EkonomiYeni ve eski kimlik arasındaki farklar

Yeni ve eski kimlik arasındaki farklar

Halen 10 ilde devam eden yeni kimlik kartı başvuru ve dağıtımına 2017'de tüm illerde başlanacak. Yeni kimlik kartlarının boyutlarının küçük olması nedeniyle kart üzerine yazılmayan birçok bilgi çipte yer alacak.

Haber MerkeziAA
Yeni kimlik kartlarının boyutlarının küçük olması nedeniyle kart üzerine yazılmayan birçok bilgi çipte yer alacak.
Yeni kimlik kartlarının boyutlarının küçük olması nedeniyle kart üzerine yazılmayan birçok bilgi çipte yer alacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı"na ilişkin yasal düzenlemenin 27 Ocak 2016'da yürürlüğe girdiği ve kimlik kartlarının 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de dağıtımına başlandığı hatırlatıldı.

  • Yeni kimlik kartlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda halen 10 ilde devam eden başvuru kabul ve dağıtım işlemleri, 2017'de tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Yeni kimlik kartlarının dağıtımının başlamasıyla çipli kimlik sahibi vatandaşların bazı kamu kurumlarındaki işlemleri sırasında sorun yaşadığı, çözümü için istenen bilgilerin ise yeni kimlik kartlarının üzerinde yazdığı şekliyle düzenleneceği belirtildi.

Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus kayıt sisteminden yararlanan tüm kurumların vatandaşlardan istediği kimlik doğrulama bilgilerinin, yeni kimlik kartlarında yer alan verilere göre yapılmasını istedi.

10 il çipli kimliğe geçiyor
EKONOMİ
10 il çipli kimliğe geçiyor

Nüfus cüzdanı ile çipli kimlik kartı üzerinde yer alan bilgilerdeki farklılıkların dikkate alınmadığı, kurumlar tarafından istenilen bilgi ve belgelerde sadece nüfus cüzdanına göre bilgi ve belge istendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kimlik paylaşım sistemi hizmeti kullanan kurumların kendi uygulamalarında yeni kimlik kartına uygunluğu daha önce bildirilmiş olan çıktı parametrelerine göre değişiklikleri gerçekleştirmedikleri, bu nedenlerle kimlik kartı alan vatandaşların sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir.

Gerekli hassasiyetin gösterilerek, istenilen bilgi ve belgelerin yeni kimlik kartları üzerindeki bilgileri dikkate alarak düzenlenmesi, kimlik paylaşım sistemine entegre çalışan uygulamalarda ülke genelinde yaygınlaştırmaya başlamadan önce gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir."

Cumhurbaşkanı yeni kimliğini aldı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı yeni kimliğini aldı

Kartta yok ama çipte var

Yeni çipli kimlik kartları ile eski nüfus cüzdanları karşılaştırıldığında; "seri no, TC kimlik no, soyadı, adı, doğum tarihi, baba adı, ana adı" gibi bilgiler her iki kartta da yer alıyor.

  • Yeni kimlik kartlarının boyutlarının küçük olması nedeniyle kart üzerine yazılmayıp, çipte bulunan bilgiler ise "önceki soyadı, doğum yeri, medeni hali, dini, kan grubu, kayıtlı olduğu yer (ili, ilçesi, cilt, hane, sıra no), veriliş nedeni, veriliş tarihi" şeklinde sıralanıyor.

Nüfus cüzdanlarında bulunmayan, ancak yeni kimlik kartı üzerinde ve çipte "geçerlilik tarihi, uyruğu, cinsiyeti, biyometrik veri, ıslak imza" bilgileri de yer alıyor.

"Cüzdanın verildiği yer" bilgisi ise yeni kimlik kartlarında bulunmuyor.

