Hayat El Kavlul Faslın mücadelesi

​El Kavlu’l Fasl’ın mücadelesi

El Kavlu’l Fasl’ın mücadelesi

El-Kavlu’l-Fasl, Gaybın Önünde üst başlığıyla Muhammet Uysal tarafından tercüme edilip Ketebe Yayınları tarafından basıldı. Bu kitap, Peygamber’in (sav) mucizelerini reddeden kişilere karşı Mustafa Sabri Efendi’nin telif ettiği bir eser.

Haber Merkezi Yeni Şafak

ASAF OSMAN TETİK
Osmanlı’nın son dönemindeki en önemli İslâm alimlerinden birisi Mustafa Sabri Efendi’dir. On yaşında hafızlığı bitiren, devrin en meşhur alimlerinden ders okuyan Mustafa Sabri Efendi, sadece ilmî yönü olan bir zat değildir. O aynı zamanda II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Tokat mebusu olarak Meclis-i Mebusan’da görev yapmıştır. Onun dışında Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın kurucuları arasında yer alan Mustafa Sabri Efendi, Damad Ferid Paşa hükümetinde de şeyhülislâm olarak görev yapmıştır. Mustafa Sabri Efendi, hayatını siyasî tercihlerinden dolayı zorluklar içerisinde geçirmiştir. Devlet görevinden çok kez istifa etmek zorunda kalmış, hatta cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra oğlu ile birlikte 150’likler listesinde adı yer almış ve Mısır’a sürgün edilmiştir. Mısır’daki hayatı da hiç kolay geçmemiştir. Cumhuriyet kadrolarına mesafeli olması sebebiyle Mısır halkının ve yönetim kadrosunun onu benimsemesi zaman almıştır. Mısırlılar tarafından kabul görünceye kadar başka yerlerde ikamet etmeyi deneyen Mustafa Sabri Efendi, yazdığı eserlerin gücü sayesinde Mısırlıların teveccühünü kazanmayı başarmıştır.

Gaybın Önünde/ nEl Kavlu’l FaslnMustafa Sabri EfendinKetebe Yayınların2019

REDDİYELER KALEME ALDI

Mustafa Sabri Efendi hayatı boyunca reddiyeler kaleme almıştır. O, hayatını adeta Batı medeniyeti karşısında İslâm medeniyetini ve onun değerlerini savunmaya vakfetmiştir. Batılılara yaranmak ve onlara İslâm’ı hoş göstermek için İslâm dininde var olan pek çok şeyi kabul etmeyen, sanki bunlar hurafeymiş gibi davranıp, İslâm dinini pozitivist, materyalist bir çizgiye çekmeye çalışanlarla mücadele etmiştir. Kendi döneminde yaygın olan bu pozitivist akım ve düşünceler maalesef günümüzde de yaygındır. Bu sebeple Mustafa Sabri Efendi’nin yazdığı el-Kavlu’l-Fasl, günümüzde de Müslümanların dertlerine derman olmaya devam etmektedir.

El-Kavlu’l-Fasl, Gaybın Önünde üst başlığıyla Muhammet Uysal tarafından tercüme edilip Ketebe Yayınları tarafından basıldı. Bu kitap, Peygamber’in (sav) mucizelerini reddeden kişilere karşı Mustafa Sabri Efendi’nin telif ettiği bir eser. Daha önceden telif edilen Mevkifu’l-Akl isimli hacimli (dört ciltlik) eserin en önemli cildi olduğu için Mustafa Sabri Efendi tarafından dördüncü cilt olarak tasarlanan bölümü el-Kavlu’l-Fasl.

Bu kitapta Mustafa Sabri Efendi, Peygamber’in (sav) dehasını ön plana çıkarıp mucizelerini ve nübüvvet esaslarını reddeden Ferîd Vecdî, Muhammed Abduh, Muhammed Mustafa el-Merâgî, Mahmud Şeltût, Muhammed Hüseyin Heykel gibi isimlere karşı Mustafa Sabri Efendi, İsra ve Miraç olaylarının vaki olduğunu pek çok delil öne sürerek ortaya koyuyor. Bu isimlerin Batılılaşmanın etkisinde kalıp İslâm dinini Batılılaşmanın getirdiği yeni değerlere ve düşünce kalıplarına göre yorumladığını söyleyen Mustafa Sabri Efendi, ilmî altyapısının getirdiği özgüvenle meseleyi oldukça sarih bir şekilde ortaya koyuyor.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.