Kitleden kütleye
Kitleden kütleye
Şöyle bir tehlike var: Verilmiş cevaplarla yetinmelerin çağındayız. Daha doğrusu, karşımıza konulan cevaplar rafından seçim yapmayı, yapabilmeyi “düşünme ameliyesi” zannediyoruz.