|

Osman Bey'den sonra tahta kim geçti: Osman Gazi'den sonraki padişah kimdir?

Osman Bey'in hayatı Kuruluş Osman dizisi ile gündeme geldi. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ve Malhun Hatun'dan iki oğlu bulunan Osman Bey'in çocukları merak ediliyor. Osman Bey'in oğlu Alaeddin ve Osman Bey'in oğlu Orhan'ın hayatları da sorgulanmaya başladı. Peki, Osman Bey'den sonra tahta hangi oğlu geçmiştir? Osman Gazi'den sonraki padişah Orhan Gazi mi yoksa Alaeddin Bey mi olmuştur? İşte detaylar...

23:44 - 2/03/2022 Çarşamba
Güncelleme: 23:54 - 2/03/2022 Çarşamba
Yeni Şafak
orhan gazi
orhan gazi

Osman Bey(Gazi)'den son padişah IV.Mehmed'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'da tam 36 padişah tahta geçmiştir. Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi’nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu vardır. Peki, Osman Bey'den sonra tahta kim geçmiştir?

OSMAN GAZİ'DEN SONRA TAHTA GEÇEN PADİŞAH KİMDİR?

Osmanlı Devleti, 1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu. 1326 yılına kadar beyliğin başında olan Osman Gazi'den sonra yerine oğlu Orhan Gazi geçti.

ORHAN GAZİ'NİN HAYATI

Orhan Bey, 1281 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km² olarak bırakmıştır. Orhan Gazi Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır.

osmanoğullarının en uzun ömürlüsü olan Orhan Bey'in çocukluğu ve gençliği bilinmemektedir. Nasıl yetiştiği, nasıl eğitim aldığı, hatta okur yazar olup olmadığı bilinmemektedir. Osmanlı tarihlerinde adının ilk geçişi 1298'de Nilüfer Hatun (Yarhisar Tekfuru kızı Holofira) ile evlendirilmesi nedeniyle olmuştur. 1300'de Köprühisar'ın fethinde bulunmuş ve Karacahisar uç beyliği verilmiştir. Osman Bey oğlunu emir-i kebir (beylerbeyi) rütbesi ile küçük beylik ordusuna komutan atamış ve bundan sonraki babasının her askerî eylemine katılmıştır.

Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlılar'ı metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği daha güç kazanmıştır.

Orhan Bey 1321'de Mudanya'yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına ulaştırmıştır. 1323 yılında Gebze de kendi adında camii yaptırmıştır. 1321 ve 1326'ya kadar Gazi komutanlar emri altında Osmanlı beylik birlikleri beylik sınırlarına sevkedilmiş; Konur Alp Batı Karadeniz dolaylarına, Akça Koca İzmit dolaylarına, Abdurrahman Gazi Yalova (Yalakabad) dolaylarına akınlar yaparak Yalova, Akyazı, Mudurnu, Pazaryeri (Ermenipazarı), Sapanca (Ayangölü), Kandıra, Samandra fetihleri yapılmıştır.

Karesi Beyliği'ndeki hükümdarlık kavgasında arayı bulmak amacıyla, önce 1342 senesinde Ulubad, Karacabey (Mihaliç) ve Kırmastı kalelerini feth etmiştir.

Sonrasında ise, önemli bir askeri kuvvetle 1345 senesinde Karesi Seferi'ne çıkmıştır. Böylelikle Karesi Beyliğine ait geniş topraklar ve Balıkesir, Manyas, Edincik ve Erdek kentleri Orhan Gazi idaresine geçmiştir.

RUMELİ'YE GEÇİŞ

Orhan Gazi, bir iç isyan sonrası imparatorluk tahtına geçen VI. Yannis Kantakuzenos'la kurulan yakın ilişkiler münasebetiyle Bizans'a yardım etmeye başlamıştı.1344 senesinde Selanik'teki vali Yannis Apocausus durumlara hakim olamamış ve "bağnaz fanatik"ler (Selanikli Zealotlar) olarak anılan bir parti tekrar idareyi eline almıştı. Sırp Kralı IV. Stefan Duşan tekrar Bizans aleyhine dönmüş ve tüm Makedonya'yı istila etmek niyetiyle Serez kalesini kuşatma altına almıştı.

