Hayat Mevlid-i Nebi Haftası cuma günü başlıyor

Mevlid-i Nebi Haftası cuma günü başlıyor

Peygamber Efendimiz’in dünyayı şereflendirdiği günü içinde barındıran Mevlid-i Nebi Haftası cuma günü başlayacak. “Peygamberimiz ve Aile” temalı hafta boyunca yurt içi ve dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf:  Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Peygamber Efendimiz'in doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası bu yıl 8 Kasım Cuma günü başlayacak. Mevlid-i Nebi etkinliklerini bir haftaya yayacak Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışında konferans ve paneller tertip edecek. Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında ceza-infaz kurumları, huzurevleri, çocuk/sevgi evleri, hastaneler, gençlik merkezleri, ilk, orta ve yükseköğretim kurumları, öğrenci yurtları, geçici barınma merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, bağımlılıkla mücadele eğitim merkezleri vb. mekanlarda etkinlikler yapılacak.

'PEYGAMBERİMİZ VE AİLE' TEMALI

Mevlid-i Nebi Haftası’nı izleyen günlerde İstanbul'da 'Peygamberimiz ve Aile' temalı uluslararası sempozyum gerçekleştirilecek. 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek sempozyumda Kur’an ve sünnet perspektifinden ideal aile modeli ortaya konacak. Tarihsel süreçte ailenin yaşadığı değişikliklere ve maruz kaldığı sorunlara dikkat çekilecek.

Hz. Muhammed’in evinde pişen yemekler
HAYAT
Hz. Muhammed’in evinde pişen yemekler

HUTBEDE AİLE ANLATILACAK

  • Hafta dolayısıyla camilerde 'Adalet ve İhsan Yuvası Aile', 'Aile Olmak Aile Kalmak', 'Dünyadaki Cennetimiz Aile', 'Huzur ve Muhabbet Ocağı Ailemiz', 'İslam’da Kadın Adalet, Merhamet ve Hakkaniyet', 'Yarınlarımızın Ümidi Çocuklarımız', 'Yaşlılara Hürmet, Ömrümüze Bereket' konularının yer alacağı hutbeler irat edilecek. Vaazlarda da ailenin önemi anlatılacak. Haftaya yönelik 'Onun ailesi birbirine güvenirdi. Ya senin', ‘Onun ailesi sevgi doluydu. Ya senin', 'Onun ailesinde şefkat vazgeçilmezdi. Ya senin', 'Onun ailesinde istişare hakimdi. Ya senin' ifadelerinin yazılı olduğu afişler hazırlandı.

