|

2023 kimlik yenileme ve değiştirme ücreti harcı ne kadar?

Yeni çipli kimlik kartları 14 Mart 2016’dan itibaren kullanıma girdi. 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda bu karta sahip kişi sayısı 66 milyonu geçerken kullanım oranı yüzde 78’e ulaştı. Teknolojik yenilikler bununla da sınırlı değil. yeni kimlik kartlarının artık kredi kartı gibi kullanılabileceğini duyurdu. Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ya da Alo 199 çağrı merkezinden T.C. Kimlik Kartı başvuru için randevu alınabilmektedir. Peki yeni kimlik ücreti ne kadar? Kimlik değiştirme, yenileme nasıl yapılır, kimlik yenileme ücreti ne kadar?

14:05 - 22/02/2023 الأربعاء
Güncelleme: 14:05 - 22/02/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Yeni kimlik değiştirme ücreti

Yeni kimlik değiştirme ücreti

Eski tip kimlik kartının yenilenmesi gerekiyor. Birçok vatandaş ise kimlik yenileme randevusu başta olmak üzere
kimlik yenileme ücreti
, Kimlik Kartı randevusunu nereden alınacağı ve kimlik değiştirmek için gerekli belgeler neler olduğu sorgulanıyor.

Eski kimlikleri ne zamana kadar yenilenecek?

 • İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre eski kimlikleri yenisi ile değiştirmek için son gün 31 Aralık 2023.

Kimlik değiştirme nasıl yapılır, kimlik nasıl yenilenir?

 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezi üzerinden yeni kimlik kartı için randevu alabilirsiniz. Eğer ikametgahınız sisteme kayıtlıysa Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan nüfus müdürlüklerinden yeni kimliğinizi alabilirsiniz.

Kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı ya da resmi bir geçici kimlik belgesi gibi sizin kim olduğunuzu resmi olarak gösterecek bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmelisiniz. Biyometrik fotoğrafın nasıl çekileceğini tüm fotoğrafçılar bilir. Yeni kimlik kartı için çektirdiğinizi söylemeniz yeterli.

Yeni kimlik ücreti ne kadar?

Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında;

 • Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL,
 • Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL,
 • Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL,
 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL
Kanuni bildirim süresi içinde
doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ise ücretsizdir
.

Kimlik Kartı randevusunu nereden alabilirim?

 • Genel Müdürlük
  web portalı üzerinden ya da Alo 199 çağrı merkezinden T.C. Kimlik Kartı başvurusu için randevu alınabilmektedir.

Yurt içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne kimlik kartı başvurusu yapabilir miyim?

 • Kişinin yerleşim yerinin sistemde kayıtlı bulunması şartıyla; kişinin yerleşim yerine bakılmaksızın bulundukları yer nüfus müdürlüklerine veya yurt dışında ise dış temsilciliklere kimlik kartı için başvuru yapılabilmektedir.
 • Yerleşim yeri adres bilgisinin olmaması veya bu bilgilerde değişiklik olması durumunda usulüne uygun olarak adres beyanı işlemi tamamlandıktan sonra kimlik kartı başvurusu alınmaktadır.

Kimlik Kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge, geçici kimlik belgesi gibi geçerli fotoğraflı resmi bir belge ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır.

Kimlik Kartı başvurusu için nereye gitmeliyim?

Kimlik kartı başvuruları; yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılmaktadır.

Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

Kimlik kartı başvurusunda kullanılacak biyometrik fotoğraflarda aranan özellikler:

 • • Son altı ay içinde yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş olmalıdır.
 • • Gözler açık konumda; alın, yüz ve çene açık olmalıdır.
 • • Fotoğraflarda renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmamalıdır.
 • • Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.
 • Yüz biyometrisinin tespit edilmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınmaktadır.
 • On beş yaşını tamamlamış olan herkesin kimlik kartında biyometrik fotoğraf bulunması zorunludur. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunlu değildir. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 6. Maddesi; “Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilir. Bu amaçla kullanımında ilgili ülkelerle yapılacak uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır.” hükmündedir.
 • Bu doğrultuda, on beş yaşını tamamlamamış vatandaşlarımızın kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için “fotoğraflı kimlik kartı” almaları gerekmektedir.

