|
Bu yönetmelik düzeltilmezse terör iltisaklılarının işe girmesi kolaylaşır (2)

Dünkü yazımda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in teröre nasıl eleman ve finans sağlamaya zemin oluşturacağını ayrıntılarıyla izah etmeye çalışmış, yer darlığı nedeniyle de konu tamamlanamamıştı. Bu yazımda yönetmelikteki düzenlemelerin sınavsız ve ilansız personel alımına engel olmadığını detaylarıyla açıklamıştık. Bugünkü yazımızda da kaldığımız yerden devam ederek çözüm önerilerini sunmaya çalışacağız.


Örneklerle sözlü sınavla ve sınavsız personel alımının ortaya çıkardığı vahamet

Örneğin Mardin veya Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kadrolu işçi alımı yapılacaktır. Bu belediyeler Diyarbakır veya Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne işçi alımına ilişkin ilanı gönderecektir. İl müdürlüğü sadece Diyarbakır’da veya Mardin’de ikamet edenler arasından KPSS puanına gerek olmadan kura ile seçilenlerden dört katı adayı belediyede göndermektedir. Belediyede oluşturulan komisyon huzurunda bu kişiler sözlü sınava girmekte ve işçi alımı gerçekleşmektedir.

KPSS şartı aranmadan kura ile işçi alınmasındaki durumun vahametini herhalde anlatmaya dahi gerek yoktur. Ayrıca, yapılacak sözlü sınavdaki sınav kurulu ise belediyedeki atamaya yetkili amir olan başkanın görevlendireceği üyelerden oluşmaktadır. Oluşturulacak komisyonun nasıl olacağını herhalde izah etmeye gerek yoktur. Böyle bir komisyonun sözlü sınavla alacağı işçilerinin niteliğini sizlerin takdirine bırakıyoruz. Mutlaka sınav yönteminden tutun da komisyon oluşumuna kadar birçok usul değişmelidir. Yoksa sonuç değişmez. Sınavsız ve ilansız personel alımını ise varın siz düşünün.

Bir de ne KPSS, ne ilan ne de sınav olmadan BİT’lere eleman alındığını düşünün. DEM’li Belediyelerde işe girecekler aşağı yukarı belli. Hatta adamlar objektif kriterler dahi belirlemişler. Dağda öldürülen teröristlerin yakınlarının işe alındıkları dilden dile dolaşmaktadır. Elbette bu konuyla ilgili basına yansıyan çok sayıda haber yer almaktadır. Bu belediyelere kayyum atanmasından sonra da birçok usulsüzlük ortaya çıkmıştı.

Diyarbakır Lice’li bir dostum işe alımlarda yakınları dağda öldürülenlere öncelik verildiğini söylemişti. İnanılacak gibi değil ama söylentiler bu yönde. Kuralsızlığa kapı aralarsanız bu tür sonuçlara sebep olursunuz. Ülkenin yıllardır terörle mücadelesini düşündüğümüzde bataklığa hayat veren bütün unsurları yok etmek gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Personel alımındaki kuralsızlıkta bataklıkların kurumasını engelliyor.

Bu anlattıklarımızın yanında en büyük ahlaksızlıkta hak eden birçok nitelikli insan işe giremezken hak etmeyen vasıfsız birçok kişinin sınavsız işe girebilmesidir. Özellikle gençler bu duruma isyan ederek büyük bir ümitsizliğe kapılmaktadırlar. Herhalde bu duruma kimsenin hakkı olmasa gerektir.

Amerikan tarihinde ilk dönemlerde kamuya yağma sistemi (spoil system) ile personel alınmaktaydı. Yani liyakat ve kariyerden ziyade eş, dost, akraba ve siyasi partiye sadakate göre kamu personeli olunabiliyordu. Bu durum devlette yolsuzluklara, iş bilmeyen kişilerin işe girmesine ve her bir seçimden sonra bütün çalışanların yenileriyle değişmesine yol açmaktaydı.

Amerika, çözüm olarak öncelikle herkese kamu personeli olmak için eşit fırsatlar sağladı ve kamu görevlerine alınmada siyasi görüşü dikkate alınmaksızın en liyakatlilerin seçilmesi zorunluluğunu getirdi.

Amerika’nın yüzyıldan daha fazla bir süre önce terk ettiği yağma sistemi ile personel alımını bizim hala konuşuyor olmamız dahi üzüntü vericidir. Bu ülkenin bunu hak etmediğini düşünüyorum.


