüm önerisi bu

çalıştaylarda masaya yatırılmalıdır.

2- Öğretmen stratejisi akademisyenler ve uygulayıcılarla birlikte hazırlanmalıdır

İşte yukarıda belirtmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde üniversitelerinde katılımıyla mutlaka öğretmenlerle ilgili bir personel stratejisi oluşturmalı ve bu strateji de bakandan bakana da değişmemelidir.

Amacımız nitelikli nesiller yetiştirmekse bunun yolu iyi eğitilmiş öğretmen ve personel profilinden geçmektedir. Öncelikle uygulamanın içerisinde olanlar, sendikalar ve akademisyenlerin görüşleri alınarak hazırlanacak öğretmen stratejisi bu işin ilk adımı olacaktır. Hatta muhalefet partilerinin dahi strateji hazırlığındaki görüşlerinin alınması oldukça önemlidir ve yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum.

3- Strateji oluşturmada iyi uygulamalar dikkate alınmalıdır

Diğer ülkelerin iyi uygulamaları ve özel sektör iyi uygulamalarının araştırılması yapılmadan hazırlanacak öğretmen stratejisi ise bir ayağı aksak bir düzenleme olacaktır. Çünkü, özel sektör iyi uygulamaları, kamuya ciddi bir yol göstericilik sağlayacaktır.

Hazırlanacak strateji akabinde ise yıllar önce hazırlanmış ve hala yürürlükte olan mevzuatın biran önce değiştirilmesi gerekmektedir. Zaten esaslı bir strateji hazırlığından sonra mevcut mevzuatın ne kadar yetersiz olduğu görülecektir. Strateji hazırlandıktan sonra ise bakandan bakana strateji değişikliği de zorlaşacaktır.

4- Strateji hazırlama sürecine sendikalar mutlaka dahil edilmelidir

Öğretmenlerle ilgili strateji oluşturmada memur sendikalarının önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İstediğimiz düzeyde olmasalar da her geçen gün memur sendikaları üyelerinin haklı taleplerini hukuki zeminde ilgililere iletmede olgunlaşmaktadırlar. Öğretmenlerin sorunlarını sahada en iyi bilenlerin memur sendikaları olduğunu söylemek abartı olmasa gerektir. Dolayısıyla sendikalardan gelecek görüşler strateji hazırlığında ciddi bir katkı sağlayacak ve ilerde oluşabilecek sıkıntıları en düşük seviyeye çekecektir.

5- Hazırlanan strateji taslağında neler var?

Hazırlanan Ulusal Öğretmen Strateji belgesinde şu konulara yer verilmiştir;

a- Her Sınıfa En Nitelikli Öğretmenin Ulaşmasını Sağlamak;1 inci stratejik amaç olarak belirlenen "Her Sınıfa En Nitelikli Öğretmenin Ulaşmasını Sağlamak" amacına ulaşmak için de hedef olarak; Öğretmen yetiştirme programlarına en başarılı bireyleri seçmek, Hizmet öncesi öğretmenlik eğitimini iyileştirmek, Öğretmen adayı havuzundan en nitelikli adayları seçmek belirlenmiştir.

b- Öğretmenlerin Mesleki ve Kurumsal Bağlılığını İyileştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak; 2 nci stratejik amaç olarak belirlenen "Öğretmenlerin Mesleki ve Kurumsal Bağlılığını İyileştirmek ve Sürdürülebilir Kılmak" amacına ulaşmak için de hedef olarak da; Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği sağlamak, Kariyer gelişimi ve ödüllendirme sistemini iyileştirmek belirlenmiştir.

c- Öğretmenlik Mesleğinin Algı ve Statüsünü Güçlendirmek; 3 üncü stratejik amaç olarak belirlenen "Öğretmenlik Mesleğinin Algı ve Statüsünü Güçlendirmek" amacına ulaşmak için de hedef olarak; Kurumsal imaj ve iletişim stratejileri geliştirmek seçilmiştir.

Bu stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için de birçok eylem planı hazırlanarak, ne kadar sürede ve hangi kurumlar tarafından hayata geçirileceği kararlaştırılmıştır. Ancak, hazırlanan bu taslak son aşamaya getirilmesine rağmen Bakan değişikliğinden sonra tozlanmaya terk edildiği anlaşılıyor. Halbuki eksik olduğu düşünülen stratejiler tamamlanarak biran önce uygulamaya konulması Ülke adına bir kazanım olacaktır. Ne hikmetse bakan değişiklikleri hükümet değişikliğine dönüşüyor ve yapılan işlerin üzerine bir ünlem işareti konuluyor. Ümit ederiz ki hazırlanan strateji belgesi tozlanma aşamasından küflenme aşamasına geçmez.

9 yıl önce
default-profile-img
MEB"e göre hiçbir hizmet içi eğitim almadan emekli olan öğretmenler var
Sokak köpeği kaosunu bir yılda bitirecek seferberlik
Peygamber aşığı bir alim: Ali Ulvi Kurucu
Vadedilmiş topraklar
Unutulmuş güzler ormanı
Sınırsız ve kimliksiz