VideoÇin zulmü altında Uygur Müslümanları
Çin zulmü altında Uygur Müslümanları
Çin zulmü altında Uygur Müslümanları
Kökenleri Oğuzlara dayanan Uygurların İslam'la tanışması miladî dokuzuncu asrın ilk yarısında olmuştur. Rivayete göre 932 yılında Karahanlılar döneminde, Karahanlılar devletinin prenslerinden ve Karahanlı hükümdarının üvey oğlu Satuk Buğra bir gece rüyasında Peygamberimizi görür; Peygamber Efendimiz (s.a.) kendisini İslama davet eder, sabah uyandığında de Müslüman olur.