Dünya Türkiye Çin anlaşmasındaki Uygur Türklerini iade maddeleri nelerdir?

Türkiye Çin anlaşmasındaki Uygur Türklerini iade maddeleri nelerdir?

2017'de Türkiye ve Çin arasında imzalanan fakat TBMM'nin onaylamadığı ‘Suçluların İadesi Anlaşması’ Pekin yönetimi tarafından kabul edildi. Türkiye ise henüz anlaşmayı onaylamış değil. Fakat anlaşmanın sosyal medyada iddia edildiği gibi Uygur Türkleri'nin Çin'e iadesini hızlandıracağı iddialarının tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı. Peki ‘Suçluların İadesi Anlaşması’ ne içeriyor? Maddeler neler? Detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiye Çin anlaşmasındaki Uygur Türklerini iade maddeleri nelerdir?
Foto: Arşiv.

Çin'de Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında 2017'de imzalanan fakat TBMM'nin henüz onaylamadığı "Suçluların İadesi Anlaşması"nı oylayarak kabul ettiğini duyurdu.

  • Çin Parlamentosu'nun internet sitesinde cumartesi akşamı duyurulan haber sonrası sosyal medyada "Uygur Türkleri Çin'e iade edilecek" propogandası hortladı.

Anlaşmayı okumadan, Doğu Türkistanı ve Uygur Türkleri'ni hayatında ilk defa duymuş bazı insanların ve siyasetçilerin provakatif tavrına cevabın anlaşmada olduğu ortaya çıktı.

Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
OYNAT 00:57
Uygurlu yaşlı adam: Hayvan kadar değerimiz yok
Uygur Türkleri, Çin toplama kamplarında yaşanan zulmü protesto etmek için toplandılar. Uygur Türklerinden olan bir amca ise yaşanılanları göz yaşları içinde anlattı. “Bizden daha fazla aşağılanmış, horlanmış hayvanlar bile görmedim. Timsahları bile himaye eden teşkilatlar var. Biz insan olarak sahipsiziz.' diyerek göz yaşlarına boğulan Uygurlu yaşlı adam, çevresindeki herkesi de ağlattı.

TÜRKİYE'NİN GERİ GÖNDERMEME HAKKI VAR

Geri göndermeme ilkesi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statülerine İlişkin Sözleşme ile 1984 tarihli İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'de açıkça düzenlenen, yalnızca mülteci veya benzeri statüdeki kişiler için değil sınır dışı veya iade edilme gibi zorla geri gönderme hallerinde de yaşam hakkı ihlali veya işkence görme riski olan herkes için geçerli temel bir uluslararası hukuk ilkesidir.

Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar
FOTOĞRAF 5
Title
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Tükrleri'ne ait mezarlıkları yıktığı, boşalan arazileri ise otopark veya oyun parkına dönüştürdüğü ortaya çıktı.
Title
İnsan hakları grupları, Çin'in Uygur Türklerine ait tüm izleri ortadan kaldırmak amacıyla mezarlıkları yıktığını açıkladı.
Title
Mezarlıkları talan eden Çinliler geride yıkılmış mezar taşları ve kemik kalıntıları bıraktı.
Title
Elde edilen uygu görüntülerinde Doğu Türkistan'daki çoğu mezarlığın ortadan kalktığı görülüyor.
Title
Bazı mezarlıkların araba parkı veya oyun alanına dönüştürüldüğü görüldü.
Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar
Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine ait mezarlıkları yıkıp, yerine oyun parkı veya otopark yaptğı ortaya çıktı. Ele geçirilen uydu görüntülerinde mezarlık arazilerinin boşaltıldığı görülüyor. Mezarlıkları talan eden Çinli yetkililer geride yıkılmış mezar taşları ve kemik kalıntıları bırakıyor.

ANLAŞMA 2017'DE İMZALANDI

Çin ile Türkiye arasında yapılan suçluların iadesi anlaşması tek taraflı olarak Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nde oylanarak kabul edildi. Bu anlaşma 2017’de dönemin Adalet Bakanları tarafından imzalandı.

Uygur Türklerine zulmü tek tek anlattı: Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...
DÜNYA
Uygur Türklerine zulmü tek tek anlattı: Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...

UYGUR TÜRKLERİ İADE EDİLMİYOR

Yapılan anlaşma gereği Türkiye hiçbir koşulda Uygur Türklerini Çin’e iade etmiyor.

Çin iade talebinde bulunursa, anlaşmanın 3. maddesi gereği iade yapılmaz.

Uygur Türklerinin ünlü ozanı Çin kamplarında işkenceyle öldürüldü
OYNAT 01:00
Uygur Türklerinin ünlü ozanı Çin kamplarında işkenceyle öldürüldü
Uygur Türklerinin dünyaca ünlü ozanı Abdurehim Heyit, söylediği türküler sebebiyle Çin yönetimi tarafından 8 yıla mahkum edildi. Çin toplama kamplarında türlü işkencelere maruz kalan Heyit, daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

SİYASİ SUÇLULAR İADE EDİLMEZ

Yapılan anlaşmada yer alan madde 3/a’ya göre, siyasi suçlular iade edilmez.

