|
Yazarlar
Önümüzü açacak bir öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi

Bu ülkedeki eğitim sistemi pozitivist, ezberci ve hâlâ Batı-merkezci. Kendi dünyamızı, tarihimizi, toplumumuzu bile seküler-Batılı perspektiflerle öğretmeye kalkışıyor çocuklarımıza.Ödünç akılla, ödünç bir dünya inşa etmeye çalışıyor: Boşuna çaba!

Yazık oluyor, bu ülkeye de, bu ülkenin çocuklarına da!Oysa

başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız. Kendi dünyanızı da tanınamaz hâlâ getirir ve yıkarsınız.


O yüzden bize ait olmayan dinamikler üzerinden kurulan bu eğitim sistemi, bizim dinamiklerimizi, ruh köklerimizi dinamitlemeye yarıyor yalnızca.

Tanpınar'ın “kültürel inkâr” dediği

bizim modernleşme / sekülerleşme serencamımız, sonuçta

bizi kültürel intiharın eşiğine getirip bırakıyor...


Bu eğitim sistemi, diploma veriyor yalnızca. Ve yetenek öğütüyor.Böyle gitmez.ÇAĞRI'SI ÇAĞ'INI KURACAK BİR ÖNCÜ KUŞAK OLMADAN ASLÂ!


Aynı durum, ülkemizin

fikir, sanat, kültür ve medya hayatında

da geçerli:

Tam bir entelektüel anarşi, nihilizm ve metamorfoz / başkalaşma hükümfermâ

: Fikir, sanat, kültür ve medya hayatımız, Batı'da üretilenleri, üstelik de Batı kültürünün posası çıkmış ürünlerini tepe tepe tüketmeyi marifet sanıyor! Böylelikle

kaygan zeminlerde patinaj yapıyoruz yalnızca!


Zaman kaybediyoruz... Çocuklarımızı kaybediyoruz... Geleceğimizi kaybediyoruz bu yoz eğitim, fikir, sanat, kültür ve medya rejimiyle.

Kendi kuyumuzu kazıyor, kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz.


Oysa yeniden keşfedilmeyi bekleyen, henüz hakkıyla anlaşılamış, aşılamamış, anlaşılamadığı için aşılamadığı da anlaşılamamış, Medine'den süt emen köklü bir medeniyet tecrübesine sahip bir ülkenin eğitim, fikir, sanat, kültür ve medya rejimi,

kabına sığmayan, öncü kuşaklar yetiştirebilmeli; fikir, sanat ve kültürde insanlığın önünü açacak, insanlığı yitirdiği hakikatle buluşturacak öncü atılımlara kaynaklık edebilmeli, değil mi?


Bendeniz, sözünü ettiğim medeniyet atılımına öncülük edecek, oluş, fikir ve “varoluş” çilesi çekecek, bu dünyada yaşayacak ama bu dünyayı yaşamayacak,

çağ aşacak, çağ açacak, çağrısı çağ'ını kuracak “bizim öncü kuşaklarımızı nasıl yetiştirebiliriz?”

yakıcı meselesi üzerinde kafa patlatıyorum, çırpınıp duruyorum yaklaşık çeyrek asırdır karınca kaderince...YATAY VE DİKEY OKUMA


Bu çerçevede beş aşamadan oluşan

100 kitaplık bir Okuma Listesi

hazırladım. Hepsi

birinci sınıf yazarlar

tarafından yazılan kitaplar bunlar. Bir de

zihin ve ufuk açıcı bir okuma yöntemi

geliştirdim âcizâne.Önce şunu söyleyeyim: Okuma, yatay ve dikey eksenlerden oluşur:

Yatay okuma

, genelden özele doğru ana kaynaklara götürecek, değişik seviyede gerçekleştirilen giriş okumalarıdır.Dikey okuma

ise pergelin sabit ayağını kendi medeniyet ilkelerimize ve ruh köklerimize basarak, pergelin hareketli ayağıyla

bütün medeniyetlerin kurucu metinlerini

hazmederek, özümseyerek, tartışarak ve nihayetinde aşma çabası ortaya koyacak bir ruhla ve donanımla okumaya soyunmaktır.Bu listenin ilk aşaması, dersten önce derd sahibi yapacak 20 kitaplık Birinci Aşama okumalarından oluşuyor. 65. kitaptan itibaren ana metinlere geçilecek Türkçe, Arapça ve İngilizcesinden.BİRİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ


100 kitaplık Okuma Listesi'nin BİRİNCİ AŞ
AMA
kitap listesi:


1-İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.2-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).3-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.4-Sütun-(Hepsi değil, bazı bölümleri seçilerek okunacak)-Sezai Karakoç.5-Yitik Cennet-Sezai Karakoç.6-Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy.7-Bu Ülke-Cemil Meriç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).8-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).9-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).10-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.11-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören12-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.13-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.14-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.15-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.16-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.17-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.18-Üç Zor Mesele-İsmet Özel.19-İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy.20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.Not-1: Bunlar,

