|
Reklam
Reklam
Gündem

Bozdağ'dan 'HSYK''nın yapısı' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK''nın yapısıyla ilgili değişikliklere yapılan eleştirilere cevap verdi.

İha
00:00 . 17/06/2014 Salı
Yeni Şafak
Bozdağ'dan 'HSYK''nın yapısı' açıklaması

Bozdağ'dan 'HSYK''nın yapısı' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ''HSYK''nın yapısıyla ilgili değişiklikler Anayasa Mahkememizin iptal kararı doğrultusunda hazırlanmış ve kurulun eski yapısına dönüştürülmesine matuftur. Kurulun eski yapısına ilişkin düzenlemeler AB kurumlarıyla müzakere edilerek hazırlanmıştır. Şuanda Meclis''te bulunan kısım bundan ibarettir. Yeni bir değişiklik getirmemektedir'' dedi.

AB ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ ve AB Komisyonu''nun Genişleme ve Komşuluk Sorumlusu Üyesi Stefan Füle''nin katılımıyla ''23. Haklar Faslı'' Çalışma Grubu toplantısı gerçekleşti. AB Bakanlığı''nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, 20. yüzyıl boyunca modern toplumların, hukukçuların, aydınların ve adalete inanan liderlerin rehberliğinde insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik anayasal demokrasiyle birlikte hukuk devleti idealine ulaşmanın mücadelesini verdiklerini belirterek, ''Bugün modern toplumlar için vazgeçilmez bir ideal olan hukuk devleti, 3 temel ilke üzerinde yükselmektedir. Bunlar tüm bireylerin eşitliği, hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerin korunması ilkeleridir'' diye konuştu.

''TÜRKİYE AB KURUMLARI İLE DAİMA İLETİŞİM HALİNDE OLMUŞ VE İŞBİRLİĞİNDEN HİÇBİR ZAMAN KAÇINMAMIŞTIR''

Hukuk devletinde keyfiliğe yer olmadığının altını çizen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Devletin gizli, saklı faaliyette bulunması söz konusu değildir. Her türlü devlet faaliyeti adeta gün ışığında icra edilir. Bu şeffaflık uluslar arası alanda da aynen geçerlidir. Bir aday ülke olarak Türkiye AB kurumları ile daima iletişim halinde olmuş ve işbirliğinden hiçbir zaman kaçınmamıştır. Demokratikleşme ve insan hakları alanında attığımız reformlarla ilgili Avrupalı paydaşlarımızın katkıları daima alınmıştır. Bu kararlığımız eskiden beri devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecektir. Son HSYK Kanunun değişikliğinde bu noktada bir aksama olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde bu tür aksamaların olmasına izin vermeyeceğiz.''

''KURULUN ESKİ YAPISINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER AB KURUMLARIYLA MÜZAKERE EDİLEREK HAZIRLANMIŞTIR''

Şuan TBMM''de 6. Reform paketi olarak bilinen kanun tasarısıyla ilgili olarak AB kurumlarıyla istişare edilmeden hazırlandığı yönündeki eleştirilere ilişkin ise Bakan Bozdağ, ''Bu tasarının getirdiği düzenlemelere bakıldığında bu eleştirilerin haklı bir yönü olduğu gibi esasında bazı hususları da göz ardı ettiğini görüyoruz. Örneğin HSYK''nın yapısıyla ilgili değişiklikler Anayasa Mahkememizin iptal kararı doğrultusunda hazırlanmış ve kurulun eski yapısına dönüştürülmesine matuftur. Kurulun eski yapısına ilişkin düzenlemeler AB kurumlarıyla müzakere edilerek hazırlanmıştır. Şuanda Meclis''te bulunan kısım bundan ibarettir. Yeni bir değişiklik getirmemektedir. O yüzden yeniden bir müzakere ihtiyacı duyulmamıştır. Öte yandan tasarıda bulunan cinsel istismar, hırsızlık, uyuşturucu maddeyle ilgili suçların cezalarını arttıran düzenlemelerde yeni çalışma değil, önceden beri yapılan çalışmalardır. Yine sulh ceza, asli ceza ayrımını kaldıran madde AB kapsamında özgürlük hakimi olarak bilinen hususa benzer bir düzenlemedir. Bununla ilgili geçmiş dönemde bakanlık gerekli çalışmaları istişareleri yaptığını biliyorum. Bu pakette yer alan istinafla ilgili husus idari yargıda istinafı getiren düzenlemeler var. Adli yargıda istinafı getiren düzenlemeler var. İstinafta zaten AB''nin Türkiye''den istediği bir düzenlemedir. AB müktesebatına uygun düzenlemeleri içermektedir'' şeklinde konuştu.

''ÜLKEMİZİN İNSAN HAKLARI KARNESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN KALICI ADIMLAR ATTIK''

2006 yılında tarama toplantılarının sona ermesine rağmen 23 ve 24''üncü fasıllarla ilgili tarama sonu raporunun resmi olarak iletilmediğini bildiren Bozdağ, ''Bazı AB üyesi ülkelerin bize karşı olan olumsuz tutumları nedeniyle fasılların önemli bir kısmı da askıya alınmıştır. Buna rağmen iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne kadar hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan ister mevzuattan, ister uygulamadan kaynaklansın her türlü sorunun üzerine karalılıkla gittik. Bu noktada pozitif günden var olan motivasyonumuza takviye bir güç olarak olumlu bir etki yapmıştır'' değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti iktidarı olarak hukuk ilkeleriyle bağdaşmayan her türlü konunun üstüne kararlılıkla gittiklerini söyleyen Bozdağ, 12 Eylül darbe anayasasında önemli değişiklikler yapıldığının, anayasanın demokratik standartlarının yükseltildiğinin ve 2010 anayasa değişikliğinin Türkiye''nin hukuk devleti idealine yaklaşması yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

AB müktesebatıyla uyum kapsamında temel yasaların yeniden yapıldığını belirten Bozdağ, yargılamaların hızlandırılması için değişiklik paketlerini de kanunlaştırdıklarını ve kamu yönetiminde saydamlığı esas aldıklarını bildirdi.

Vatandaşların haklarını araması için anayasa mahkemesine bireysel başvuru imkanı getirdiklerini ve bireylerin artık hukuka aykırı olduğunu düşündüğü uygulamalara karşı kamu denetçiliği kurumuna başvurabildiğini kaydeden Bakan Bozdağ, "Ülkemizin insan hakları karnesini yükseltmek için kalıcı adımlar attık" dedi.

9 yıl önce
default-profile-img