İlk defa T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunacağım. Süreci kısaca açıklar mısınız?

 1. İlk defa kimlik kartı başvurusu, fotoğraflı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belgeler) ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.
 2. Kimlik belgesi ibraz edemeyen veya ibraz ettiği kimlik belgesinde fotoğrafı bulunmayan on beş yaşını tamamlamış kişinin, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı aynı kişi olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi durumunda; ana, baba, büyük ana, büyük baba, eş, varsa ergin kardeş veya ergin çocuklarının veya vasinin beyanı başvuru makamlarınca yeterli sayılır. Başvurularda sistem üzerinden beyanın doğruluğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde “Başvuran Kişinin İmzası” alanında kayıt altına alınır.
 3. Beyanda bulunacak yukarıda sayılan kişilerin bulunmaması, başvuru makamlarınca yapılan inceleme sonucunda başvuran kişinin kaydın sahibi olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması halinde “Kimlik Tespit Formu” düzenlenerek mülkî idare amirinin emri ile kolluk kuvvetlerince soruşturma yaptırılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması durumunda kişinin başvurusu ile ilgili işlem tamamlanır.
 4. Soruşturma sonucunda kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğunun tespit edilememesi hâlinde; varsa ana veya babasından, ana veya babasının ölmüş olması hâlinde ise varsa kardeşlerinden; anası, babası veya kardeşi olduğuna dair tıbbi rapor veya Türk mahkemelerinden alınmış tespit kararı ibraz edilmedikçe kimlik kartı başvurusu alınmaz.

Yeni Kimlik Kartımı kaybedersem veya değiştirmek istersem ne yapmalıyım?

 1. Yurt içinde Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali yapılmalı ya da yeniden kimlik kartı müracaatında bulunulmalıdır.
 2. Yeniden (değiştirme, kayıp) kimlik kartı başvurusunda merkezi veri tabanındaki fotoğrafın son altı ay içerisinde yapılmış bir başvuruya ait olmaması halinde, ilgiliden son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.
 3. Doğrulama yapılamaması ve kişinin kimliğinde tereddüde düşülmesi halinde kimliğin tespiti için ilk defa kimlik kartı süreçlerindeki usul ve esaslara göre işlem yapılır.

Kimlik kartımı kaybettim, ne yapmalıyım?

 • Alo 199 numaralı çağrı merkezi aranarak kartın iptali yapılmalı ya da yeniden kimlik kartı müracaatında bulunulmalıdır.

Kısıtlıların kimlik kartı başvuruları kimler tarafından ve nasıl yapılır?

 • Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların başvuruları veli veya vasinin nezaretinde alınır.
 • (Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların başvuruları veli veya vasinin nezaretinde alınır. Ancak; ceza infaz kurumlarında bulundurulan hükümlülerin kimlik kartı başvuruları ile ilgili olarak Türk Medeni Kanununun 16. maddesi göz önüne alındığında; karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılmasında yasal temsilcinin rızasının gerekli olmamasından dolayı yasal temsilcilerin nezaretine gerek bulunmamaktadır. Cezaevi, bakımevi, huzurevi gibi kurumlar tarafından resimli bir belge düzenlenmesi gereken durumların ortaya çıkması halinde yasal temsilcilerin nezaretine ihtiyaç duyulabilecektir.)
 • Akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum tarafından yapılır. Bu kişilerden imza alınmaz. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf veya biyometrik verilerin alınamaması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınarak başvuru işlemi tamamlanır.
 • Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, kötü yönetim nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınır.
 • Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi nedeniyle kısıtlananların başvuruları veli, vasi veya kayyum nezaretinde alınır. Standartlara uygun biyometrik fotoğraf veya biyometrik verilerinin alınamaması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınarak başvuru işlemi tamamlanır.