Osmanlı'dan günümüze kimlik kartları
FOTOĞRAF9
Title
1889: OSMANLI'DA İLK NÜFUS CÜZDANI 1836'da Umuru Mülkiye Nezareti adıyla kurulan ve 1838'de Dahili Nezareti ismini alan kuruma bağlı, nüfus hizmetlerini yürütmek için 1884'te Nüfusu Umumiye Müdüriyeti kuruldu. Daha sonra 1889'da Sicilli Nüfus Ahali İdare-i Umumiyesi adı verilen bu kurum tarafından Osmanlı'nın ilk nüfus cüzdanı Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tezkiresi dağıtıldı. Söz konusu dönemde bu nüfus tezkerelerinin, herhangi bir nüfus kaydına dayanmaması, tezkereyi taşıyan kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olmaması nedeniyle resmi işlemlerde pek yararlı olmadığı tespit edildi.
Title
1904: İLK GENEL NÜFUS SAYIMI İlk genel nüfus yazımı 1904 yılında yapıldı, elde edilen kayıtlardan ilk nüfus kütükleri ve bu kütük bilgilerine dayanılarak nüfus cüzdanları düzenlendi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulamaya konulan Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tezkiresi, Cumhuriyet dönemine kadar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanıldı. 1928 yılına gelindiğinde nüfus cüzdanlarının yazımı ve sayılarında değişiklik yapıldı.
Title
GÖZ RENGİ, BOY VE MESLEK DE KİMLİKTE Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Devleti Aliyye-i Osmaniyye Tezkiresidir adıyla verilen belge, iki bölümden oluşuyordu. Belgede, kişinin mesleği, siması, göz rengi ve boyuna ilişkin bilgiler de yer alıyordu. Birinci kısımda, Derecat ve sınıfı askeriyesi, Müteehhil ve zevcesi müteaddid olup olup olmadığı, Sanat ve sıfat ve hidmet ve intihap salahiyeti, Milleti, Tarih ve mahalli viladeti, Validesi ismiyle mahall-i ikameti, Pederi ismiyle mahall-i ikameti ile İsim ve şöhreti ifadeleri yer alıyordu. Belgenin Milleti bölümünde kişinin dinine göre, İslam, Musevi veya Hristiyan yazıyordu. Sicil-i Nüfusa Kayıt Olunan Mahalli ve Eşkali başlıklı ikinci bölümde ise kişinin Nevi mesken, Sokağı, Mahalle ve karyesi, Vilayeti, Alameti farika-i sabite, Sima, Göz, Boy ile ilgili bilgileri kaydediliyordu. Osmanlıca çizgili kağıda basılan ilk nüfus belgeleri, tek yapraktı. Cumhuriyet'in kurulmasıyla 1927 yılındaki ilk nüfus sayımının ardından belgeler, 1928 yılında Osmanlıca ve 32 sayfa şeklinde oldu.
Title
1928: HÜVİYET CÜZDANI DÖNEMİ Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tezkiresi, söz konusu yıl yapılan değişiklikle Hüviyet Cüzdanı adını aldı. Bu belgede kişiye göre, İş bu hüviyet cüzdanında isim ve şöhret ve hal ve sanatı muharrer olan ....beyhanım, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyyetini haiz olup, ol-suretle ceride-i nüfusda mukayyed olduğu müş'ir iş bu hüviyet cüzdanı ita kılındı ifadeleri yer alıyordu. Hüviyet Cüzdanı verilemediği durumlarda ise yerine geçen İlm-ü haber belgesi düzenleniyordu.
Title
SOYADI DA EKLENDİ Hüviyet Cüzdanı daha sonraki yıllarda Nüfus Hüviyet Cüzdanı ismini aldı, yeni harflerle basıldı. 32 sayfa basılan bu belgenin ilk sayfalarında kişinin fotoğrafı ile Aile ismi, yani lakap ve şöhreti, Adı, Babasının adı, Anasının adı, Doğum yeri ve Doğum tarihi bilgileri yer aldı. İlerleyen yıllarda bu belgeye, Soyadı ile Erkek mi Kadın mı ifadesi eklendi.Nüfus cüzdanları değerli kağıt niteliğine kavuşturularak 1963 yılında, 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamına alındı. 1928 yılında Latin alfabesinin kabulü ile nüfus cüzdanlarının yazımında Arap harfleri ve sayıları kaldırıldı.
Title
İLK TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUS CÜZDANI'NI MERKEZ BANKASI BASTI Çok yapraklı nüfus cüzdanları, 1991 yılına kadar yürürlükte kaldı ancak 1 Haziran 1976'dan itibaren bunların yerine 10,9x7,8 ebatlarında kart şeklindeki nüfus cüzdanları basıldı.
Title
Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı adıyla ay yıldızı sola dönük olarak Merkez Bankası tarafından basılan belgenin ön yüzünde, kişinin adı ve soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bilgilerinin yanı sıra Medeni hali, Kan grubu, Dini bilgisi de yer aldı. Arka yüzündeki Nüfusa kayıtlı olduğu yer bölümüne ise İl, İlçe, Mahalle, Köy, Cilt No, Sayfa No, Kütük Sıra No, Verildiği Nüfus İdaresi, Veriliş Nedeni, Cüzdan Kayıt No ile Veriliş Tarihi bilgileri eklendi. Erkeklerin nüfus cüzdanının arka bölümünde ise Askerlik Cüzdan No bilgisi yer aldı.
Title
2016: ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI Nüfus cüzdanı, 3 Temmuz 1989'dan itibaren 9,5 x 7,1 ebatlarında, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 'ay yıldızı' sağa dönük olarak basıldı. Medeni hali, Kan grubu, Dini bölümleri belgenin arka yüzünde yer aldı.
Title
Askerlik Cüzdan No bölümü ise belgeden kaldırıldı. Nüfus cüzdanlarına T.C kimlik numarası ise ilk kez 2001 yılında eklendi. Çipli kimlik kartları ise 14 Mart'ta pilot il Kırıkkale'de dağıtılmaya başlanacak. Nüfus belgeleri Yüksek güvenlikli ve taklit edilmesi imkansız olduğu bildirilen çipli kimlik kartları ile son şeklini alacak.
Osmanlı'dan günümüze kimlik kartları
İlk kez "Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tezkiresi" ismiyle basılan nüfus cüzdanlarında, Osmanlı'dan bugüne birçok değişiklik yapıldı. "Sicilli Nüfus Ahali İdare-i Umumiyesi"nce dağıtılan bu nüfus belgeleri, tek yaprak çizgili kağıda Osmanlıca basılıyordu.