Çözüm için neler yapılmalıdır?

Bu konuyu yıllardır gündeme getirmemize rağmen hiçbir olumlu gelişme olmadı. Eğer bir an önce tedbir alınmazsa vatandaşın vergileriyle terör yandaşlarına iş imkanı sağlanmasının ya da alınacak personelin terör yandaşı olmasının önüne geçilemez. Muhalefet partilerinin ve sendikalarında sözlü sınava karşı olduğunu düşündüğümüzde düzenleme yapılması çok basit olacaktır. Bunun için yapılması gerekenleri maddeler halinde aşağıda sıralıyoruz:

1- Öncelikle yönetmelikte yer alan sınavsız ve ilansız personel alımları ile kura usulü ile personel alımları kaldırılmalıdır. Kamu kaynağı kullanan hiçbir kuruma ilansız ve sınavsız personel alımına müsaade edilmemelidir. Özellikle kura uygulaması ile sınavsız ve ilansız personel alımı KPSS’nin dolayısıyla da ehliyetin ve liyakatin yerlerde sürünmesine sebep olmuştur. Bu durum sınav başarısının ve eğitimin işe yaramadığının düşünmesine sebep olmuştur.

2- İşçi adaylarının Türkiye İş Kurumundan il düzeyinde talebine son verilmeli ve ülke düzeyinden talep zorunlu hale getirilmelidir. Bu yöntemle her vatandaşın Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapmasına imkan sağlanacaktır. Nasıl ki emniyet personeli ve öğretmenler bu bölgelerde görev yapabiliyorlar isteyen vatandaşların da buralarda görev yapmalarının önü açılmalıdır. Nitekim bu bölgelerin insanı ülkenin her ilinde görev yapabiliyor aynı şekilde diğer bölgelerin insanlarına da bu imkan sağlanmalıdır. Konuyu örnekle açıklamak gerekirse bir Yozgat’lı Diyarbakır Belediyesinde işçi olarak çalışabilmeli, aynı şekilde bir Diyarbakırlı da Yozgat Belediyesinde işçi olarak çalışabilmelidir. Aynı durum memurluk için de geçerlidir. Daha önceki yazılarımızda izah ettiğimiz üzere benzer sıkıntılar belediyelere memur alımında da yaşanmaktadır.

3- Yönetmelik değişikliği ne kadar gecikirse, komisyon oluşumu ve taleplerin il düzeyinden karşılanmasıyla hem personel kalitesi düşmeye devam edecek hem de terör yandaşlarının DEM’li belediyelerde istihdamına imkan sağlanmaya devam edilecektir. Bu zamana kadar yapılan uygulama bunu göstermiştir.

4- İşçi ve memur alımındaki sözlü uygulamasını bilen bir kişinin DEM’li bir belediyeye nasıl gireceği bellidir. Yönetmeliği değiştirmeyerek göz göre göre bu duruma müsaade edenlerin sorumluluğu en az bunu yapanlar kadardır. Bu nedenle KPSS puanı üstünlüğüne göre merkezi atamaya acilen geçilmelidir.

5- Belediye İktisadi teşebbüslerine işçi alımında KPSS zorunlu hale getirilmelidir. Çünkü, bu alan tam bir faciadır ve hiçbir kural yoktur. Bu nedenle de güzellik kraliçesinin kariyer uzmanı olarak atanmasına şahit olmuştuk.

6- Doğrudan veya dolaylı olarak kamuda çalışacak kişiler için (taşeron olarak çalıştırılacaklar dahil) mutlaka merkezi sınav ve merkezi atama uygulanmalıdır.

7- Hiçbir kamu kurumunda hangi statüde olursa olsun ilansız ve sınavsız personel alınmasına müsaade edilmemelidir. Kamudaki kötü alışkanlıklar tek tek sonlandırılarak vicdanları sızlatan uygulamalara kökten çözüm üretilmelidir.

Biz dost olarak gerekli hatırlatmaları yapalım da isteyen istediğini yapsın.

#Ekonomi
#KPSS
#Yönetmelik
#Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
#Ahmet Ünlü
1 ay önce
Bu yönetmelik düzeltilmezse terör iltisaklılarının işe girmesi kolaylaşır (2)
‘Daha iyisini mi yazacaksın içlilikte Fuzuli’den’
Algıcı mı; icracı mı?
Enflasyon beklentilerinde reel sektör neden ayrışıyor?
Dünyanın en büyük ekonomileri
Ne için Kamala Harris