Yazarlar Güzelim, "Türk Lirası"

Güzelim, "Türk Lirası"...

Sadık Albayrak
Sadık Albayrak Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

Ağustos'un 9'u, amma yıl 1925. Yani Cumhuriyet'in ilan edilişinin ikinci yılı... "Cumhuriyet"in ikinci sayfasında bir haber: "Sterlin, dün 15 kuruş birden düşmüştür."
Şimdi, Dolar'ın 1.5 milyon (TL), Sterlin'in 2 milyon (TL) civarında olduğu bir Türkiye'nin, tütün, pamuk ve buğday ile çayın fındıkla beraber nerelerde seyr ettiğini de dikkate alarak, bu 76 yıl önceki "haberi" birlikte okuyalım:
"Dün Galata Esham ve Tahvilat Borsası, emsaline nadir tesadüf edilen heyecanlı alış-verişlere sahne olmuştur. Perşembe günü akşamı borsa kapanırken İngiliz lirası 847 kuruşta kalmış ve bazı tacirler bu fiyattan aşağıya düşmiyeceğini zannettikleri İngiliz lirasından hayli mübayaatta bulunmuşlardır."
"Halbuki İzmir, Adana ve Mersin'den gelen telgraflarda Türkiye piyasasına mühim bir yekün teşkil eden İngiliz lirası arz edildiği cihetle bu habere muttali olan bazı borsacılar dün sabah daha borsa açılmadan açıktan bir hayli satışlar yapmışlar ve borsa açılır açılmaz şuyu bulan haberler üzerine İngiliz lirası baş döndürücü bir sür'atle 825 kuruşa tenezzül etmiştir. Beher lira üzerinden vaki olan bu 15 kuruşluk tenezzül piyasadaki bazı oyuncularla mukaddema İngiliz lirasının terfii esnasında hayli para kazanmış olan muhtekirleri bir çok zararlara sevk etmiştir."
"Akşama doğru ufak bir terfi ile nihayet 827 kuruşta karar kılan Sterlin'in daha ziyade tenezzül göstereceği beklenilmektedir."
"Fi'l-hakika "Tabakos" şirketi bu sene piyasamızdan 4 milyon kilo tütün mübayaa etmiş ve diğer ecnebi şirketlerle beraber bazı Amerikan sigara fabrikalarının da Türk tütünlerinin mübayaası için memur-i mahsuslar gönderdikleri anlaşılmıştır."
"Geçen sene 68 milyon kiloya baliğ olan tütün mahsulünün bu sene 100 milyon kiloya kadar yaklaşacağı ve Rumeli muhacirlerimizin yetiştirdikleri tütünlerin me'mulünün (umulanın) fevkinde nefaset temin ettiği söylenmektedir."
"Bundan maada, üzüm, incir mahsüllerimizle, Adana'daki pamuk mahsulümüzün tam zamanında satışına başlanması, bu sene eşya ihracatımızın memleketin umumî servetinde büyük bir terfi temin edeceğine delil gösterilmektedir."
"Bazı hububat tacirlerimizden elde ettiğimiz malumata nazaran bu sene buğday mahsulünün de geçen seneye nisbetle yüzde 60 nisbetinde tezayüt göstermesi, hariçten un ve buğday celbine daha az lüzum hasıl ettireceğinden bu cihetten de gerek Sterlin ve gerekse Dolar'ın tenezzül kıymetine intihar edilmektedir."
Siz, bir de 76 yıl sonrasını bir kerre daha "teemmül" ediniz!

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.