İşte yeni kimlikler
FOTOĞRAF9
Title
İşte yeni kimlikler
Title
İşte yeni kimlikler
Title
İşte yeni kimlikler
Title
İşte yeni kimlikler
Title
İşte yeni kimlikler
Title
İşte yeni kimlikler
Title
İşte yeni kimlikler
Title
İşte yeni kimlikler
Title
İşte yeni kimlikler
İşte yeni kimlikler
Nüfus cüzdanlarının yerini alacak "çipli kimlik kartları" için yasal düzenleme yapılırken, sistemin teknik altyapısına yönelik kapsamlı bir çalışma da yürütülüyor. Ar-Ge faaliyetlerini ODTÜ Teknokent bölgesinde yürüten UDEA Elektronik, bu çabaların bir parçası olarak tasarım ödüllü Milli Kart Okuyucu (Milko) geliştirdi.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Mete Yarar ile Afrin Operasyonunun şifreleri
Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'ın anlatımıyla bütün cepheleriyle Afrin operasyonunun şifreleri...
Bu kez Erdoğan salonu alkışladı
Kütahya'da partisinin il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salondaki vatandaşları alkışladı.
Metalleri oyun hamuru gibi büküyor
Mobibieger isimli bu hidrolik makine metallere adeta oyun hamuru gibi şekil veriyor.
Emekliler dikkat! Son 10 gün
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kamuda 30 yılın üstünde hizmeti olan 233 bin emekliye toplam 1 milyar liradan fazla ödeme yapıldı. Yaklaşık 450 bin emekliyi ilgilendiren imkandan yararlanmak isteyenlerin 29 Ocak'a kadar başvurmaları gerekiyor.
Sıfır rakamını ilk o kullandı: El Harizmi
Cebirin temelini atan ve geliştiren, 'X' bilinmeyenini ilk kullanan Müslüman Alim El Harizmi'nin hayatını bu haftaki Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.
İsrail zindanından acı bir çığlık: İsra Ceabis
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık iki yıl önce otomobilindeki tüpün patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ı yanan, ancak olayda yakındaki bir İsrail askerinin de yaralanması nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Filistinli tutuklu İsra Ceabis yazdığı mektubunda, özel bakım ve tıbbi yardıma muhtaç olmasına rağmen İsrail makamlarınca ihmal edildiğini bildirdi.Nas ve Kevser Surelerini Filistinli Yusuf’tan dinleyelim
Filistinli minik Yusuf'un, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Nas ve Kevser Surelerini okuduğu anlar izleyenleri gülümsetti.
PKK'nın korkulu rüyası mavi bereliler sınırda
Türk Silahlı Kuvvetlerinde, karargahlara verilen emir kapsamında sınır birlikleri, olası Afrin operasyonuna yönelik en üst hazırlık seviyesine getirildi. Afrin ve Münbiç'i terörden süpürme harekatına katılacak komandolar uçaklarla Hatay'a sevk ediliyor. Bölgeye sevk edilen birlikler arasında TSK'nın gözde birliklerinden Kayseri Hava İndirme Tugayı ile Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugayı var.
Afrin’e süpürme harekâtı
ABD'nin PYD-YPG ile Suriye'de oluşturmaya çalıştığı terör koridorunun en önemli merkezlerinden Afrin, Türkiye'nin operasyon menzilinde. Türkiye, Fırat Kalkanı ardından kritik bir müdahaleye daha hazırlanıyor. Türkiye'nin operasyona hazırlandığı Afrin'in önemi nedir ve operasyonun nasıl gerçekleşecek?


