|

Kurban kesilen hayvanın yenilmeyecek yerleri

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesimi ve yenebilecek kısımlar da merak konusu olmaktadır. Bu yazıda, kurban kesilen hayvanın hangi kısımlarının yenmeyeceği ve bu konudaki Diyanet’in fetvasının ne yönde olduğunu ele alacağız. Peki kesilen kurbanın hangi kısımları yenmez? Yenmeyen kurbanın organları ne yapılması gerekir? İşte detaylar.

16:58 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:58 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kurbanın hangi kısımları yenmez?
Kurbanın hangi kısımları yenmez?

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip olan bir ibadettir. Hanefî mezhebine göre akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın kurban bayramı günlerinde udhiyye kurbanı kesmesi vaciptir. Diğer mezheplerin çoğuna göre ise bu kurbanı kesmek sünnet-i müekkededir. Peki kesilen bir hayvanın yenilmeyecek yerleri neresi?

Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Bu organların ne yapılması gerekir?

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların, ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş olsun kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyelerini (yumurtalarını) yemek tahrîmen mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 553; el-Fetâva’l-Hindiyye, VI, 495).

Bir hadisi şerifte Hz. Peygamber’in (s.a.s.), eti yenen hayvanların cinsel organlarının, husyelerinin (yumurtalarının), dübürlerinin (anüslerinin), bezelerinin, öd keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 12). Bununla birlikte Malikî ve Şâfiî mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını (husye) yemek caizdir (Uleyş, Şerhu minah, V, 8-9; Zekeriyyâ el-Ensârî, Esne’l-metâlib, IV, 256).

Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmemek kaydıyla, kedi ve köpek gibi hayvanlara da verilebilir.#kurban
#kurban eti
#haram
#tahrimen mekruh
1 ay önce