|
Yazarlar
Avrupa’nın korkusu boşuna değil: Avrupa, İslâm’a gebe…
Kitap yakma geleneği, Avrupalıların tarihlerinde karanlık bir perdedir. Kitap yakarak, hakikati perdeleyemezsiniz, yok edemezsiniz ki! Kitap yakmakla, sadece ne kadar
bön ve berbat hakikat düşmanları zavallılar
olduğunuzu ispat etmiş olursunuz! 
İsveç, Hollanda ve Danimarka›da Kur’ân’ı yakan kişi, meczup olabilir ama
Tevrat’ın yakılmasına izin vermeyen İsveç’in Kur’ân’ın yakılmasına neden izin verdiği sorusu
, Kur’ân yakma eyleminin kişisel bir eylem olmadığını gösterir,
Avrupa’nın derin İslâm düşmanlığını ve karanlık ruhunu
deşifre eder. 

MÜSLÜMANLAR KURDU, KORUDU; AVRUPALILAR YAKTI, YIKTI!

Müslümanlar, Avrupalıların kitaplarını yakmadılar. Avrupalılar kendi kitaplarını yakmaya kalkıştıklarında onlara karşı duran insanlar da onlar oldular!

Avrupalıların kitaplarını da, peygamberlerini de, filozoflarını da hem koruyanlar hem kendi dünyalarını kurarken onlardan beslenmekten çekinmeyeler hem de onları insanlığa sunanlar ve kendilerine tanıtanlar Müslümanlar oldu tarihte.
Müslümanlar kurdu, korudu; Avrupalılar yaktı, yıktı!
Avrupa’ya apaydınlık bir dünya sunan,
hakikat ışığının parlayan yıldızı Endülüs’ü
Müslümanlar kurdu, Avrupalılar yıktı.
Avrupa’ya Balkanlar’a yüzyıllarca
adaleti, hukuku, sulhü ve barışı Osmanlılar armağan ettiler
, Avrupalılarda, yüzyıllarca Osmanlı’yı tarihten silmek için savaştılar ve içimizdeki İrlandalıların da marifetleriyle Osmanlı’yı tarihten silmeyi başardılar.
Yine Avrupalılar yakmaya, yıkmaya; Müslümanlar ise kurmaya, yaşatmaya, Avrupalıları  yaşadıkları anlam krizinden ve manevî / felsefî çöküşten kurtarmaya devam ediyorlar…
O yüzden İslâm, insanlığın geleceğidir.

AVRUPA’NIN İSLÂM DÜŞMANLIĞININ KISA TARİHÇESİ…

İslâm, Avrupa tarihinin bir parçası aynı zamanda. Kurucu bir parçası. Yıkıcı değil kurucu.

Avrupa da, İslâm tarihinin bir parçası aslında. Ama İslâm gibi kurucu değil parçalayıcı, paramparça edici, yıkıcı, yok edici bir parçası. 

Önce
Haçlı saldırılarıyla
zirveye ulaşan bir yıkıcılık bu. Haçlı saldırıları bitmiş olabilir ama
Haçlı zihniyeti bitmedi
, bugün Avrupa’da Müslümanlara karşı yapılan saldırılara ve ırkçı muameleye bakınca da bitecek gibi görünmüyor. 
Haçlı zihniyeti hâlâ canlı
ve zaman zaman çok fenâ hortluyor! Haçlı zihniyeti, seküler boyutlar kazanarak da olsa sürüyor ve İslâm ile Avrupa ilişkilerini belirlemeye devam ediyor…

Avrupalılar, İslâm’ı Avrupa’dan uzaklaştırmaya, Avrupa’nın hayatından silmeye çalışıyorlar yüzyıllardır.

Bin yıllık dünya tarihi, İslâm ile Avrupa arasındaki ilişkiler tarafından şekillendirilen bir tarihtir.
Haçlı savaşları, Avrupa’nın İslâm’a ve İslâm dünyasına saldırılarının; rönesanslar ise, Avrupa’nın İslâm’dan aldıklarının hikâyesidir.

Avrupa’yı kendi kaynaklarıyla buluşturan da, Avrupa’yı kuran da, tarihe girmeye kışkırtan da, İslâm’dır.

İster savaşlar üzerinden olsun, ister kültürel, siyasî ve ticarî ilişkiler üzerinden olsun,
İslâm Avrupa’yı kuran, Avrupa ise İslâm›ı yıkan bir aktör
olarak işlev gördü.