Öğrenme güçlüğü çekti milyar dolarlar kazandı
67 yıllık hayatına birçok başarıyı sığdıran Richard Branson'a disleksi 5.1 milyar dolar kazandırdı. Branson'ın hayatını Dönüm Noktası'nda ele aldık...


Bu makine şeritleri kendi kendine boyuyor
Şerit boyama makinesi üreten Stim firmasının Kontur 700 isimli modeli herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan şeritleri boyuyor.
Bunu Gördünüz Mü? Böyle duran top organizasyonu görülmedi
Dünyanın en saçma duran top organizasyonu, Dortmund'lu yıldızın oğlunu ağlatması ve daha fazlası... Tuğçe'nin sunumuyla 'Bunu Gördünüz Mü?'


Katar Şeyhi esir alındı!
Haziran ayından bu yana Katar'a karşı büyük bir ambargo başlayan Arap ülkelerinin arasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'daki kraliyet ailesinden Şeyh Abdullah El-Sani'yi esir aldı. El-Sani yayınladığı videoda, başına bir iş gelirse sorumlusunun Abudabi Veliahtı olduğunu söyledi.
ABD’li uzman: Dünyanın yeni katilleri biziz
ABD'li medya uzmanı ve aktivist Jerry Day, Amerika'nın özellikle Ortadoğu ülkelerine yaptığı müdahalesine ve bu müdahalelerin hiçbir yasal gerekçeye dayanmadığına dikkat çekerek, ''ABD, uluslararası tüm anlaşmaları ihlal etti, Müslüman ülkeleri bombaladı, insanları öldürdü. Bu yüzden gittikçe yalnızlaştı. Bir gün sonumuz, İkinci Dünya savaşı sonrası Almanlar gibi olacak. Dünyanın yeni katilleri biziz'' şeklinde konuştu.
Filistinli çocuktan en samimi ‘İsrail’ boykotu
Kudüs'te yaşayan Filistinli küçük bir çocuk, markette alışveriş yaparken babasının şaşırtmacasına rağmen İsrail üretimi ürünleri almıyor. İsrail ürünlerini boykot eden sevimli çocuk, “Hayır o İsrail malı” diyerek diğer ürünü alıyor.
'Sakallı olduğu için' saldırıya uğradı!
Kolombiyalı bir adamın 'sakallı olduğu için' hakaret ve saldırıya uğraması, ABD'de yükselen İslamofobiyi gözler önüne serdi.

Kritik yıl 2019 öncesi milli adım
Cumhurbaşkanlığı sistemi Türk siyasetini yeniden şekillendiriyor. Bunun ilk işareti de AK Parti ile MHP arasındaki 'Milli İttifak' görüşmeleri oldu.
Yaralı Yüz: Franck Ribery
2 yaşında geçirdiği ve hayatı boyunca yüzünde izini taşıyacağı kaza, 23 yaşında Müslüman oluşu... Bilinmeyen yönleriyle Fransız yıldız Ribery'nin hayatındaki dönüm noktaları...


Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.