MEŞHUR HATTATLARLA İLGİLİ 13 ANEKTOD

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 KART
BAŞLA
FİHRİST
 1. Sultan II. Beyazıt'ın Şeyh Hamdullah'tan talebi
 2. Hafız Osman'ın Vav'ı
 3. Sami Efendi'nin Diş Kirası
 4. Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi'nin Yesarî M. Esad'ı Geri Çevirmesi
 5. Sami Efendi hakkında Saray'a giden jurnal
 6. Şevki Efendi'nin hediyesi
 7. Hamid Aytaç'ın Halim Efendi'yi rüyasında görmesi
 8. Hocasının hokkasını tutan padişah
 9. Hocasına Kurabiye Getiren Hattat
 10. Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'nin Saraydan Kaçışı
 11. Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'nin Padişah'a Yakalanması
 12. İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın Daire-i Umur-i Askeriyye Yazısını Kurtarması
 13. Elsiz Ayaksız Bir Hattat