On beş yaşını tamamlayan kişilerin kimlik kartı kime teslim edilir?

On beş yaşını tamamlayan kişilerin kimlik kartları kendilerine veya başvuru sırasında belirlediği kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmaz.

On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı kime teslim edilir?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden resmî vekili ile veli ya da vasi tarafından belirlenen kişiye teslim edilir.

PIN şifresi unutulduğunda veya değiştirilmek istendiğinde ne yapılmalıdır?

 • PIN şifresinin unutulması durumunda, e-Devlet Kapısı üzerinden “T.C. Kimlik Kartı PIN Kodu Sorgulama” hizmeti kullanılarak PIN şifresi öğrenilebilir. Ancak, bu hizmet kullanılarak öğrenilen PIN şifresi, başvuru neticesinde teslim edilen “kişiye özel şifre zarfı” içerisinde yer alan PIN şifresidir. Kimlik kartının PIN şifresi değiştirilmiş ise e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilen PIN şifresi geçerli değildir; yeni bir PIN şifresi belirlemek üzere nüfus müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

Nüfus müdürlüklerinde bulunan KİOSK'lardan PIN şifresi yenilenebilir. PIN şifresini yenilemek için kimlik kartının kişinin yanında bulunması gereklidir. PIN şifresini yenilemek için Biyometrik Doğrulama, PUK numarası girme yöntemlerinden birisi kullanılabilir.

KİOSK'larda şifre yenilenirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istenmemeli ve şifre görevli kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.

Yurt içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne kimlik kartı başvurusu yapabilir miyim?

Kişinin yerleşim yerinin sistemde kayıtlı bulunması şartıyla; kişinin yerleşim yerine bakılmaksızın bulundukları yer nüfus müdürlüklerine veya yurt dışında ise dış temsilciliklere kimlik kartı için başvuru yapılabilmektedir.

Yerleşim yeri adres bilgisinin olmaması veya bu bilgilerde değişiklik olması durumunda usulüne uygun olarak adres beyanı işlemi tamamlandıktan sonra kimlik kartı başvurusu alınmaktadır.

T.C. Kimlik Kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
 • Nüfus cüzdanı, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge, geçici kimlik belgesi gibi geçerli fotoğraflı resmi bir belge ve son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılmaktadır.
T.C. Kimlik Kartı başvurusu için nereye gitmeliyim?

Kimlik kartı başvuruları; yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılmaktadır.

Nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili zorunlu bir tarih var mı?

Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Kimlik kartında kullanılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

Kimlik kartı başvurusunda kullanılacak biyometrik fotoğraflarda aranan özellikler:

 1. Son altı ay içinde yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş olmalıdır.
 2. Gözler açık konumda; alın, yüz ve çene açık olmalıdır.
 3. Fotoğraflarda renkli cam ya da güneş gözlüğü kullanılmamalıdır.
 4. Fotokopi, bilgisayarda çoğaltılan veya biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmemektedir.
 5. Yüz biyometrisinin tespit edilmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunması halinde bu durum başvuru makamınca kayıt altına alınmaktadır.
 6. On beş yaşını tamamlamış olan herkesin kimlik kartında biyometrik fotoğraf bulunması zorunludur. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf zorunlu değildir. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 6. Maddesi; “Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilir. Bu amaçla kullanımında ilgili ülkelerle yapılacak uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır.” hükmündedir. Bu doğrultuda, on beş yaşını tamamlamamış vatandaşlarımızın kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanabilmeleri için “fotoğraflı kimlik kartı” almaları gerekmektedir.

#Kimlik yenileme ücreti
#Kimlik yenileme ücreti ne kadar
#yeni kimlik
قبل٪ s
default-profile-img