IRK VE DİN GİBİ SEBEPLERDEN İADE EDİLMEZ

Madde 3/b’ye göre, Çin’in iade talep ettiği kişiyi, ırkı ve dini gibi sebeplerden önyargılı bir şekilde cezalandırması söz konusu ise o kişi iade edilmez.

Uluslararası STK'lardan BM'ye açık mektup: Uygur Türklerine soykırım yapılıyor
DÜNYA
Uluslararası STK'lardan BM'ye açık mektup: Uygur Türklerine soykırım yapılıyor

4. MADDEYE GÖRE DE TÜRKİYE RET HAKKINA SAHİP

4. Maddeye göre de iade talebini takdiren değerlendirmesi gerekir Türkiye’nin.

4/c’ye göre, kişinin durumuma göre, insani sebeplerle iade talebini reddedebilir.

Anlaşma metni birçok ret maddesini içeriyor.

Örneğin sınır dışı isteği gönderilen ülkedeki kişinin bir "siyasi suç" işlediği düşünülüyorsa, kişi isteğin yapıldığı ülkenin de vatandaşı ise ya da iltica hakkından faydalanıyorsa Pekin'in sınır dışı talebi reddediliyor.

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) onaylanmayan anlaşmaya göre, Çin’in Türkiye’de yaşayan Uygurlar’ın iadesini talep etmesi durumunda Türkiye’nin Çin’in bu talebini reddetme hakkı mevcut. Anlaşmaya göre iade talebinin siyasi bir suçla bağlantısı kuruluyorsa, iadesi istenen kişi halihazırda yaşadığı ülkenin vatandaşıysa ya da iltica haklarından faydalanıyorsa iade talep edilen ülke bu talebi reddetme hakkına sahip.

Çin Türkiye'deki Uygur Türklerinden aileleriyle tehdit ederek casusluk yapmalarını istiyor
DÜNYA
Çin Türkiye'deki Uygur Türklerinden aileleriyle tehdit ederek casusluk yapmalarını istiyor

TÜRKİYE ZATEN İŞLEM YAPMA KONUSUNDA YÜKÜMLÜ

Türkiye şu an çok taraflı veya karşılıklı iki taraflı iade anlaşmalarına taraf olmayan devletler açısından kendisine gelen iade taleplerini 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu hükümleri uyarınca zaten yerine getiriyor. Buna göre Çin bugün itibariyle bir suçlunun iadesini talep ettiğinde zaten 6706 sayılı Kanun uyarınca işlem yapmak durumundayız.

Çin büyük veri programı kullanarak Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına alıyor
DÜNYA
Çin büyük veri programı kullanarak Uygur Türklerini gelişigüzel gözaltına alıyor

YENİ ANLAŞMA İLE TÜRKİYE'NİN İADE TALEBİNİ REDDİ HÜKME BAĞLANMIŞ OLDU

Bu Kanun’un 4/b maddesi uyarınca “Talebe konu kişinin ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence veya kötü muameleye maruz kalacağına dair inandırıcı nedenlerin bulunması” halinde iade talebinin reddedilebileceği hükme bağlanmış.

  • Çin ile imzalanan anlaşmanın 3/b maddesi ise “kişinin ırkı, cinsiyeti, dini, uyruğu veya siyasi görüşü sebebiyle yargılanması veya cezalandırılması için iadesinin istenilmesi” durumunu zorunlu bir ret sebebi olarak düzenlemiş. Yani anlaşmaya göre bu durumda iade talebi reddedilebilir değil; reddedilir şeklinde daha güçlü ve güvenceli bir yazım şekli benimsenmiş.

İnsan değilsiniz: Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor
DÜNYA
İnsan değilsiniz: Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor

TÜRKİYE HİÇBİR UYGUR TÜRKÜ'NÜ İADE ETMEDİ

Şu ana kadar Türkiye hiçbir Uygur Türk’ünü iade etmedi. Uygur Türklerinin Doğu Türkistan haricinde en çok bulundukları ülke Türkiye. Türkiye’de de vatandaşlık alma hususunda binlerce Uygur Türk’ü vatandaşlık alarak Türkiye’deki hayatlarına devam ediyorlar.

Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne karşı
OYNAT 01:17
Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne karşı "sessiz çığlık" eylemi
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine karşı 'sessiz çığlık' eylemi düzenlendi. Çin işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.

TÜRKİYE ÇİN’İ ELEŞTİREN TEK MÜSLÜMAN ÜLKE

Türkiye, Doğu Türkistan'daki durumdan dolayı endişesini dile getiren tek Müslüman ülke olarak ön plana çıkıyor. Ankara son olarak şubat ayında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde de durumu eleştirmişti.

  • Çin'in terörle mücadele hakkını tanıdıklarını ve 'Tek Çin' politikasını desteklediklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'terörist ile masum insan' arasında ayrım yapılmasının altını çizmişti.

Çin Uygur Özerk Bölgesi'nde kısıtlamaları gevşetmeyecek
DÜNYA
Çin Uygur Özerk Bölgesi'nde kısıtlamaları gevşetmeyecek

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.