|

Rızık, bereket ve zenginlik duası

Rızık duası, Allah'tan helal ve bol rızık talep etmek için edilen bir duadır. Bereket duası, İslam'da önemli bir yere sahiptir. Bolluk duası, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen bir duadır. Rızık duası, kişinin helal ve bol rızık elde etmesine yardımcı olur. Peki rızkın genişlemesi için okunacak dua hangisi? İşte Bolluk bereket artıran dua, rızık duası.

11:15 - 24/09/2023 Pazar
Güncelleme: 17:20 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rızık duası: Bolluk bereket artıran dualar!
İçindekiler
Rızık duası,
kişinin helal ve bol rızık elde etmesine yardımcı olur. Rızık duası, kişinin haramdan ve şüpheliden korunmasına yardımcı olur. Rızık duası, kişinin rızıksızlıktan ve fakirlikten kurtarılmasına yardımcı olur. Rızık duası, kişinin kanaatkar ve şükreden bir kul olmasına yardımcı olur.

Rızık Duası

Rızık duası, aşağıdaki gibi okunabilir:

Allah’ım! Helal rızkınla yetinmeyi, haramından uzak durmayı bana nasip eyle. Beni başkalarına muhtaç kılmayıp, lütfunla zengin kıl
.”

Rızık Duası Arapçı Okunuşu

 1. Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.
 2. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami
 3. Enterzukanî helâlen tayyiben
 4. Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu
 5. Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu
 6. Ve in kâne kâriben yessirhü
 7. Ve in kâne kalîlen kessirhü

Rızık Duası Türkçe Anlamı

 • Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram
 • Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.
 • Bana helâl rızık ver.
 • Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir
 • Eğer yerde ise onu çıkar
 • Uzakta ise onu yaklaştır
 • Yakın ise kolaylaştır
 • Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.

Rızkın artması için nasıl dua edilir diyanet?

Bolluk için hangi dua okunur?

Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke. Allah'ım! Bana helal rızık nasip et beni haramdan koru! Lütfunla beni kendinden başkasına muhtaç etme.

Bol kazanç için hangi sure okunur?

Bol rızık ve bereket için Peygamber Efendimiz Vakıa Suresinin okunmasını buyurmuştur.

Evde huzur ve bereket duası nedir?

Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin.

Zenginlik duası nedir?

Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba'dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu).”

ANLAMI: “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin.”

Dükkana bol müşteri gelmesi için hangi dua okunur?

Ya Allahu, ya Rabbi, ya Hayyü, ya Kayyumü, Ya Zel Celali ve ikram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helâl rızık ver. Az ise çoğalt.

Işlerin açılması için ne okunmalı?

Rızkın açılması okunacak dualar... Her işin hayrı olan Besmele, işlerin kolaylaşması ve yolunda gitmesi için her an okunması tavsiye edilir. Özellikle de yeni bir işe başlamadan evvel Besmele ile birlikte duaların da edilmesi, Allah'ın rızasını kazanmanın yanında o işin kolaylıkla gerçekleşmesi için önerilmektedir.

Borç Duası

“Allah’ım! Kederden, hüzünden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borcun belimi bükmesinden ve insanların bana galip gelmesinden Sana sığınırım.”

Pazar Duası

“Allah’tan başka hak olarak ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O, birdir ve O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd da O’na’dır. O, yaşatır ve öldürür. O, diridir, ölmez! Her türlü iyilik, O’nun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.”

#rızık duası
#Bolluk duası
#dua
#rızık duaları
#Peygamberimizin rızık duası
2 ay önce
default-profile-img