|
Yazarlar
-Dünyanın ekseni Batı’dan koptu. -“Orta Koridor” savaşları başladı. -Bu planı ABD ve İngiltere yaptı. -Türkiye’ye de tuzak kurulacak!
Ekonomik
tecrit.
Siyasi
tecrit. Askeri tecrit.
Diplomatik
tecrit.
Kültürel
tecrit. Tecritten öte bir
imha
gibi. Bir tür
etnik, kültürel cinnet hâli
gibi. Bir daha asla
dönüşü olmayan bir yola
girilmiş gibi.
Evet,
bir ülke işgal ediliyor. Ahlâkî tutarlılık bu işgale karşı durmak,
savaşı durdurmak. Burada bir sorunumuz yok. Ama
Rusya da Batı da kendi korkuları üzerinden bir milleti imha ediyor.
Ukrayna halkı, Doğu-Batı güç mücadelesinin tam ortasında, iki tarafın da
öfkelerinin
ağır bedelini ödüyor.
İKİ İHTİMAL, BİR KORKU…
Bütün Doğu Avrupa’yı savaş alanına çekecek adımlar
atılıyor. Rusya’yı, Sovyetler dönemi gibi
histerik, paranoyak endişeler
ile tecrit ederek hangi ateşkesi, hangi barışı sağlayabilirsiniz?
İki ihtimal var;
Ya
ABD ve Avrupa; Rusya’nın diğer Doğu Avrupa ülkelerini de işgal edeceğine, Avrupa’nın tamamen savunmasız kalacağına inanıyor
ve doğu sınırındaki ülkeleri büyük bir
savunma hattına
dönüştürüyor.
Bu; bütün ülkeler sadece Rusya tehdidi altında değil,
Batı’nın da tehdidi altında
olduğunu gösterir.
Avrupa savunması,
Avrupa refahı,
Avrupa rahatı
için söz konusu ülkelerin tamamının silaha dönüştürülmesi,
Baltıklar’dan Ege’ye “sınır hattı”ndaki
bütün ülkelerin cepheye sürülmesi Avrupa ve ABD’nin oynadığı büyük bir oyundur.
DOĞU AVRUPA HEM RUSYA’NIN
HEM BATI’NIN TEHDİDİ ALTINDA
Bence
Polonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan
gibi ülkeler çok dikkat etmeli. Evet, onlar için Rusya tehdit.
Ama ABD ve Avrupa’nın örtülü hesapları çok daha büyük tehdit.
Ya da;
ABD ve Avrupa bu fırsatı kullanıp
, Rusya’yı Ukrayna’ya çekip, uzun
soluklu mücadele
örgütleyip tüketme,
Rusya’yı ikinci kez parçalama, devasa kaynaklarına çökme
planları yapıyor. Ve bu savaş kesinlikle Ukrayna’dan sonra da devam edecektir.
Sadece
petrol, doğalgaz
diye düşünmeyin, bütün kaynakları düşünün. Dünyanın y
eni ticaret koridorları için Rusya coğrafyasının ne anlama geldiğini
düşünün. O zaman her şey netleşecektir.
DÜNYANIN MERKEZ EKSENİ
BATI’NIN ELİNDEN ÇIKIYOR.
Buradan bakınca,
Türkiye de aynı durumda. Yüzyıllar sonra ilk kez, küresel ticaret koridorları Batı’nın elinden çıkıyor. Çin, Rusya, Türkiye, İran gibi ülkelerin kontrolüne giriyor.
Deniz geçişlerinin büyük çoğunluğu zaten Müslüman coğrafyada.
Haritalara bakın;
yeryüzünün ana ekseni
yeniden yükseliyor,
Batı kenara itiliyor
. Çin’den Kuzey ve Orta Afrika’ya uzanan, Orta ve Güney Asya ile Ortadoğu’yu içine alan yeni bir dünya inşa ediliyor.
ABD ve Avrupa için bu tarihin çöküşüdür.
Bunu
durdurmaya
çalışıyorlar.
ORTA KORİDOR: SAVAŞI ABD-İNGİLTERE ÇIKARDI.
İKİNCİ HEDEF TÜRKİYE!
Öyle ise,
Ukrayna savaşını tamamen Batı, ABD ve İngiltere
başlattı. Rusya’yı başka alanlarda da savaşa çekip tüketme,
başka ulusların imhası pahasına çökertme
hesabı yapılıyor. İşte o zaman, Rus coğrafyası ve kaynakları için talan dönemi başlayacaktır.
Açık ve net söyleyeyim:
Batı’nın Rusya’dan sonra ikinci hedefi Türkiye olacaktır.