Onun için 1345'in ilk aylarında VI. Yannis Kantakuzenos Orhan Bey'le yakın ilişkiler kurmak için temaslara başlamıştır. Yakınlık kurmak maksadıyla Kantekuzanos, biraz Türkçe öğrenmiş; iki hükümdar birbirleri ile yakın şahsi bağlantı kurmuşlar ve Orhan Bey'le şahsi görüşmeleri sırasında birbirinden güzel üç kızını da Orhan Bey'le tanıştırmıştır. İkinci kızı olan Teodora'yı Orhan Bey ile evlendirmek için anlaşmışlardır.

1352 senesinde Yannis Kantakuzenos'un ortak imparator olan V. Yannis Palaiologos ile arası açılmış ve V. Yannis, Edirne'de hüküm süren Matthaios'a Sırplar yardımı ile hücum edip şehrin idaresini eline almıştır. Buna karşılık VI. Yannis Kantakuzenos damadı Orhan Gazi'den askerî destek istemiştir. Orhan Gazi bunun üzerine komutanlığını oğlu olan Süleyman Paşa'nın yaptığı bir büyük Osmanlı birliğini VI. Yannis emrine girmek üzere göndermiştir. Bu Osmanlı birliği ile takviyeli Bizans ordusu Bizans İmparatoru VI. Yannis başkomutanlığı altında Edirne'ye yürüyüp bu şehri kurtarmıştır. Aynı Osmanlı birliği birkaç ay sonra bir karışık Sırp-Bulgar ordusunu, donmuş olan Meriç Nehri kıyılarında yenik düşürmüştür.

Orhan Bey'in Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'te türbesi

Orhan Gazi, son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini, oğlu şehzade Murat'a bırakarak hayatını Bursa'da geçirmiştir.

Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Âşıkpaşazâde, Orhan Bey'in Süleyman Bey'le aynı yılda, 1358'de, öldüğünü yazmaktadır.[28] Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşındayken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtir.[2]

Orhan Bey, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesine gömülmüştür.

SIRASIYLA OSMANLI PADİŞAHLARI

I. Osman Gazi ( 1299 -1326)

Orhan ( 1326- 1359)

I. Murad ( 1359- 1389)

I. Bayezid ( 1389- 1402)

I. Mehmed (1413- 1421)

II. Murad (1421- 1451)

Fatih Sultan Mehmet (1451- 1481)

II. Bayezid ( 1481- 1512)

Yavuz Sultan Selim (1512- 1520)

Kanuni Sultan Süleyman ( 1520- 1566)

II. Selim (1566- 1574)

III. Murad ( 1574- 1595)

III. Mehmed ( 1595- 1603)

I. Ahmet (1603- 1617)

I. Mustafa (1617- 1618 /1622- 1623)

Genç Osman ( 1618-1622)

IV. Murad (1623- 1640)

İbrahim ( 1640- 1648)

IV. Mehmed ( 1648- 1687)

II. Süleyman ( 1687- 1691)

II. Ahmed (1691- 1695)

II. Mustafa (1695- 1703)

III. Ahmed ( 1703- 1730)

I. Mahmud ( 1730- 1754)

III. Osman ( 1754- 1757)

III. Mustafa (1757- 1774)

I. Abdülhamid (1774-1789)

III. Selim (1789- 1807)

IV. Mustafa (1807- 1808)

II. Mahmud ( 1808- 1839)

Abdülmecid (1839- 1861)

Abdülaziz (1861- 1876)

V. Murad ( 30 Mayıs 1876- 31 Ağustos 1876)

II. Abdülhamid ( 1876- 1909)

Mehmet Reşad ( 1909-1918)

Mehmet Vahdettin ( 1918- 1922)

#osman gazi çocukları
#osman gaziden sonra kim padişah
#osman gaziden sonraki padişah
#osman beyden sonra tahta geçen
#osman bey oğlu orhan
#osman bey oğlu alaeddin
#alaeddin bey
#orhan gazi
#orhan gazi kimdir
#osmanlı padişahları
2 yıl önce