|
Reklam
Reklam
Gündem

Başörtülü avukata duruşma vizesi

Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle görev yapacağı duruşmaya alınmadığı için bireysel başvuruda bulunan avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Genel Kurul'un 16 üyesinin oy çokluğuyla alınan karara, bir üye ise muhalif kaldı. Yüksek Mahkeme'nin hükmüne göre kadın avukatların başörtüsüyle duruşmaya alınmaması, Anayasa'nın eşitlik, din, vicdan hürriyetini düzenleyen 10 ve 24. maddelerine aykırı.

Aa
00:00 . 26/06/2014 Perşembe
Yeni Şafak
Başörtülü avukata duruşma vizesi

Başörtülü avukata duruşma vizesi

Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle duruşmaya alınmadığı için bireysel başvuruda bulunan avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Başörtülü bir avukat, duruşmaya alınmadığı gerekçesiyle haklarının ihlal edildiğini savunarak, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

1 ÜYE MUHALİF KALDI

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kadın avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Genel Kurul'un 16 üyesinin oy çokluğuyla alınan karara, 1 üye muhalif kaldı. Yüksek Mahkeme, avukatların başörtüsüyle duruşmaya alınmamasının, Anayasa'nın eşitlik ve din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 10 ve 24. maddelerine aykırı olduğuna hükmetti.

DANIŞTAY O MADDEYİ DURDURDU

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında da Danıştay 8. Dairesi, avukatların başları açık görev yapacağına dair düzenlemeyi durdurmuştu. Avukat kimliğinin yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuru, başörtülü fotoğraf verdiği gerekçesiyle Türkiye Barolar Birliği'nce reddedilen başörtülü bir avukat, Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının 20. maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi ise 20. maddedeki ''Avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar'' düzenlemesindeki ''başları açık'' ibaresinin yürütmesini oy çokluğu ile durdurdu. Gerekçede de, ''Bu bakımdan mesleğin kendine özgü kuralları bulunduğundan avukatlık mesleği anayasada yapılan kamu görevlisi tanımı içinde de değerlendirilmemektedir. Aksine bir yaklaşımla sadece yürütülen hizmetin kamu hizmeti olmasından hareketle kamu görevlilerinin tabi olduğu kurallara tabi kılınması mesleğin niteliği ve gerekleriyle örtüşmeyecektir'' denildi.

9 yıl önce
default-profile-img