Şu an bile,
“tanımlanmış”
tehditlerin tamamı ABD ve Avrupa kaynaklıdır. ABD ve Avrupa’nın şu anki tutumu,
Türkiye’yi vuracak tehditleri
tamamen ortaya çıkarmıştır.
Türkiye; yeni oluşan güç haritasının tam merkezindedir. Orta Koridor’un ana ülkesidir.
Ve
çok
hızlı yükselmekte
, güç inşa etmekte, Orta Asya’dan Ortadoğu ve Afrika’ya kadar inanılmaz bir dalga oluşturmaktadır.
Bu, Batı’nın aleyhinedir ve Batı emperyalizmine, sömürgeciliğine karşıdır.
BATI’NIN İKİ BÜYÜK HEDEFİ: ESKİ
DÜNYANIN KALBİNİ DURDURMAK.
Buradan bakınca
Ukrayna’da ateşlenen kriz, Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e, Ege’den Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan Güney Asya
’ya her yerde hissedilecektir. Türkiye için Ege, Akdeniz ve Karadeniz küresel güç hesaplaşmalarının en keskin olduğu yerler olacaktır.
ABD ve Avrupa
iki şeyi
hedefliyor:
1-
Rusya’yı
, Doğu’dan yaklaşan güç yükselişin
i Doğu Avrupa’da durdurmak.
ABD ve Avrupa’yı birleştirmek. Avrupa’nın dağılmasının önüne geçmek.
Batı düzenini ayakta tutmak.
2- Çin’den başlayıp Avrupa sınırlarına ulaşan, e
ski dünyanın kalbinde yeni bir güç düzeni
inşa eden,
Türkiye ve Rusya’nın coğrafya etkisini kullanan,
Batı’yı kenara atan yeni dünya düzeni oluşumunu
sabote
etmek.
BU AMBARGO BİÇİMİ BİZE BAŞKA BİR ŞEY ANLATIYOR.
RUSYA TESLİM OLACAK MI?
Peki; ABD ve Avrupa
Rusya’yı dize getirebilecek mi?
Başladığı işten vazgeçirebilecek mi?
Avrupa, korkusunu
bu şekilde dizginleyebilecek mi?
Para sisteminden ulaşım koridorlarına,
lüks tüketimden enerjiye,
gıdadan modaya, ticaretten medyaya, kültür ve sanata
bir devletin, bir bireyin ihtiyaç duyacağı her alanda, Batı’dan Rusya’ya çok ağır tecrit başlatıldı.
Rusya küresel ölçekte yerleşik Batılı sistemlerin tamamından çıkarıldı. Batılı şirketlerin tamamı bu ülkeden çıktı. Bütün yatırımlar durduruldu,
fabrikalar kapatıldı.
Ukrayna işgalinin ABD ve Avrupa’da yol açtığı reaksiyon, bir ülkenin işgalinin çok ötesinde,
Rusya’yı boğmaya
ayarlandı.
Rus işgalinin başlamasından önce de, işgalden sonra da
ABD, İngiltere
ve Avrupa’nın tavrı hiçbir şekilde sadece Ukrayna ölçekli değildi.
Savaşı kışkırttı. Ukrayna’yı kışkırttı.
Rusya’yı kışkırttı. İşgal başladıktan sonra bir hafta içinde de
bütün dünyayı kışkırttı.
ASKERİ SEÇENEK DIŞINDA HER ŞEY YAPILDI: PEKİ,
İKİNCİ ADIM NE OLACAK?
İş öyle bir noktaya vardı ki,
işgal edilen Ukrayna’yı savunmak ABD ve Avrupa’nın gelecek planlarını savunma haline dönüştü.
Birçok insan ve ülke bu alanda
tereddüt
yaşıyor. Enformasyon üstünlüğü ile kitlelerin zihinleri rehin alınıyor.
Askeri seçenek dışında bir ülkeye yapılabilecek her şey yapıldı,
her karar alındı. Şimdi bunun sonuçlarını bekliyoruz. Peki, eğer bu ağır “
kapatma
”dan da bir sonuç çıkmazsa ne olacak? İkinci adım ne olacak?
Dünya denizlerini Rusya’ya kapatmak mı? Rus ticaret gemilerini batırmak mı?
Rusya’dan çıkan
boru hatlarını vurmak mı?
Rusya’ya gidenleri yargılamak mı? ABD ve Avrupa’da
Rus vatandaşı olanları öldürmek mi?
Rusya ile ilişkisini kesmeyen ülkeleri de aynı şekilde tecrit etmek mi?

