|

Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Teşrik Tekbiri okunuşu

Teşrik tekbiri okunuşu, sözleri, manası haberimizde. Kurban bayramı geldi. Kurban bayramında teşrik tekbirinin getirilmesi gerekiyor. Arefe günü ile başlayarak, bayramın 4. gününe kadar devam eden teşrik tekbirleri nasıl söylenir, nasıl okunur? Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Teşrik tekbiri okunuşu dinle.

10:02 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:02 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Teşrik tekbiri
Teşrik tekbiri

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik tekbiri ise, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar getirilmesine denir. Peki, Teşrik tekbirleri nasıl getirilir?

TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL GETİRİLİR? İŞTE TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir.

TEŞRİK TEKBİRİ MANASI

Teşrik Tekbiri Anlamı:

Teşrik tekbiri; “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur” anlamına gelir.

TEŞRİK TEKBİRİ GETİRMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU DİNLE


Teşrik Tekbiri okunuşu dinle

#teşrik tekbiri
#teşrik tekbirleri
#teşrik tekbiri okunuşu
1 ay önce