Ders'ten önce Dert

Sahibi yapacak kitaplar...Not-2: İkinci Aşama okumalardan önce Yahya Kemal, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt ve Cahit Zarifoğlu

şiirleri

üzerinde yoğunlaşılacak.İLK AŞAMA OKUMA LİSTESİ'NİN 3 TEMEL GÂYESİ:


1-Dert sahibi yapmak.2-Dil zevki kazandırmak.3-Medeniyet perspektifi ve Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmak.4 KURŞUN KALEMLE OKUMA YÖNTEMİ VE GEREKÇESİ


Kitaplar,

mutlaka 4 Kurşun Kalem'le okunacak

. Bu okuma yöntemi, liste kadar önemli.Neden 4 kurşun kalemle okuma yöntemi geliştirmeye ihtiyaç duydum, peki?Kültürel, entelektüel ve pedagojik gerekçelerle elbette:

Görsel kültürün

hâkim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Görsellik, zihnî faaliyeti yalnızca görüntü'ye indirgiyor; oysa

görüntü, hem ayartıcı hem de dolayısıyla zihnî melekeleri yoksullaştırıcı bir işlev görüyor.


Bu okuma yöntemiyle

görselliği, yazılı kültürün içinde eritmiş oluyorum

. Böylelikle ortaya

her sayfanın resim tablosuna dönüştüğü, estetik zevk de kazandıran zihni geliştirici bir “manzara”

çıkmış oluyor.Kalemlerin işlevlerine ve nasıl kullanılacağına gelince...1-

Yeşil Kalem'le:

Kilit

kavramların

altı çizilecek.2-

Kırmızı Kalem'le: Önemli satırların

altı çizilecek.3-

Mavi Kalem'le

: Atlanmayacak yerler işaretlenecek veya gerekirse çizilecek HAFİFÇE4-

Siyah Kurşun Kalem'le:

Kitab'ın sayfalarının sağ ve sol kenarlarına notlar alınacak, başlıklar çıkarılacak, kavramlaştırmalar yapılacak ve ÜST BOŞLUKLARA EN ÖNEMLİ CÜMLE YAZILACAK...Birinci Bölüm bitince, sırasıyla:1-Önce yeşil kalemle çizilen yerler / kavramlar hızla okunacak...2-Kırmızı kalemle çizilen satırlar okunacak...3-Sayfaların üst taraflarına yazılan cümleler okunacak...Bu üç işlemden sonra Kitabın İKİNCİ BÖLÜMÜNE GEÇİLECEK...Bu 100 kitap bitince

ihtisaslaşma okumalarına

geçilecek...Bu okumaları, arkadaşlarla birlikte yapıyorum İstanbul'da değişik yerlerde.

Gazenferağa Medresesi'nde, Balaban Tekkesi'nde -ve yakında Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde.


MESELE OKUMAK DEĞİL, KELİMELERİ RUHA DÖNÜŞTÜRMEK...


Amacım yalnızca kitap okutmak değil; ruh kazandırmak. Mevcut eğitim sisteminin, fikir, sanat, kültür ve medya rejiminin genç kuşaklarımızı nasıl öldürdüğünü ispat etmek ve bu yoz sistemi “çökertmek”.


***Sözün Özü: Bir “eğitim” çabası, genç kuşaklara şu beş temel şeyi vermiyorsa,

toplumun mezarını kazıyor demektir:


1-Ruh


2-Ahlâk


3-İdeal


4-Özgüven


5-Tevazu / Başkalarına saygı.


***Yalnızca kabına sığmayan insanlar, karanlıkları aşabilir...
«kal
ıbımı
ın rahatını bozabilir... ve kalbimize “yol a
ç
an” bir ışık sa
ç
abilir...


***Ey Genç!Önce
Der
t sahibi olacaksın.


Der
t, yaratılış sırrını okuma melekeleri ve ruh kazandıracak sana.


İşte o zaman, Ders'in ne olduğunu anlayacaksın.


***Mesele, okumak mı
?


Hayı
r!


Kelimeleri ruha dönüştürebiliyor musun?


İşte bütün mesele bu! Gerisi, çelik çomak oyunu.


Ancak o zaman, zamanı aşar,
ç
ağlaya
ç
ağlaya akar, toprağı sularsın...


***Herkese zihin açıcı “okumalar” diliyorum.


#Okuma Listesi
#Görsel kültür
#Yatay okuma
7 yıl önce
default-profile-img
Önümüzü açacak bir öncü kuşak için 100 Kitaplık Okuma Listesi
Bu aşağılık "film bozuntusu"nu gişede yerle bir etmelisiniz
Savaşmadan olmaz
Sevebilmek
Fransa ve ABD niçin “Ermenistan’ın sınır güvenliği” diyor?
Diaspora, lobi ve Menendez