İşte oradan geriye sadece askeri seçenek kalıyor.

HER ÜLKE AYNI ŞÜPHEYİ YAŞIYOR.
DÜNYA BATILI SİSTEMDEN ÇIKACAK.
Ama Dünya,
Batı’nın tamamen hâkim olduğu bir yerde değil.
Batı o gücü çoktan kaybetti.
Eski düzenden kalma kurumlar,
sistemler elinde, doğru.
Peki, her ülke,
yarın Batı ile sorunu olunca aynı şeyleri göreceğini düşünmeyecek mi?
Aynı şeylerin başına geleceğini anlamadı mı? Buna göre tedbirler almaya başlamayacak mı?
ABD ve Avrupa ve
birkaç sömürge ülkesi dışında
hiçbir ülkenin böyle bir
cinnet haline boyun eğeceğini
sanmıyorum. Daha şimdiden,
finans, kaynaklar, pazarlar, kur gibi konularda alternatif eğilimlere
girdiklerini düşünüyorum. Bu zaten vardı.
Dünyanın büyük bölümü Batılı sistemden çıkacak.
ABD VE İNGİLTERE, TÜRKİYE’Yİ SAVAŞ
TUZAĞINA ÇEKECEK.

Şunları ekleyelim:

1- ABD ve Avrupa,
Rusya’ya yaptığını Türkiye’ye de yapacak.
İç kamuoyunu ve muhalefeti kullanıp T
ürkiye’yi büyük bir savaşa
sürükleyecek.
2- Ukrayna işgalinin bir adım sonrası ne olursa olsun, ABD ve Avrupa
yeni savaşlar
çıkaracak. Rusya için yeni cepheler açacak.
3- ABD ve İngiltere,
yeni dünya düzeninin Batı’nın elinden çıkmaması için karşı saldırıya geçmiştir.
Ama bu saldırı üçüncü ülkeler üzerinden yürütülmektedir.
4-
Aslında dünya savaşı başlamıştır
. Bu savaş güç hesaplaşması, kaynaklar, pazarlar, küresel kurumlar, finans sistemi üzerinden yürütülmektedir.
KİTLE DUYGUSUYLA “DEVLET AKLINI
ÇELMEYE” ÇALIŞMAK.
5-
“Orta Koridor”, ticaret yolları, kaynaklar ve ulaşım
koridorları ana hedeftir. Bu yolların geçtiği her ülke çatışmaya sürüklenebilir. Türkiye bütün bunların tam merkezindedir.
6- Batı,
örgütler üzerinden yürüttüğü savaşları şimdi üçüncü ülkeler üzerinden
yürütüyor. Ukrayna’dan sonra doğrudan çatışmalar başlayabilir ve bu, dünya için yıkım olur.
7-
Batı, küresel düzenin başkalarının eline geçmesini, kendinin bir kenara atılmasını engellemeye çalışıyor.
Batı
aklı ve hırsı,
bunu engellemek için bütün dünyayı savaş alanına çevirmekten vazgeçmeyecektir.
8- Bu, hiçbir şekilde Ukrayna savaşı değildir. K
itlelerin duyguları üzerinden devletlerin aklını oynatmaya çalışıyorlar.
Her ülkenin alarmda olması gerekir.
TÜRKİYE’YE TUZAK KURULACAK
9-
Türkiye, ikinci hedefin kendisi olacağını biliyor.
Kendini yeniden Batı düzenine rehin vermez,
Avrupa’nın savunma aparatı olmayı
reddeder, güç yükselişini d
evam ettirirse, kendisine
büyük bir tuzak kurulacak.

Türkiye’nin imparatorluklar aklı, bunun üstesinden gelmelidir ve gelecektir.

#Ukrayna
#ABD
#İngiltere
#Rusya
2 years ago
default-profile-img
-Dünyanın ekseni Batı’dan koptu. -“Orta Koridor” savaşları başladı. -Bu planı ABD ve İngiltere yaptı. -Türkiye’ye de tuzak kurulacak!
Savaşmadan olmaz
Sevebilmek
Fransa ve ABD niçin “Ermenistan’ın sınır güvenliği” diyor?
Diaspora, lobi ve Menendez
Bir skandalın düşündürdükleri