İslâm-Avrupa ilişkilerinde İslâm varedici, kurucu bir rol oynarken; Avrupa yıkıcı, yok edici bir rol oynuyor. Bugüne kadar böyle oldu bu, bugünden sonra da böyle olacağı anlaşılıyor

AVRUPA’YI KURAN ÖTEKİ’Sİ: İSLÂM

Avrupa-İslâm ilişkilerine biraz yakından bakınca ve Avrupa’nın genelde din’le, özelde ise Hıristiyanlıkla imtihanını mercek altına alınca,
Avrupa’nın İslâm’a karşı atacağı her adımın,  geliştireceği her korkunun, beklenin aksine, İslâm’ın önünü açacak umut ışığı olacağı
, umut kıvılcımının çakılmasına yol açacağı, Avrupa’nın bu kez içeriden, kendiliğinden Müslümanlaşmasının yapıtaşlarını döşeyeceği, kapılarını açacağı görülecek inşallah…

Korkunun ecele faydası yok. Avrupa’da Hıristiyanlık bitti. Avrupalılar hem Hıristiyanlığı terkettiler hem de Hıristiyanlığın Avrupa’yı toparlayıp kendine getirmesini imkânsızlaştıracak kadar Hıristiyanlığı paçavraya çevirdiler. 

Hıristiyanlığı yıkarak inşa ettikleri
modernlik de bitti, Avrupa’yı ayağa kaldıracak entelektüel gücü, enerjisi ve dinamizmi kalmadı. 
Postmodernlik, Avrupa’nın ölümünü, tarihten çekilişini geciktirme girişimi yalnızca.
Postmodernlik hem bitişin, Avrupa fikrinin, idesinin yok oluşunun ifadesi, hem de bizatihî bir bitiş, bir yok oluş felsefesi. 
Felsefe olduğu için
, yani kendi üstüne, yapıp ettikleri üzerine düşünme çabası olduğu için aslında postmodernlik Avrupa’nın yeniden toparlanmasına ve kendini yeniden üretmesine imkân tanıyabilir mi acaba, diye sorulabilir. Ama nafile. Nafile, çünkü Avrupa’nın varlığını sürdürebilmesi de, dünya üzerindeki
Batı hâkimiyetinin sürdürülebilmesi de, kendisini felsefî olarak yeniden üretmesinden değil, karşısına çıkabilecek, hâkimiyetini tehlikeye sokabilecek güçlerin yok edilmesinden geçiyor.

İşte bu güç, İslâm. Avrupa, İslâm›ın gelişini durdurabilecek ne entelektüel donanıma, ne psikolojik direnç noktalarına ne de tutunulabilecek sağlam dînî kurumlara sahip. 

Kilise çöktü. Modernlik açıklama gücünü yitirdi ve yerini her şeyi yıkıcı, dekonstrüktif postmodern felsefeye terketti. 
Burada şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim: Eğer temelleri sağlam olsaydı,
dekonstrüksiyon / yapısökümü, yıkıcı değil, yeniden ve yenileyerek kurucu bir imkân’a dönüşebilirdi.
Akîdelerini yitirmedikleri sürece
Derrida’dan
da en verimli şekilde yararlanabilecek olanlar yalnızca Müslümanlar olabilir. Ülkemizin en verimli, üretken, çalışkan ve en imajinatif felsefecilerinden
Recep Alpyağıl
Hoca’nın çalışmaları bunun çarpıcı ve güzel bir örneği.

AVRUPA, İSLÂM’A GEBE…

Avrupalılar, İslâm düşmanlığını, İslâm’ı yok etmeyi amaç edinen Haçlı zihniyetini terketmediler hiçbir zaman. O yüzden İslâm’ı Avrupa’dan uzaklaştırmaya, Avrupa’nın hayatından silmeye çalışıyorlar yüzyıllardır…

Haçlı zihniyeti yok edilmediği sürece, Avrupa’nın İslâm düşmanlığı bitmeyecek ve Avrupa-İslâm ilişkileri hasmane bir görünüm almaya devam edecek…

Fakat başka bir gerçek var karşımızda: Avrupa İslâm’a gebe… Kilisenin bittiği, modernliğin tükendiği,
postmodernliğin kitleleri ayartıcı popüler kültürün kölelerine dönüştürdüğü
, ailenin çöktüğü, sapkın eşcinsellik dalgasıyla insan türünün geleceğinin tehlikeye düştüğü,
manevî krizin, anlam bunalımının tavan yaptığı bir zaman diliminde Avrupa her zamankinden daha çok gebe İslâm’a…
O yüzden korkuyor Avrupalılar. İslâm’ın gelişini önleyemedileri için çok korkuyorlar! O yüzden İslâm düşmanlığı üreterek,
ürpertici bir öteki icat ederek kendini yeniden üretmek istiyor Avrupa!

Avrupalıların İslâm’a karşı geliştirdikleri husûmet arttıkça, Avrupa’nın İslâmlaşma süreci de hızlanacak inşallah. Vesselâm.

#Avrupa
#İslam
#Batı
#Haçlı
4 ay önce
default-profile-img
Avrupa’nın korkusu boşuna değil: Avrupa, İslâm’a gebe…
Şampiyon hız kesmeden devam edecek!
Gelin, biraz “heyecan” yapalım!
Bir dahakine kesin seçer bu millet
Ukrayna savaşında sona doğru mu?
Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında ilk Meclis Başkanımız