Hz. Peygamber'in 104 ismi ve sıfatları
FOTOĞRAF 106
Title
Hat sanatçısı Ferhat Kurlu, Tezhip sanatçıları Numan Aydın ve Deniz Akın tarafından geleneksel hat sanatı ile kaleme alınan sergi, Hz. Muhammed’in (SAV) isim ve sıfatlarını dijital platforma taşıyan ilk sergi olma özelliğini de taşıyor.
Title
Esmaü’n Nebi Sergisi, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonunda 0216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak 3 Eylül’e kadar gezilebilecek. Sergi, www.peygamberimizinisimleri.com sitesinden de ziyaret edilebilmektedir.
Title
Muhammed: Övülen, övülmeye layık olan.
Title
Ahmed: Herkesten daha çok övgüye layık olan.
Title
El Mâhî: Küfür kendisiyle mahvedilen.
Title
El Hâşir: İnsanları kıyamet günü arkasına toplayan.
Title
El Âkib: Kendisinden sonra hiçkimseye peygamberlik verilmeyen.
Title
Hâmid: Allah’a hamdi çok seven.
Title
Mahmûd: Kemalatla övülmüş.
Title
Ahyed: Ümmetinden cehennem ateşinden uzaklaştıran.
Title
Vahîd: Mahlukatın hiçbirisi kendine eşit olmayan. Tek.
Title
Mâh: Küfrü ve şirki tamamen silen.
Title
Tâhâ: En mükemmel ferd.
Title
Yâsîn: Ey insan. İnsanların efendisi.
Title
Tâhir: Bütün ayıplardan tertemiz.
Title
Mutahber: Maddi manevi ayıplardan temizlenmiş.
Title
Tayyib: En güzel kokulu olan.
Title
Seyyid: Peygamlerin ve mü’minlerin efendisi.
Title
Rasûl: Allah tarafından gönderilen.
Title
Nebiyy: Allah’ın emir ve yasaklarını bildiren.
Title
Rasulurrahmeti: Rahmet peygamberi.
Title
Kayyim: Ümmetin işlerini elinde tutan.
Title
Cami’: Bütün fazilet ve kemalatı kendinde toplayan.
Title
Muktefi: Peygamberlerin sonuncusu.
Title
Mukaffa: Mi’racda bütün peygamberlerin kendisine uyduğu.
Title
Kâmil: Mahlukatın en eksiksiz ve kusursuzu.
Title
İklîl: Padişahlık tacına sahip olan.
Title
Müdessir: İrşad sırasında ağır yüklere bürünen.
Title
Müzzemmil: Elbisesine bürünmüş halde ilahi vahiyle yüklenmiş olan.
Title
Abdullah: Allah’ın kulu.
Title
Habibullah: Allah tarafından sevilmiş.
Title
Safiyullah: Mahlukatın arasından seçilmiş.
Title
Neciyullah: Kendisine ilahi sırlar açılmış olan.
Title
Hâtemü'l-Enbiya: Nebilerin sonuncusu.
Title
Muhyî: Kalpleri dirilten.
Title
Müneccî: Azaptan kurtaran.
Title
Müzekkir: Faniliği bakiliği hatırlatan.
Title
Nâsır: Yardımcı. Yardım eden.
Title
Mansûr: Allah tarafından yardım görmüş.
Title
Ma'lûm: Peygamberliği ve varlığıyla rahmet olduğu bilinen.
Title
Şehîr: Meşhur olan.
Title
Şâhid: Kendisine inanan ve inanmayanlara şahitlik edecek olan.
Title
Şehîd: Kıyamet günü tam şahitlik edecek olan.
Title
Meşhûd: Peygamberliğine şahid olunmuş.
Title
Beşir: Müjdeleyen.
Title
Mübeşşir: Çok çok müjdeler veren.
Title
Nezîr: Azapla korkutan.
Title
Münzir: Kafir ve fasıkların kalplerine korku düşüren.
Title
Nûr: Bütün vücudu nur olan.
Title
Sirâc: Nur saçan.
Title
Misbâh: Ayın güneşten aldığı ışık gibi Allah’ın nuruyla aydınlatan.
Title
Hüdâ: Hidayete sevkeden.
Title
Mehdî: İrşad eden.
Title
Münîr: Nurlandıran. Nur veren.
Title
Dâi': Allah’a davet eden.
Title
Med'uv: Allah’ın davetine uymuş olan.
Title
Mucîb: Davete icabet eden.
Title
Mücâb: Duaları kabul edilen.
Title
Hafiy: Ümmeti için Allah’a dua ve niyazda bulunan.
Title
Afüv: Suçları çok affeden.
Title
Velî: Yakın dost.
Title
Hak: Davetinde batıl olmayan.
Title
Kavîy: Allah’ın emrini yerine getirmekte güçlü.
Title
Emîn: Emniyet veren. Güvenilen.
Title
Me'mun: İtimad edilen.
Title
Kerîm: Cömert olan.
Title
Mükerrem: Övülen sıfatları olan.
Title
Mekîn: Allah katında yüce mertebelere erişmiş.
Title
Metîn: Allah’ın emrini sağlam yapan.
Title
Mübîn: Peygamberliği sağlam olup dini açıklayan.
Title
Müemmil: Bütün hayırları Allah’dan ümid eden.
Title
Vesûl: Sıla-i rahimde bulunan akrabayı gözeten.
Title
Zû Kuvvet: Kuvvet sahibi olan.
Title
Zû Hurmet: Hürmet ve üstün makam sahibi.
Title
Zû İzz: Üstünlük ve izzet sahibi.
Title
Zû Fadl: Fazilet sahibi
Title
Mutâ' : Kendisine itaat olunan.
Title
Mutî': Allah’ın emir ve yasaklarına itaat eden.
Title
Kademu Sıdk: Üstün makam sahibi olan.
Title
Rahmet: Şefkat peygamberi.
Title
Büşrâ: Geleceği müjdeleyen.
Title
Ğavs: İnsanları imana çağırıp kurtaran.
Title
Gıyâs: Dünya ve ahiret işleri için kendisinden yardım istenen.
Title
Ni'metullah: Allah’ın nibeti.
Title
Urvetün Vuskâ: Maddi manevi murada ermek için vesile olan.
Title
Seyfullah: Allah’ın kılıcı.
Title
Mustafa: Saf temiz seçilmiş.
Title
Müctebâ: Malukat arasında seçilmiş olan.
Title
Muntakâ: Her türlü davranışında tertemiz, güzide olan.
Title
Ümmî: Okuma yazma bilmeyen, Allah tarafından gönderilen.
Title
Muhtâr: İlahi tecelliler için seçilmiş olan.
Title
Ecîr: Azaptan koruyan, kurtaran.
Title
Ebu-l Kâsım: Kasım’ın babası.
Title
Şefî': Şefaat edecek olan.
Title
Sâlih: Vazifelerin en güzelini yapan.
Title
Sâdık: Sözleri halleri dosdoğru olan.
Title
Musaddık: Doğrulayan tasdik eden.
Title
Sıdk: Bizzat kendisi dosdoğru olan.
Title
Berr: Hayırlı amellerin her çeşidini işleyen.
Title
Meberr: Hayırlı amelleri yapmak kendi alışkanlığı olan.
Title
Vecîh: Bütüm mahlukatın kendisine yöneldiği yüce insan.
Title
Nasîh: Nasihat eden. Samimiyet gösteren.
Title
Nasih:Her zaman insanlara nasihat edip samimiyet gösteren
Title
Vekîl: Allah’ın emirlerini noksansız tebliğ ederek insanlara yönlendiren.
Title
Mütevekkil: Allah’a tevekkül eden.
Title
Kefil: Kendisine inananlara kefil olan.
Hz. Peygamber'in 104 ismi ve sıfatları
Hz. Muhammed'in (SAV), 104 ismini ve sıfatlarını içeren hat sergisi “Esmaü'n Nebi", Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu'nda 21 Mayıs Pazartesi günü ziyarete açıldı.


Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.